52.2022_Porzadek_wewnetrzny - ogolny.pdf
  
53.2022_Porzadek_wewnetrzny - S.pdf
  
54.2022_Porzadek_wewnetrzny - N.pdf
  
55.2022_Porzadek_wewnetrzny - NTA.pdf
  
Bilans jednostki budżetowej na dzień 31XII2018.pdf
  
Bilans jednostki budżetowej na dzień 31XII2019.pdf
  
Bilans_na_dzien_31XII2020.pdf
  
Bilans_na_dzien_31XII2021.pdf
  
Deklaracja dostępności.docx
  
ETR ZK w Wolowie.rtf
  
Formularz_F2_paczka.pdf
  
Informacja dodatkowa jednostki budżetowej na dzień 31XII2018.pdf
  
Informacja dodatkowa jednostki budżetowej na dzień 31XII2019.pdf
  
Informacja o zakresie dzialalności - tekst maszynowy.docx
  
Informacja o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majatku ruchomego z dnia 06.10.2022.pdf
  
Informacja o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majatku ruchomego.pdf
  
informacja o zbędnych składnikach rzeczowych majątku ruchomego - 12.12.2013.pdf
  
informacja o zbędnych składnikach rzeczowych majątku ruchomego 18.11.2013.pdf
  
informacja o zbędnych składnikach rzeczowych majątku ruchomego.pdf
  
Informacja o zużytym składniku rzeczowym.doc
  
Informacja_dodatkowa_na_dzien_31XII2020.pdf
  
Informacja_dodatkowa_na_dzien_31XII2021.pdf
  
Informacja_zbędny_składnik.pdf
  
Koordynator do spraw dostepnosci - tekst maszynowy.docx
  
OSWIADCZENIE_2017.pdf
  
Oswiadczenie_2018.pdf
  
Oswiadczenie_o_stanie_kontroli_za_2021.pdf
  
Oswiadczenie_o_stanie_kontroli_zarzadczej.pdf
  
Oswiadczenie_o_stanie_kontroli_zarzadczej_2013.pdf
  
Oswiadczenie_o_stanie_kontroli_zarzadczej_2016.pdf
  
Oswiadczenie_o_stanie_kontroli_zarzadczej_2019.pdf.pdf
  
Oswiadczenie_o_stanie_kontroli_zarzadczej_za_2020.pdf
  
Oświadczenie_o_stanie_kontroli_zarządczej_2014.pdf
  
Plan dzialania.pdf
  
plan dzialanosci ZK WOLOW 2013.pdf
  
plan dzialanosci ZK WOLOW 2013r.pdf
  
plan_dzialalnosci_2020.pdf
  
plan_dzialalnosci_2021.pdf
  
Plan_dzialalnosci_na_2016.pdf
  
Plan_dzialalnosci_na_2018.pdf
Wyewidencjonowane do: Rafał SuprunPlan_dzialalnosci_na_2018.pdf
Wyewidencjonowane do: Rafał Suprun
  
Plan_dzialalnosci_na_rok_2017.pdf
  
Plan_dzialalnosci_na_rok_2018.pdf
  
Plan_dzialalnosci_na_rok_2019.pdf
  
Plan_dzialalnosci_na_rok_2022.pdf
  
Plan_dzialalnosci_na_rok_2023.pdf
  
plan_dzialalnosci_ZK_WOLOW_2012.pdf
  
plan_dzialalnosci_ZK_WOLOW_2015.pdf
  
plan_działalności_ZK_WOLOW_2014r.pdf
  
Poprawa_efektywnosci_energetycznej_ZK_WOLOW_2017.pdf
  
Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej na dzień 31XII2018.pdf
  
Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej na dzień 31XII2019.pdf
  
Rachunek_zyskow_i_strat__na_dzien_31XII2021.pdf
  
Rachunek_zyskow_i_strat_na_dzien_31XII2020.pdf
  
Rachunek_zyskow_i_strat_na_dzien_31XII2021.pdf
  
Raport o stanie zapewniania dostepnosci.pdf.pdf
  
Raport_o_stanie_kontroli_zarzadczej_2015.pdf
  
Sprawozdanie z wykonania planu działalności_2011_2.pdf
Wyewidencjonowane do: Rafał SuprunSprawozdanie z wykonania planu działalności_2011_2.pdf
Wyewidencjonowane do: Rafał Suprun
  
