Plan  działalności Zakładu Karnego w Brzegu  na rok 2019.pdf