Folder: lekarzPOZ
  
05112021 Zał 5 oświadczenie.docx
  
05112021ogłoszenie.pdf
  
05112021Załącznik Nr 1 - Ankieta personalna (1).pdf
  
05112021Załącznik Nr 2 - Oświadczenie o zdolności do testu sprawności (2).docx
  
05112021Załącznik Nr 3 - Zgoda na przetwarzanie danych RODO (1).docx
  
05112021Załącznik Nr 4 - Zgoda na postępowanie kwalifikacyjne RODO (1).docx
  
2020 10 30 Młodsza pielęgniarka.pdf
  
2020 10 30 Młodszy asystent ambulatorium z izbą chorych.pdf
  
2021 01 12 Kierowca działu kwatermistrzowskiego.pdf
  
2021 01 12 Młodsza pielęgniarka.pdf
  
2021 01 12 Strażnik działu ochrony.pdf
  
2021 04 22 Ogłoszenie - lekarz POZ.pdf
  
2021 04 29 Młodsza pielęgniarka.pdf
  
2022 03 22 Nabór na pielęgniarkę.pdf
  
2022 09 26 Nabór na pielęgniarkę ratownika medycznego umowa zlecenia.pdf
  
2022 09 26 Nabór na pielęgniarkę umowa zlecenia.pdf
  
2022 11 10 RODO.docx
  
2022 11 14 Nabór na pracownika cywilnego administracja.pdf
  
2022 11 22 Nabory wewnętrzne - penitencjarny.pdf
  
2022 11 23 Nabory wewnętrzne - finanse.pdf
  
Ankieta personalna.pdf
  
Ankieta.pdf
  
kierowca21012021.pdf
  
Kwstionariusz dla osoby ubiegającej się o przyjęcie do służby.pdf
  
Młodsza pielęgniarka Młodszy ratownik medyczny.pdf
  
Młodsza pielęgniarka.docx
  
Młodsza pielęgniarka.pdf
  
Nabór na stanowisko młodszej pielęgniarki.pdf
  
Nabór ogłoszenie - szef kuchni.pdf
  
Ogloszenie07042020.docx
  
Ogloszenie07042020.pdf
  
Ogłoszenie 101122.pdf
  
ogłoszenie młodsza pielegniarka.doc
  
ogłoszenie młodszy wychowawca.doc
  
Ogłoszenie o naborze - pracownik cywilny zatrudnienie.doc
  
Ogłoszenie pielegniarka cywil.pdf
  
ogłoszenie pielęgniarka cywil.pdf
  
ogłoszenie pielęgniarka.pdf
  
ogłoszenie pilegniarka.pdf
  
ogłoszenie referent dział fianansowy.pdf
  
Ogłoszenie referent.pdf
  
Ogłoszenie strażnik 19112019.pdf
  
ogłoszenie strażnik 2018 do 30.06.2018.pdf
  
ogłoszenie strażnik 2018.pdf
  
ogłoszenie strażnik maj 2018.pdf
  
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przesyłanie korespondencji komunikacją elektroniczną.docx
  
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.docx
  
Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych.docx
  
Oświadczenie o zdolności do przystąpienia do testu sprawności fizycznej.docx
  
pielegniarka_cywil.pdf
  
pielegniarka03032021.pdf
  
rekrutacja08042022.pdf
  
straznik03032021.pdf
  
Szef kuchni działu kwatermistrzowskiego.docx
  
Szef kuchni działu kwatermistrzowskiego.pdf
  
Załącznik Nr 1 - Ankieta personalna.pdf
  
Załącznik Nr 2 - Oświadczenie o zdolności do testu sprawności.pdf
  
Załącznik Nr 3 - Zgoda na przetwarzanie danych RODO.pdf
  
Załącznik Nr 4 - Zgoda na postępowanie kwalifikacyjne RODO.pdf
  
Załącznik Nr 5 - Oświadczenie kandydata- szkoła.pdf
  
Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami.pdf