2020_1.pdf
  
2020_2.pdf
  
2020_3.pdf
  
2020_4.pdf
  
autosan.pdf
  
autosan2.pdf
  
autosan3.pdf
  
Bilans 2020 r_.pdf
  
bilans2018.pdf
Wyewidencjonowane do: Paweł Synakiewiczbilans2018.pdf
Wyewidencjonowane do: Paweł Synakiewicz
  
blinas2018.pdf
Wyewidencjonowane do: Paweł Synakiewiczblinas2018.pdf
Wyewidencjonowane do: Paweł Synakiewicz
  
bron.pdf
  
bron2.pdf
  
bron3.pdf
  
Ducato.pdf
  
ducato2.pdf
  
FAKTURY 2017.xls
  
Informacja dodatkowa 2020 r_.pdf
  
Informacja o zbednych i zuzytych składnikach majątku ruchomego OSSW Sucha, OZ Zwartowo.pdf
  
Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego OSSW Sucha, OZ Zwartowo.pdf
  
Informacja.pdf
  
informacja2018.pdf
  
kontr_zarz_2012.pdf
  
kontrola_zarzadcza_2013.pdf
  
kontrola2018.pdf
  
Ogłoszenie  sprzedaży broni  - Sucha.pdf
Wyewidencjonowane do: Paweł SynakiewiczOgłoszenie  sprzedaży broni  - Sucha.pdf
Wyewidencjonowane do: Paweł Synakiewicz
  
oświadczenie o stanie kontroli zarzadczej.odt
  
Plan działalności 2022.pdf
  
Plan działalności.doc
  
plan działalności.pdf
  
plan_dzialalnosci_2014
  
plan_dzialalnosci_2015.pdf
  
plan_dzialalnosci_sucha_2016.pdf
  
Plan_Działalności_na_rok_2023_dla_OSSW_Sucha.pdf
  
plan2018.pdf
  
plan2019.pdf
  
plan2020.pdf
  
rachunek2018.pdf
  
Raport_o_stanie_zapewniania_dostępności_-_aktywny_formularz_PDF.pdf
  
realizacja_planu_2012.pdf
  
RZiS 2020.pdf
  
skladniki.pdf
  
sprawozadanie kontrola zarządcza.doc
  
sprawozdanie 2013.pdf
  
sprawozdanie.pdf
  
Sprawozdanie_za_rok_2021.pdf
  
Wybrak_2018.pdf
  
wybrakówka.pdf
  
Zestawienie zmian w funduszu 2020 r_.pdf
  
zestawienie2018.pdf