1. Bilans.pdf
  
15_2019 w sprawie porządku wewnętrznego w ZK w Zabrzu.pdf
  
2. Informacja.pdf
  
20180430100738568.pdf
  
27_2018 w sprawie porządku wewnętrznego.pdf
  
3. Rachunek zysków.pdf
  
34_2019 w sprawie porządku wewnętrznego w ZK w Zabrzu.pdf
  
4. Zestawienie.pdf
  
43_2020 w sprawie zmiany porządku wewnętrznego.pdf
  
80_2021 w sprawie porządku wewnętrznego.pdf
  
aneks do porządku wewnętrznego 4.1.2019!.pdf
  
Aneks do prządku wewnętrznego.pdf
  
Bilans 2019.pdf
  
Bilans 2020.pdf
  
ford.pdf
  
FORMULARZ OFERTOWY.pdf
  
Inf o zbędnych i zużytych 2019.pdf
Wyewidencjonowane do: Wojciech SkwaraInf o zbędnych i zużytych 2019.pdf
Wyewidencjonowane do: Wojciech Skwara
  
inf wybrak 2014 ZK-Zabrze.docx
  
inf wybrak 2014 ZK-Zabrze.pdf
  
inf. o zbednych i zuzytych skladnikach 2015.pdf
  
inf. wybrak 2015.pdf
  
Informacja dodatkowa 2019.pdf
  
Informacja dodatkowa 2020.pdf
  
Ogloszenie o przetargu.pdf
  
Ogłoszenie konkurs Ambulatorium..pdf
  
Ogłoszenie1.docx
  
oswiadczenia o stanie kontroli zarzadczej 2013.pdf
  
oswiadczenia_o_stanie_kontroli_zarzadczej_2015.doc
  
oswiadczenia_o_stanie_kontroli_zarzadczej2014.pdf
  
Oswiadczenie 2016.pdf
  
oswiadczenie2012.pdf
  
Oświadczenie o stanie kontroli zarz.pdf
  
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Zakładu Karnego w Zabrzu za 2019.pdf
  
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2020 Zakład Karny w Zabrzu.pdf
  
Oświadczenie o staniekontroli zarządczej w ZK w Zabrzu za rok 2018.pdf
  
Plan 2016.pdf
  
Plan dzialalności 2017.pdf
  
Plan działalności 2017.pdf
  
Plan działalności na rok 2019.pdf
  
PLAN DZIAŁALNOŚCI ZK W ZABRZU NA ROK 2021.pdf
  
Plan działalności ZK Zabrze 2018.pdf
  
Plan działalności ZK Zabrze 2020.pdf
  
Plan działalności ZK ZABRZE_ 2015.pdf
  
plan działalności ZK ZABRZE_2011.pdf
  
plan działalności ZK ZABRZE_2012.pdf
  
plan działalności ZK ZABRZE_2013.pdf
  
plan działalności ZK ZABRZE_2014.pdf
  
Plan postępowań 2018.pdf
  
Plan zamówień publicznych na 2017.pdf
  
Plan zamówień publicznych na 2019 rok.pdf
  
Rachunek zysków i strat 2019.pdf
  
Rachunek zysków i strat 2020.pdf
  
Raport o stanie dostępności - Ambulatorium z Izbą Chorych ZK Zabrze f. dostępna.pdf
  
Raport o stanie dostępności - ZK Zabrze f. dostępna.pdf
  
Sprawozdanie 2016.pdf
  
Sprawozdanie z wyk. planu działalnosci ZK w Zabrzu za rok 2018.pdf
  
Sprawozdanie z wykonania planu działalności za rok 2020 Zakład Karny w Zabrzu.pdf
  
Sprawozdanie z wykonania planu działaności Zakładu Karnego w Zabrzu za rok 2019.pdf
  
Sprawozdanie_z_planu_za_2015.doc
  
Sprawozdanie_za_rok_2014.pdf
  
Sprawozdanie_za2017.pdf
  
Sprawozdanie2012.pdf
  
Sprawozdanie2013.pdf
  
Sprostowanie ford.pdf
  
Wybrak 2017.pdf
  
Wybrak 2021.pdf
  
wybrak2013BIP.pdf
  
Wybrak2016.pdf
  
wybrak2020a.pdf
  
wybrak22019.pdf
  
WybrakST2020-ZKZabrze.pdf
  
ZĄRZĄDZENIE Porządek.pdf
  
zbędne i zużyte 2018.pdf
  
Zbędne i zużyte składniki majątku ruchomego.pdf
  
Zestawienie zmian 2020.pdf
  
Zestawienie zmian funduszu 2019.pdf