Plan działalności Zakładu Karnego Nr 1 w Strzelcach Opolskich na rok 2013.pdf