Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2018.pdf
  
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2019.pdf
  
Sprawozdanie z wykonania planu działalności za rok 2018.pdf
  
Sprawozdanie z wykonania planu działalności za rok 2019.pdf