Folder: Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2012
  
2018_10_12_10_42_53.pdf
  
2022_10_17_15_00_35.pdf
  
ankieta-personalna-kandydata-do-sluzby-wieziennej.pdf
  
Bilans 2020.pdf
  
Bilans 2021 r..pdf
  
Bilans jednostki budżetowej na 31.12.2018.pdf
  
Bilans jednostki.pdf
  
Cennik 16.02.2021 do 31.03.2021 (1).pdf
  
CENNIK CZERWIEC 2022.pdf
  
CENNIK GRUDZIEŃ.pdf
  
Cennik kantyny Zamość 04.2021 poprawiony.pdf
  
Cennik luty 20222.pdf
  
CENNIK MAJ 20222.pdf
  
Cennik marcowy OZ i ZK Zamość.pdf
  
CENNIK WRZESIEŃ 2022.pdf
  
Informacaj o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego.pdf
  
Informacja dodatkowa 2020.pdf
  
Informacja dodatkowa 2021 r..pdf
  
Informacja dodatkowa na 31.12.2018.pdf
  
Informacja dodatkowa za 2021 r..pdf
  
Informacja dodatkowa.pdf
  
Informacja o przekazaniu BIP.pdf
  
informacja o przekazaniu zbędnego majątku ruchomego.jpg
  
Informacja o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego Zakładu Karnego w Zamościu.pdf
  
Informacja o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego.pdf
  
Informacja o zbędnych składnikach majątku ruchomego.pdf
  
Informacja o zbędnych zużytych składnikach majątku ruchomego.pdf
  
Informacja o zbędnym składniku majątku ruchomego nowe.pdf
  
Informacja o zbędnym składniku majątku ruchumego.pdf
  
informacja o zużytych składnikach majatku ruchomego ZK w Zamościu.pdf
  
Informacja wybrakówka maj 2019 r..pdf
  
Informacja.pdf
  
NOWY CENNIK zk zamość. lipiec 2021pdf.pdf
  
Nr 14 porządewk ewnętrzny ZK.pdf
  
Nr 15 porządek wewnętrzny OZ.pdf
  
Nr 30 zmiany porządku wewnętrznego ZK.pdf
  
Nr 31 zmiany porządku wewnętrznego OZ.pdf
  
Nr 55 zmiany do porządku wewn. ZK.pdf
  
Ogłoszenie Konkurs - Podstawowa Opieka Zdrowtna (3).pdf
  
Ogłoszenie Konkurs - protezowanie stomatologiczne 2023 (1).pdf
  
Ogłoszenie konkurs konsultacje specjalistyczne 2021.pdf
  
Ogłoszenie konsultacje specjalistyczne 2023.pdf
  
Oswiadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2014.pdf
  
Oswiadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2018.pdf
  
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej 2013.pdf
  
oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2020 r. (2).pdf
  
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2012.pdf
  
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2015.pdf
  
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2016.pdf
  
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2017.pdf
  
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2019.pdf
  
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2021.pdf
  
plan działalności 2013.pdf
  
Plan działalności 2014.pdf
  
plan działalności 2015.pdf
  
Plan działalności 2016.pdf
  
Plan działalności 2017.pdf
  
plan działalności 2018.pdf
  
Plan działalności 2021.pdf
  
plan działalności 2022.pdf
  
Plan działalności na 2019 rok.pdf
  
Plan działalności Zakładu Karnego w Zamościu na 2020 rok.pdf
  
Plan realizacji działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami.xls
  
