1_Kodeks_karny_wykonawczy_ Dz_U_1997_90_557.pdf
  
19_UdzielaniezezwolenDzU2010122834.pdf
  
2_RegulaminorganizacyjnoporządkowywykonywaniaDzU20031521493.pdf
  
3_RegulaminorganizacyjnoporządkowywykonywaniaDzU20031521494.pdf
  
5_SposobyzałatwianiawnioskówDzU20031511467.pdf
  
7_SłużbaWięziennaDzU201079523.pdf
  
8_ZnakgraficznySłużby.pdf
  
9_OdznakazazaslugiDzU20102011331.pdf
  
ankieta-personalna-kandydata-do-sluzby-wieziennej.doc
  
aukcja ogłoszenie medyczne.pdf
  
calosc 1.pdf
  
calosc.pdf
  
cele i zadania na BIP.doc
  
FPPoPP.pdf
  
image.pdf
  
informacja o zuzytych Gr.1, Gr.31-2013.pdf
  
Instrukcja Nr 1-2012 DG SW z dn. 18.01.2012 w spr. sposobu postępowania z korespondencją.pdf
  
Kodeks_karny_wykonawczy_oraz_niektorych_innych_ustaw.pdf
  
obsluga_biblioteki.pdf
  
oddziały N.pdf
  
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej 2013 rok.pdf
  
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2015.pdf
  
Oświadczenie osób pełnoletnich do SDE.pdf
  
oświadczenie z kontroli zarządczej 1.pdf
  
oświadczenie z kontroli zarządczej 3.pdf
  
Oświadczenie z kontroli zarządczej za rok 2014 cz.1.pdf
  
Oświadczenie z kontroli zarządczej za rok 2014 cz.2.pdf
  
oświadczenie z kontroli zarządczej_2.pdf
  
Oświadczenie z stanie kontroli zarządczej za rok 2014 cz.1.pdf
  
Oświadczenie z stanie kontroli zarządczej za rok 2014 cz.2.pdf
  
Plan Dzialalności Aresztu Śledczego Warszawa-Mokotów na rok 2014 cz.A.pdf
  
Plan Dzialalności Aresztu Śledczego Warszawa-Mokotów na rok 2014 cz.C.pdf
  
Plan działalności Aresztu Śledczego Warszawa-Mokotów 2013 rok.pdf
  
Plan działalności Aresztu Śledczego Warszawa-Mokotów na rok 2013.pdf
  
plan działalności na 2011.docx
  
Plan działalności na rok 2015 Aresztu Śledczego w Warszawie-Mokotowie.pdf
  
Plan działalności na rok 2016 Aresztu Śledczego w Warszawie-Mokotowie.pdf
  
rozporzadzenie_ms_penitencjarne.pdf
  
RozporządzenieMSz07072010rwsprawiepostępowaniazezwlokami.pdf
  
skan 1.pdf
  
Sprawozdanie z dzialalności Aresztu Śledczego Warszawa Mokotów 2014 roku cz.1.pdf
  
sprawozdanie z kontroli zarządczej 1.pdf
  
sprawozdanie z kontroli zarządczej 2.pdf
  
sprawozdanie z kontroli zarządczej 3.pdf
  
sprawozdanie z kontroli zarządczej 4.pdf
  
sprawozdanie z wykonania planu dzialalności 2013 rok.pdf
  
Sprawozdanie z wykonania planu działaności Aresztu Śledczego  w Warszawie -Mokotowie  za rok 2015.pdf
  
Sprawozdanie z wykonania planu działaności Aresztu Śledczego  Warszawa-Mokotów za rok 2014 cz.1.pdf
  
Sprawozdanie z wykonania planu działaności Aresztu Śledczego  Warszawa-Mokotów za rok 2014 cz.2.pdf
  
Sprawozdanie z wykonania planu działaności Aresztu Śledczego  Warszawa-Mokotów za rok 2014 cz.3.pdf
  
tabela1.jpg
  
tabela1a.jpg
  
tabela2.jpg
  
UdzielanieswiadczenzdrowotnychDz_U_2011_1_2wersja2011-01-03.pdf
  
USTAWA_5_stycznia_2011_o_zmianie_ustawy_Kodeks_Karny_Wykonawczy.pdf
  
Wniosek o udzielenie zezwolenia na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego.pdf
  
wybrak internet medyczne.doc
  
wyżywienie.pdf
  
Z_InstrukcjaNr7-2010DyrektoraGeneralnegoSWzdnia13sierpnia2010 rwsprawietransportowaniaskazanych.pdf
  
Z_InstrukcjawsprawieOP1911.pdf
  
Z_nauczanie.pdf
  
Z_osrodkidiagnostyczne.pdf
  
Z_podmiotyzewn.pdf
  
Z_postpenit.pdf
  
Z_Rozpwsprawiedokumentacjimedycznej.pdf
  
Z_Wykonywaniekarypozbawienia.Dz_U_2010_142_960wersja2010-08-09-.pdf
  
zapobieganie samobójstwom.pdf
  
Zarz_Inf_pub.pdf
  
zarzadzenie_2wsprawieszczegołowychzasadprowadzeniaiorganizacjipracy.pdf
  
Zarządzenie nr 7-2012 DG SW z dn. 30.01.2012 w spr. ustalania pojemności jednostek penitencjarnych.pdf
  
zatrudnienie.pdf