Folder: Aktualizacja BIP
  
Folder: INFORMACJA o zużytych składnikach majątku ruchomego
  
Folder: Sprawozd. z planu działaln. za 2017 - Goleniów
  
BIP STRONY.odt
  
FAZ.odt
  
hala 647,81.pdf
  
hala 88.03.pdf
  
Informacja internet.pdf
  
Informacja o zużytych środkach majątku kwiecień.odt
  
Informacja o zużytych środkach majątku.odt
  
informacja publiczna.odt
  
Ogloszenie - informacja o zużytym składniku majątku.odt
  
Ogłoszenie o przetargu.pdf
  
OŚWIADCZENIE KONTR. ZARZ. 2017.pdf
  
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2018.pdf
  
plan działań.ods
  
prawa człowieka.odt
  
RAPORT Z SAMOOCENY KONTOROLI ZARZĄDCZEJ 2017.pdf
  
Sprawozd. z planu działaln. za 2017 - Goleniów.pdf
  
Sprawozdanie z Planu Działalności za 2018.pdf
  
Zarzadzenie Nr 45 z dn. 30.09.2021r. zmieniające zarządzenie w sprawie porządku wewnętrznego.pdf
  
Zarządzenie Nr  22 2019 w sprawie porządku wewnętrznego Niebezpieczni.pdf
  
Zarządzenie Nr 10 z dn. 28.02.2022r. zm. zarz. w sprawie porządku wewnętrznego dla osadzonych zakwalifikowanych jako stwarzających poważne zagrożenie społeczne (...).pdf
  
Zarządzenie Nr 21 2019 w sprawie porządku wewnętrznego.pdf
  
Zarządzenie Nr 21 z dn. 1.06.2017 r. w sprawie porządku wewnętrznego.pdf
  
Zarządzenie Nr 22 z dn. 1.06.2017 r. w sprawie porządku wewnętrznego dla N.pdf
  
Zarządzenie Nr 25 z dn. 09.06.2021r. zmieniające zarządzenie w sprawie porządku wewnętrznego.pdf
  
Zarządzenie Nr 27 z dn. 21.07.2017r. zm. zarz. w sprawie porządku wewnętrzego.pdf
  
Zarządzenie Nr 28 z dn. 21.07.2017r. zm. zarz. w sprawie porządku wewnętrznego dla tzw. N.pdf
  
Zarządzenie Nr 4 z dn. 21.02.2022r. zm. zarz. w sprawie porządku wewnętrznego.pdf
  
Zarządzenie Nr 43 z dn. 15.09.2022r. w sprawie porządku wewnętrznego.pdf
  
Zarządzenie Nr 46 z dn. 30.09.2021r. zm. zarządzenie w sprawie porządku wewnętrznego dla osadzonych zakw. do zk typu 2.pdf
  
Zarządzenie Nr 46 z dn. 30.09.2021r. zm. zarządzenie w sprawie porządku wewnętrznego dla osadzonych zakwalifikowanych do odbywania kary w zakładzie typu 2 (paw. A i oddz. B4).pdf
  
Zarządzenie Nr 46 z dn. 30.09.2021r..pdf
  
Zarządzenie Nr 5 z dn 21.02.2022r. zm. zarz. w sprawie porządku wewnętrznego dla osadzonych zakwalifikowanych jako stwarzająccyh poważne zagrożenie społeczne (...).pdf
  
Zarządzenie Nr 51 z dn. 10.11.2021r. zmieniające zarządzenie w sprawie porządku wewnętrznego.pdf
  
Zarządzenie Nr 52 z dn. 10.11.2021r. zmieniające zarządzenie w sprawie porządku wewnętrznego dla N.pdf
  
Zarządzenie Nr 52 z dn. 17.10.2022r. zm. zarządzenie w sprawie porządku wewnetrznego.pdf
  
Zarządzenie Nr 6 z dn. 21.02.2022r. zm. zarz. w sprawie porządku wewnętrznego dla osadzonych zakwalifikowanych do odbywania kary pozbawienia wolności w ZK typu (...).pdf
  
Zarządzenie Nr 6 z dn.13.03.2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie porządku wewnętrznego.pdf
  
Zarządzenie Nr 65 z dn. 30.12.2022r. zm, zarządzenie w sprawie porządku wewnętrznego..pdf
  
Zarządzenie Nr 7 z dnia 28 .03.2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie porządku wewnętrznego.pdf
  
Zarządzenie Nr 9 z dn. 28.02.2022r. zm. zarz. w sprawie porządku wewnętrznego.pdf