Folder: wybrakówka 2013 ZK Koszalin
  
01Specyfikacja na szkolenia 1-NMF-14.odt
  
1.jpg
  
2.jpg
  
20170622 Informacja do rozesłania o zużytych i zbędnych składnikach wyposażenia w  ZK Koszalinie.ods
  
3.jpg
  
4.jpg
  
aneks do porządku.pdf
  
Bilans jednostki budżetowej na dzień 31.12.2020.pdf
  
Informacja dodatkowa sporządzona na dzień 31.12.2020.pdf
  
Informacja o zużytych i zbędnych składnikach wyposażenia w  ZK Koszalinie.ods
  
kontrola zarządcza 2016.pdf
  
oswiadczenie o stanie kontroli zarzadczej 2014 r - scan.jpeg
  
oswiadczenie o stanie kontroli zarzadczej za 2015r.jpeg
  
oswiadczenie o stanie kontroli zarzadczej.pdf
  
oświadczenie o stanie kontroli zarządczej 2019.pdf
  
oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2018.pdf
  
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2020..pdf
  
plan dzialalnosci 2016.pdf
  
plan dzialanosci na 2017r.tif
  
plan dzialnosci na 2015.jpeg
  
plan działalności 2013.pdf
  
plan działalności 2014.pdf
  
plan działalności na 2020.pdf
  
plan działalności na rok 2013.pdf
  
Plan działalności na rok 2021.jpg
  
plan kontroli zarządczej na 2020 (.pdf
  
plan2018.pdf
  
porządek OK.pdf
  
porządek wewnętrzny NEW.pdf
  
porządek wewnętrzny.pdf
  
porządek.pdf
Wyewidencjonowane do: Janusz Kaczorowskiporządek.pdf
Wyewidencjonowane do: Janusz Kaczorowski
  
Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej na dzień 31.12.2020.pdf
  
S_skan_20022808480.pdf
  
S_skan_20031915550.pdf
  
S_skan_20031915560.pdf
  
S_skan_20031915561.pdf
  
S_skan_20031915570.pdf
  
Scan 12.pdf
  
Scanned at 2012-03-30 13-39.jpg
  
sp2016.jpg
  
Sprawozdanie finansowe za rok 2018 Zakład Karny w Koszalinie.pdf
  
sprawozdanie z planu dzialalnosci za 2014 r - scan.jpeg
  
sprawozdanie z planu dzialalności.pdf
  
sprawozdanie z wykonania planu 2020.pdf
  
sprawozdanie z wykonania planu działalnosci za 2015r.jpeg
  
Sprawozdanie z wykonania planu działalnosci Zakładu Karnego w Koszalinie za rok 2011.jpg
  
Sprawozdanie z wykonania planu działalności za rok 2020.pdf
  
Sprawozdanie z wykonania planu działalności Zakładu Karnego w Koszalinie cd.jpg
  
Sprawozdanie z wykonania planu działalności Zakładu Karnego w Koszalinie za 2013 rok.pdf
  
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU KARNEGO W KOSZALINIE ZA ROK 2018.pdf
  
wniosek-o-udostepnienie-informacji-publicznej.doc
  
Wybrakówka ZK Koszalin - 2015 ŚRODKI RUCHOME.odt
  
Wybrakówka ZK Koszalin - zgłoszenie mailowe do wszystkich jednostek 2015 ŚRODKI TRWAŁE.odt
  
Wybrakówka.odt
Wyewidencjonowane do: Andrzej PaszkoWybrakówka.odt
Wyewidencjonowane do: Andrzej Paszko
  
Załącznik nr 1 - ankieta.pdf
  
załącznik nr 1.pdf
  
załącznik nr 2 - OŚWIADCZENIE KANDYDATA.pdf
  
załącznik nr 2.pdf
  
Załączniki 1-3.pdf
  
Zapytanie ofertowe na szkolenia 2-NMF-14.odt
  
ZARZĄDZENIE NR 30 DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO W KOSZALINIE Z DNIA 11 MAJA 2020 W SPRAWIE PORZĄDKU WEWNĘTRZNEGO W ZAKŁADZIE KARNYM W KOSZALINIE.pdf.pdf
  
zarządzenie nr 37 2012.pdf
  
zarządzenie nr 45.pdf
  
ZARZĄDZENIE NR 64, PLAN DZIAŁALNOŚCI NA ROK 2019.pdf
  
Zarządzenie nr 79 2020 Dyrektora Zakładu Karnego w Koszalinie.pdf
  
Zarządzenie oraz skorygowany plan działalności na rok 2020r..pdf
  
zbędne zużyte.pdf
  
Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej na dzień 31.12.2020.pdf
  
zk koszalin nabór.odt
  
ZKporzadek.pdf
  
zmiana porządku 2019.pdf
  
zmiana porządku.pdf