Informacja o zużytym składniku majątku ruchomego - Boxer.pdf