1. Bilans 2018.pdf
  
1.Bilans 2019.pdf
  
2. Rachunek zysków i strat 2018.pdf
  
2.Informacja dodatkowa 2019.pdf
  
2016 BIP plan ZK Sieraków.pdf
  
2017 plan działalności ZK Sieraków Śląski.pdf
  
2017 ZK Sieraków Śląski, plan zamówień.pdf
  
2017.05 ZK Sieraków ogłoszenie o zbednych składnikach majatku.pdf
  
2018 PW zał 10.pdf
  
2019 ZK Sieraków, plan zamówień.pdf
  
2019.01 plan działalności.pdf
  
2019.02 BIP strona SW.pdf
  
2019.05 PW całość .pdf
  
3. Zestawienie zmian w funduszu 2018.pdf
  
3.Rachunek zysków i strat.pdf
  
4. Informacja dodatkowa 2018.pdf
  
4.Zestawienie zmian w funduszu.pdf
  
Aneks porządku.pdf
  
BIP ogłoszenie o II przetargu publicznym.pdf
  
BIP plan działalnosci ZK 2015.pdf
  
BIP sprawozdanie ZK 2014.pdf
  
BIP sprawozdanie ZK Sieraków 2016.pdf
  
efektywność 16.xls
  
efektywność 17.xls
  
efektywność 18.xls
  
Efektywność energetyczna.ods
  
E-paczka.pdf
  
informacja o zbędnym składniku rzeczowym majątku ruchomego ZK Sieraków Śląski.pdf
  
plan zamówień 2018.pdf
  
Plan zamówień publicznych na 2020 rok.pdf
  
porządek wewnetrzny ZK Sieraków Śląski, 5 stycznia 2017 r.pdf
  
Porządek wewnętrzny ZK Sieraków Śląski.pdf
  
Porządek wewnętrzny, ZK Sieraków Śląski, załączniki, Zarzadzenie nr 9 z 29.04.2019.pdf
  
Załącznik 1. Ramowy plan dnia (1).pdf
  
Załącznik 1. Ramowy plan dnia.pdf
  
Załącznik 10. Regulamin korzystania z telefonu, skype, e - sadu oraz rządowych stron internetowych.pdf
  
Załącznik 11. Obowiązki skazanych funkcyjnych.pdf
  
Załącznik 12. Przepisy dotyczące ochrony ppoż. w miejscu zakwaterowania (1).pdf
  
Załącznik 12. Przepisy dotyczące ochrony ppoż. w miejscu zakwaterowania.pdf
  
Załącznik 13. Dni i godziny przyjmowania przez Dyrektora i kierowników..pdf
  
Załącznik 13. Zamówienie na paczkę.pdf
  
Załącznik 14. Regulamin korzystania z boiska wielofunkcyjnego.pdf
  
Załącznik 15. Regulamin bezpiecznego uzytkowania urzadzeń i sprzętu sportowego.pdf
  
Załącznik 16. Wzór talonu higieniczno - odzieżowego.pdf
  
Załącznik 17. Lista produktów dostepnych w kantynie.pdf
  
Załącznik 17. Prośba o wydanie sprzętu RTV i AGD.pdf
  
Załącznik 18. Prośba o przyjęcie sprzętu RTV i AGD.pdf
  
Załącznik 2. Plan korzystania z biblioteki.pdf
  
Załącznik 2. Plan korzystania z biblioteki.pdf
  
Załącznik 3. Plan spacerów.pdf
  
Załącznik 4. Plan łaźni, magazynu i fryzjerni.pdf
  
Załącznik 4. Plan łaźni, magazynu i fryzjerni.pdf
  
Załącznik 5. Regulamin RTV.pdf
  
Załącznik 6. Plan przyjęć lekarskich.pdf
  
Załącznik 7. Plan posług religijnych.pdf
  
Załącznik 8. Plan zakupów.pdf
  
Załącznik 9. Plan i zasady przyjmowania i wydawania paczek o których mowa ..pdf
  
Załącznik 9. Plan i zasady przyjmowania paczek.pdf
  
Załącznik 18. Prośba o przyjęcie sprzętu RTV i AGD.pdf
  
Załącznik nr 13.pdf
  
załączniki do PW ZK Sieraków Śląski 5.01.2017.pdf
  
ZK Sieraków plan działalności na 2021.pdf
  
ZK Sieraków Śląski plan działalności na rok 2018.pdf
  
ZK_Sierakow.pdf
  
ZK_Sierakow_Sl_1278_25-01-2018_10.06.22.pdf
  
ZK_Sierakow_Sl_1493_14-05-2018_15.04.43.pdf
  
ZK_Sierakow_Sl_1497_15-05-2018_09.20.38-1.pdf
  
ZK_Sierakow_Sl_informacje o zużytym skladniku majątku.pdf
  
ZK_Sierakow_Sl_informacje8.pdf
  
ZK_Sierakow_Sl_ogłoszenie przetargu publicznego na sprzedaz samochodu.pdf
  
ZK_Sierakow_Sl_ogłoszenie.pdf
  
ZK_Sierakow_Sl_PW_1.pdf
  
ZK_Sierakow_Sl_PW_2.pdf
  
ZK_Sierakow_Sl_sprzedaż_samochodu.pdf
  
ZK_Sieraków_PW_2017.10.16.pdf