Folder: Bilanse
  
Folder: Ogłoszenie
  
Folder: Plan Działalności
  
56.2022 w sprawie ustalenia porządku wewnętrznego w Zakładzie Karnym w Zarębie.pdf
  
Aneks do zarządzenia 59 2018.pdf
  
Książki wybrakowanie 09.12.2015.pdf
  
Książki zagospodarowanie 2016.pdf
  
Lista  skladnikow zuzytych.doc
  
lista  składników zbędnych i zużytych X 2013.odt
  
Lista składników ZK Zaręba.pdf
  
Oświadczenie_o_stanie_kontroli_2013.pdf
  
Plan dzialalnosci ZK w Zarebie na 2013 rok.pdf
Wyewidencjonowane do: Mateusz JaraczewskiPlan dzialalnosci ZK w Zarebie na 2013 rok.pdf
Wyewidencjonowane do: Mateusz Jaraczewski
  
Plan działalności Zakładu Karnego w Zarębie na 2013 rok.pdf
  
Plan działalności ZK Zaręba na rok 2011.pdf
  
Plan działalności ZK Zaręba.pdf
  
Plan zamówień 2021 Aneks 2.pdf
  
Plan zamówień 2021 Aneks.pdf
  
Plan zamówień 2021.pdf
  
Porządek wewnętrzny  dla oddz penit IiII 44_2017.pdf
  
Porządek Wewnętrzny 2018.pdf
  
Raport o stanie zapewnienia dostępnosci podmiotu publicznego wg stanu na dzień 1 stycznia 2021 roku.pdf
  
Sprawozdanie_plan_działalności_2013.pdf
  
Zarządz. wew. - p. dnia - oddz. penit. IiII.pdf