BILANS_2018.pdf
  
bilans_2019.pdf
  
inf_dodatkowa_2019.pdf
  
INFORMACJA_DODATKOWA_2018.pdf
  
RACHUNEK_ZYSKOW_I_STRAT 2018.pdf
  
ZESTAWIENIE_ZMIAN_W_FUNDUSZU_2018.pdf
  
zmiany_fundusz_2019.pdf
  
zyski_straty_2019.pdf