SPRAWOZDANIE_2017.pdf
  
Sprawozdanie_2018.pdf
  
Sprawozdanie_z_wykonania_planu_dzialalnosci_2011_2.pdf
  
Sprawozdanie_z_wykonania_planu_dzialalnosci_2015.pdf
  
Sprawozdanie_z_wykonania_planu_dzialalnosci_2016.pdf
  
Sprawozdanie_z_wykonania_planu_działalności_2011.pdf
  
Sprawozdanie_z_wykonania_planu_działalności_2013.pdf
  
Sprawozdanie_z_wykonania_planu_działalności_2014.pdf
  
Sprawozdanie_z_wykonania_planu_za_2020.pdf
  
Sprawozdanie_za_2021.pdf
  
wniosek o zapewnienie dostepnosci - tekstem maszynowym.doc.doc
  
wykaz zużytych składników rzeczowych majatku ruchomego.pdf
  
wykaz_skladnikow_20180208.pdf
  
Zarzadzenie Wewnetrzne Nr 62.2107 - porzadek wewnetrzny - zmiana.pdf
  
Zarzadzenie Wewnetrzne Nr 63.2107 - porzadek wewnetrzny - N - zmiana.pdf
  
Zarzadzenie Wewnetrzne Nr 64.2107 - porzadek wewnetrzny - NTA - zmiana.pdf
  
Zarzadzenie Wewnetrzne Nr 65.2107 - porzadek wewnetrzny - S - zmiana.pdf
  
Zarządzenie Wewnętrzne Nr 1.2017 - porządek wewnętrzny - ogólny.pdf
  
Zarządzenie Wewnętrzne Nr 2.2017 - porządek wewnętrzny - N.pdf
  
Zarządzenie Wewnętrzne Nr 21.2018 - porządek wewnętrzny - N.pdf
  
Zarządzenie Wewnętrzne Nr 22.2018 - porządek wewnętrzny - NTA.pdf
  
Zarządzenie Wewnętrzne Nr 25.2018 Porządek wewnętrzny - ogólny - zmiana.pdf
  
Zarządzenie Wewnętrzne Nr 26.2018 Porządek wewnętrzny - N - zmiana.pdf
  
Zarządzenie Wewnętrzne Nr 27.2018 Porządek wewnętrzny - NTA - zmiana.pdf
  
Zarządzenie Wewnętrzne Nr 28.2018 Porządek wewnętrzny - T - zmiana.pdf
  
Zarządzenie Wewnętrzne Nr 29.2018 Porządek wewnętrzny - OTZS - zmiana.pdf
  
Zarządzenie Wewnętrzne Nr 3.2017 - porządek wewnętrzny - N-TA.pdf
  
Zarządzenie Wewnętrzne Nr 3.2020.pdf
  
Zarządzenie Wewnętrzne Nr 4.2017 - porządek wewnętrzny - S.pdf
  
Zarządzenie Wewnętrzne Nr 4.2020.pdf
  
Zarządzenie Wewnętrzne Nr 47.2017 - porządek wewnętrzny - ogólny.pdf
  
Zarządzenie Wewnętrzne Nr 48.2017 - porządek wewnętrzny - N-ka.pdf
  
Zarządzenie Wewnętrzne Nr 49.2017 - porządek wewnętrzny - N-TA.pdf
  
Zarządzenie Wewnętrzne Nr 5.2017 - porządek wewnętrzny - OTZS.pdf
  
Zarządzenie Wewnętrzne Nr 5.2020.pdf
  
Zarządzenie Wewnętrzne Nr 50.2017 - porządek wewnętrzny - S.pdf
  
Zarządzenie Wewnętrzne Nr 51.2017 - porządek wewnętrzny - OTZS.pdf
  
Zarządzenie Wewnętrzne Nr 6.2020.pdf
  
Zestawienie zmian funduszu jednostki budżetowej na dzień 31XII2.pdf
  
Zestawienie_zmian_funduszu_na_dzien_31XII2020.pdf
  
Zestawienie_zmian_funduszu_na_dzien_31XII2021.pdf