Informacja o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego - 1.pdf
  
Informacja o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego - 2.pdf
  
Informacja o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego - 3.pdf