Bilans jednostki budzetowej na 2018.pdf
  
Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2019 r..pdf
  
Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2020 r..pdf
  
Bilans jednostki budżetowej.pdf
  
Bilans2021.pdf
  
Cennik produktów dostepnych w kantynie Zakładu Karnego we Włodawie - wypiska, e-paczka.pdf
  
Cennik produktów dostępnych w kantynie Zakładu Karnego we Włodawie - wypiska, epaczka 1.08.2021r.pdf
  
Cennik produktów dostępnych w kantynie Zakładu Karnego we Włodawie wypiska, epaczka.pdf
  
formularz zamówienia na paczkę.pdf
  
InfDodatkowa2021.pdf
  
Informacja dodatkowa na 2018.pdf
  
Informacja dodatkowa sporządzona na dzień 31.12.2019.pdf
  
Informacja dodatkowa sporządzona na dzień 31.12.2020.pdf
  
Informacja dodatkowa.pdf
  
Informacja o zuzytych skladnikach - ZK Wlodawa Berlingo.pdf
  
klauzula.pdf
  
ogloszenie BIP.pdf
  
Ogloszenie dzierzawa nieruchomosci na okres 30 lat ZK Wlodawa.doc
  
Ogloszenie przetarg dzierzawa nieruchomosci na okres 30 lat ZK Wlodawa.pdf
  
Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnickach rzeczowych majątku ruchomego ZK we Włodawie.pdf
  
Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego ZK we Włodawie.pdf
  
Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego ZK Włodawa.pdf
  
ogłoszenie.docx
  
Ogłoszenie.pdf
  
ogłoszenie.rtf
  
oswiadczenie 2012.pdf
  
oswiadczenie o kontroli zarzadczej 2013.pdf
  
oswiadczenie o kontroli zarzadczej 2014.pdf
  
oswiadczenie o kontroli zarzadczej 2015.pdf
  
oswiadczenie o kontroli zarzadczej 2016.jpg.pdf
  
Oswiadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2019r..pdf
  
oświadczenie o stanie kontroli zarządczej 2017.pdf
  
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Zakładu Karnego we Włodawie za rok 2021.pdf
  
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2020.pdf
  
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Zakładu Karnego we Włodawie za rok 2018.pdf
  
plan dzialalnosci na 2015 ZK Wlodawa.pdf
  
plan dzialalnosci na rok 2012_do pdfa.pdf
  
plan dzialanosci na 2011 rok_do pdfa.pdf
  
plan dzialanosci na 2013 ZK Wlodawa.pdf
  
plan dzialanosci na 2014 rok.pdf
  
plan dzialanosci na 2016 rok.pdf
  
Plan działalności dla Zakładu Karnego we Włodawie na 2018r.pdf
  
plan działalności na 2017.pdf
  
Plan działalności na rok 2019 dla Zakładu Karnego we Włodawie.pdf
  
Plan działalności na rok 2020 dla Zakładu Karnego we Włodawie.pdf
  
plan działalności na rok 2021 dla Zakładu Karnego we Włodawie.pdf
  
Plan działalności na rok 2022 dla Zakładu Karnego we Włodawie.pdf
  
Plan działalności na rok 2023 dla Zakładu Karnego we Włodawie.pdf
  
poprawka do porządku.pdf
  
Porządek wewnętrzny w Zakładzie Karnym we Włodawie.pdf
Wyewidencjonowane do: Daniel PręciukPorządek wewnętrzny w Zakładzie Karnym we Włodawie.pdf
Wyewidencjonowane do: Daniel Pręciuk
  
Porządek wewnętrzny Zakładu Karnego we Włodawie..pdf
  
Porządek wewnętrzny Zakładu Karnego we Włodawie.pdf
  
Porządek Wewnętrzny Zakładu Karny we Włodawie.pdf
  
porządek wewnętrzny ZK Włodawa.pdf
  
Prezentacja.pdf
  
PROJEKT  ADMINISTACJA.zip
  
przykładowa prezentacja.ppt
  
Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2019.pdf
  
Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2020.pdf
  
Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej.pdf
  
Rachunek zysków i strat jednostkki budzetowej na 2018.pdf
  
Rachunek zysków i strat2021.pdf
  
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego.pdf
  
sprawozdanie 2012.pdf
  
Sprawozdanie z planu działalności Zakładu Karnego we Włodawie za rok 2021.pdf
  
sprawozdanie z wykonania planu dzialalnosci 2013_pdf.pdf
  
sprawozdanie z wykonania planu dzialalnosci 2014_pdf.pdf
  
sprawozdanie z wykonania planu dzialalnosci 2015_pdf.pdf
  
sprawozdanie z wykonania planu dzialalnosci 2016.pdf
  
Sprawozdanie z wykonania planu działalności Zakładu Karnego we Włodawie za 2019r..pdf
  
Sprawozdanie z wykonania planu działalności Zakładu Karnego we Włodawie za rok 2017.pdf
  
Sprawozdanie z wykonania planu działalności Zakładu Karnego we Włodawie za rok 2018.pdf
  
Sprawozdanie z wykonania planu działalności Zakładu Karnego we Włodawie za rok 2020.pdf
  
WZÓR POLECENIA PRZELEWU NA PACZKĘ MAZOVIA.pdf
  
Załącznik do Zarządzenia nr 2 2017.pdf
Wyewidencjonowane do: Daniel PręciukZałącznik do Zarządzenia nr 2 2017.pdf
Wyewidencjonowane do: Daniel Pręciuk
  
Zarzadzenie w sprawie ustalenia porządku wewnetrznego.pdf
  
zarządzenie 26 2018 porządek wewnętrzny ZK Włodawa.pdf
  
Zarządzenie nr 2 2017 -nowy porządek wewnetrzny.pdf
Wyewidencjonowane do: Dariusz DemczukZarządzenie nr 2 2017 -nowy porządek wewnetrzny.pdf
Wyewidencjonowane do: Dariusz Demczuk
  
zarządzenie nr 20-2017.pdf
  
Zarządzenie nr 34-2016.pdf
Wyewidencjonowane do: Dariusz DemczukZarządzenie nr 34-2016.pdf
Wyewidencjonowane do: Dariusz Demczuk
  
zarządzenie nr 34-2016_p.pdf
  
Zarządzenie w sprawie porzadku wewnętrznego ZK Włodawa.pdf
  
Zbędne i zużyte składniki majatku ruchomego - Zakładu Karnego we Włodawie.pdf
  
Zbędne i zużyte składniki majątku ruchomego ZK we Włodawie.pdf
  
Zbędne i zużyte składniki rzeczowe majątku ruchomego.pdf
  
Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2019.pdf
  
Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2020.pdf
  
Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej.pdf
  
Zestawienie zmian w funduszu na 2018.pdf
  
Zestawienie zmian w funduszu2021.pdf
  
Zmiana 2 porządku wewnętrznego ZK Włodawa.pdf
  
zmiana 3 porządku wewnętrznego.pdf
  
zmiana porządku wewnętrznego 28.07.2021.pdf
  
zmiana porządku wewnętrznego w Zakładzie Karnym we Włodawie.pdf
  
Zmiana porządku wewnętrznego.pdf
  
zmiana porządku.pdf