Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2021r..pdf
  
Informacja dodatkowa sporządzona na dzień 31.12.2021r..pdf
  
Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2021r..pdf
  
Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2021r..pdf