Bilans jednostki budżetowej na dzień 31.12.2018r.pdf
  
Informacja dodatkowa na dzień 31.12.2018r.pdf
  
Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej na dzień 31.12.2018r.pdf
  
Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej na dzień 31.12.2018r.pdf