Bilans jednostki na dzień 31 grudnia  2020 r.pdf
  
bilans.pdf
  
Informacja dodatkowa na dzień 31 grudnia 2020 r.pdf
  
informacja dodatkowa.pdf
  
Rachunek zysków i strat jednostki na dzień 31 grudnia 2020 r.pdf
  
rachunek zysków i strat.pdf
  
Zestawienie zmian w funduszu jednostki na dzień 2020 r (1).pdf
  
zestawienie zmian w funduszu.pdf