Bilans 2020.pdf
  
05.05.2021 11:34Agnieszka Skibińska-Kałamuniak - ZK Brzeg - Finanse715 KB
Bilans za 2019 rok.pdf
  
08.05.2020 14:49Agnieszka Skibińska-Kałamuniak - ZK Brzeg - Finanse219 KB
Bilans za 2019r..pdf
  
08.05.2020 14:03Agnieszka Skibińska-Kałamuniak - ZK Brzeg - Finanse2944 KB
Informacja dodatkowa do bilansu 2020.pdf
  
05.05.2021 11:34Agnieszka Skibińska-Kałamuniak - ZK Brzeg - Finanse2920 KB
Informacja dodatkowa do bilansu za 2019r..pdf
  
08.05.2020 14:49Agnieszka Skibińska-Kałamuniak - ZK Brzeg - Finanse260 KB
Rachunek zysków i strat 2020.pdf
  
05.05.2021 11:34Agnieszka Skibińska-Kałamuniak - ZK Brzeg - Finanse598 KB
Rachunek zysków i strat za 2019r..pdf
  
08.05.2020 14:49Agnieszka Skibińska-Kałamuniak - ZK Brzeg - Finanse213 KB
Sprawozdanie finansowe za 2018r.pdf
  
08.05.2019 12:31Tomasz Borowski3042 KB
Zestawienie zmian w funduszu 2020.pdf
  
05.05.2021 11:34Agnieszka Skibińska-Kałamuniak - ZK Brzeg - Finanse526 KB
Zestawienie zmian w funduszu za 2019r..pdf
  
08.05.2020 14:49Agnieszka Skibińska-Kałamuniak - ZK Brzeg - Finanse206 KB