Protokół przekazania Nr 2-2017.pdf
  
Protokół przekazania Nr 3-2017.pdf
  
Protokół przekazania Nr 4-2017.pdf
  
PT przekazanie środka trwałego.pdf