plan_dzialalnosci_zk_zamosc_2011.PDF
  
plan_działalności_zk_zamość_2012.PDF
  
porządek 09.2021 ZK (2).pdf
  
PORZĄDEK WEWNĘRZNY 2017 OZ.pdf
  
PORZĄDEK WEWNĘTRZNY 2017 ZK.pdf
  
PORZĄDEK WEWNĘTRZNY OZ sierpień 2017.pdf
  
Porządek wewnętrzny OZ ZK Zamość od marca 2019.pdf
  
Porządek wewnętrzny OZ ZK Zamość.pdf
  
porządek wewnętrzny OZ.pdf
  
PORZĄDEK WEWNĘTRZNY ZK sierpień 2017.pdf
  
Porządek wewnętrzny ZK Zamość.pdf
  
porządek wewnętrzny ZK.pdf
  
Rachunek zysków i strat 2020.pdf
  
Rachunek zysków i strat 2021 r..pdf
  
Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej na 31.12.2018.pdf
  
Rachunek zysków i strat.pdf
  
Raport o stanie zapewnienia dostepności podmiotu publicznego (3).pdf
  
Rozstrzygnięcie konkursu - konsultacje specjalistyczne Chirurg.pdf
  
Rozstrzygnięcie konkursu - konsultacje specjalistyczne Psychiatra.pdf
  
S25C-921100110420.pdf
  
SKM_C250i22122909180.pdf
  
Sprawozdanie z wykonania planu działalności za 2017 r.pdf
  
sprawozdanie z wykonania planu działalności za 2020 r. (1).pdf
  
Sprawozdanie z wykonania planu działalności za rok 2012.pdf
  
Sprawozdanie z wykonania planu działalności za rok 2013.pdf
  
Sprawozdanie z wykonania planu działalności za rok 2014.pdf
  
Sprawozdanie z wykonania planu działalności za rok 2016.pdf
  
Sprawozdanie z wykonania planu działalności za rok 2018.pdf
  
Sprawozdanie z wykonania planu działalności za rok 2019.pdf
  
Sprawozdanie z wykonania planu działalności za rok 2021.pdf
  
Sprawozdanie z wykonania planu działalności Zakładu Karnego w Zamościu za rok 2019.pdf
  
Unieważnienie - Konsultacje Specjalistyczne.pdf
  
Unieważnienie - Podstawowa Opieka zdrowotna.pdf
  
Unieważnienie - Protezowanie Stomatologiczne.pdf
  
Wybrakówka 2022.pdf
  
Wzór zamówienia na paczkę OZ Zamość.pdf
  
Wzór zamówienia na paczkę ZK Zamość.pdf
  
załacznik nr 1 - Formularz ofertowy (1).doc
  
załacznik nr 1 - Formularz ofertowy (3).doc
  
Załacznik nr 1 - Formularz ofertowy (4).doc
  
Załacznik nr 2 - Oświadczenia oferenta (1).doc
  
załacznik nr 2 - Oświadczenie oferenta (1).doc
  
załacznik nr 2 - Oświadczenie oferenta.doc
  
załacznik nr 3 - Klauzula Informacyjna (1).doc
  
załacznik nr 3 - Klauzula Informacyjna (2).doc
  
Załacznik nr 3 - Klauzula informacyjna (3).doc
  
Załącznik nr  1 - Fomularz ofertowy (5).doc
  
Załącznik nr 2 - Oświadczenie oferenta (1).doc
  
Załącznik nr 3 - Klauzula informacyjna (2).doc
  
zarzadzenie 145 porządek OZ.pdf
  
zarzadzenie 33 w sprawie porządku wewnętrznego  OZ.pdf
  
Zarzadzenie zmieniające porządek wewnętrzny ZK.pdf
  
zarządzenie 144 porządek ZK.pdf
  
zarządzenie 32 w sprawie porządku wewnętrznego ZK.pdf
  
zarządzenie nr 30 porządek wewnetrzny ZK.pdf
  
zarządzenie nr 31 porządek wewnętrzny OZ.pdf
  
zarządzenie nr 46 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia porządków wewnętrznych ZK.pdf
  
zarządzenie nr 47 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia porządków wewnętrznych OZ.pdf
  
Zarządzenie zmieniające porzadek Wewnętrzny OZ.pdf
  
Zarządzenie zmieniające porządek wewnętrzny Oddziału Zewnętrznego Zakładu Karnego w Zamościu z dnia 03.06.2020.pdf
  
Zarządzenie zmieniające porządek Zakładu Karnego w Zamościu wewnętrzny z dnia 03.06.2020.pdf
  
Zarządzenie zmieniająceporządek wewnętrzny OZ (2).pdf
  
Zarządzenie zmieniająceporządek wewnętrzny ZK (2).pdf
  
Zestawienie zmian w funduszu 2020.pdf
  
Zestawienie zmian w funduszu 2021 r..pdf
  
Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej na 31.12.2018.pdf
  
Zestawienie zmian w funduszu.pdf
  
ZK Zamość - wybrakówka - zbędne - X 2019.pdf
  
ZK Zamość - wybrakówka - zużyte - X 2019.pdf
  
ZK Zamość WPZ I KW 2015.pdf
  
ZK Zamość WPZ II KW 2015.pdf
  
ZK Zamość WPZ III KW 2015.pdf
  
zmiany w porządku.pdf