Informacja o zbędnych samochodach.doc
  
Oswiadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora AŚ w Świnoujściu 2011.pdf
  
oswiadczenie.pdf
  
oswiadczenie_2014.pdf
  
oswiadczenie2012.pdf
  
Oświadczenie  o kontroli zarządczej Dyrektora Aresztu Śledczego w Świnoujściu 2013.pdf
  
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2016.pdf
  
Oświadczenie za rok 2015.PDF
  
Plan działalności Aresztu Śledczego w Świnoujściu 2015.pdf
  
Plan działalności Aresztu Śledczego w Świnoujściu na 2013.pdf
  
Plan działalności na 2017 rok.pdf
  
plan.pdf
  
plan_2014.pdf
  
plan_2016.PDF
  
Porządek Wewnętrzny 27.09.2016r.pdf
  
porządek wewnętrzny AŚ Świnoujście.pdf
Wyewidencjonowane do: Piotr Kamińskiporządek wewnętrzny AŚ Świnoujście.pdf
Wyewidencjonowane do: Piotr Kamiński
  
PORZĄDEK WEWNĘTRZNY Z DNIA 7 LISTOPADA 2017.pdf
  
Spawozdanie z wykonania planu 2015.PDF
  
sprawozdanie z planu 2014.pdf
  
sprawozdanie z wykonania planu 2011 Świnoujście.pdf
  
Sprawozdanie z wykonania planu 2013.pdf
  
Sprawozdanie z wykonania planu działalności w 2016 roku.pdf
  
sprawozdanie_plan_działalności.pdf
  
wybrak BIP.pdf
  
Wykaz składników rzeczowych majątku ruchomego 2017-1.pdf
  
zbędne i zużyte składniki majątku ruchomego 2013.doc
  
zbędne i zużyte składniki majątku ruchomego 2014.doc