Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2021 r..pdf
  
Informacja dodatkowa sporządzona na dzień 31.12.2021 r..pdf
  
Informacja o zbędnym składniku rzeczowym 2018.pdf
  
informacja o zużytych składnikach majątku ruchomego.pdf
  
Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2021 r..pdf
  
Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2021 r..pdf