ankieta.doc
  
darowizna.pdf
  
darowizna4lapy.pdf
  
dformularz ofertowy dermatolog.odt
  
dregulamin.odt
  
dwzór umowy.doc
  
formularz ofertowy.odt
  
Informacja o darowiźnie.pdf
  
Informacja o nieodpłatnym przekazaniu.pdf
  
Informacja o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego 11.2021.pdf
  
Informacja_11.2021.pdf
  
likwidacja2019.pdf
  
Ogłoszenie o konkursie-POZ marzec.odt
  
oswiadczenie 2019.pdf
  
oswiadczenie.pdf
  
oswiadczenie_2018.pdf
  
oswiadczenie2011.pdf
  
oswiadczenie2013.pdf
  
oswiadczenie2014.pdf
  
oswiadczenie2015.pdf
  
oswiadczenie2016.pdf
  
oswiadczenie2017.pdf
  
oswiadczenie2020.pdf
  
oswiadczenie2021.pdf
  
oświadczenie2013.pdf
Wyewidencjonowane do: Cezary Werneroświadczenie2013.pdf
Wyewidencjonowane do: Cezary Werner
  
pformularz ofertowy.odt
  
plan_dzialalnosci_ 2018.pdf
Wyewidencjonowane do: Cezary Wernerplan_dzialalnosci_ 2018.pdf
Wyewidencjonowane do: Cezary Werner
  
plan_dzialalnosci_2014.pdf
  
plan_dzialalnosci_2015.pdf
  
plan_dzialalnosci_2016.pdf
  
plan_dzialalnosci_2017.pdf
  
plan_dzialalnosci_2018.pdf
  
plan_dzialalnosci_garbalin_2011.pdf
  
plan_dzialalnosci_garbalin_2012.pdf
  
plan_dzialalnosci_garbalin_2013.pdf
  
plan_dzialalnosci2012.pdf
  
plan_dzilalnosci_garbalin_2011.pdf
  
plan2019.pdf
  
plan2020.pdf
  
plan2021.pdf
  
plan2022.pdf
  
plan2023.pdf
  
porzadek11.2021.pdf
  
porzadek12.2022.pdf
  
porzadek13.2022.pdf
  
pregulamin.odt
  
przekazanie.pdf
  
przykładowe podanie o przyjęcie do SW.doc
  
psformularz ofertowy.odt
  
psregulamin konkursu.odt
  
pswzór umowy.doc
  
pwzór umowy.doc
  
regulamin konkursu kwiecień.odt
  
regulamin konkursu marzec.odt
  
rodo.pdf
  
sprawozdanie 2019.pdf
  
sprawozdanie_2018.pdf
  
sprawozdanie_finansowe_2018.pdf
  
sprawozdanie_finansowe_2019.pdf
  
sprawozdanie_finansowe_2020.pdf
  
Sprawozdanie_finasowe_2021.pdf
  
sprawozdanie2011.pdf
  
sprawozdanie2013.pdf
  
sprawozdanie2014.pdf
  
sprawozdanie2015.pdf
  
sprawozdanie2016.pdf
  
sprawozdanie2017.pdf
  
sprawozdanie2020.pdf
  
sprawozdanie2021.pdf
  
Suszarka czołowa.pdf
  
test.pdf
  
Widzenia.pdf
  
z12.pdf
  
z19.pdf
  
z29.pdf
  
z40.pdf
  
z62.pdf
  
zalacznik_nr_2.pdf
  
załącznik nr 1.0622- ANKIETA PERSONALNA.doc
  
załącznik nr 1.0622- ANKIETA PERSONALNA1.doc
  
załącznik nr 1.0622- ANKIETA PERSONALNA2.doc
  
załącznik nr 1.0622- ANKIETA PERSONALNA3.doc
  
załącznik nr 2.0622 - OŚWIADCZENIE KANDYDATA.pdf
  
załącznik nr 3.0622- RODO oświadczenie.pdf
  
załącznik nr 4.0622 - Wyciąg z rozporządzenia MS - test sprawności fizycznej (1).pdf
  
zbedbe2022.pdf