Folder: 2021
  
Bilans 2018.pdf
  
Bilans 2019.pdf
  
Bilans 2020r..pdf
  
Info_przekazanie.pdf
  
infomacja o składnikach.pdf
  
Informacja dodatkowa 2020r.pdf
  
Informacja dodatkowa do bilansu 2019.pdf
  
Informacja dodatkowa jednostkowa 2018.pdf
  
oświadczenie o stanie kontroli zarzadczej AŚ Kraków 2020.pdf
  
Porządek Wewnętrzny 2021.pdf
  
Rachunek zysków i strat 2019.pdf
  
Rachunek zysków i strat 2020r.pdf
  
RZIS 2018.pdf
  
Zestawienie zmian funduszu 2019.pdf
  
Zestawienie zmian w funduszu 2020r..pdf
  
ZZF 2018.pdf