Bilans 2020 r..pdf
  
Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31_122_021.pdf
  
Bilans za 2018.pdf
  
Bilans za 2019 r..pdf
  
Informacja dodatkowa 2020.pdf
  
Informacja dodatkowa 2021 r..pdf
  
Informacja dodatkowa sporządzona na dzień 31_12_2021.pdf
  
Informacja dodatkowa za 2018.pdf
  
Informacja dodatkowa za 2019 r..pdf
  
Rachunek zysków i strat 2020 r..pdf
  
Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31_12_2021.pdf
  
Rachunek Zysków i Strat za 2018.pdf
  
Rachunek Zysków i Strat za 2019 r..pdf
  
Zestawienie zmian w funduszu 2020 r..pdf
  
Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31_12_2021.pdf
  
Zestawienie zmian w Funduszu za 2019 r..pdf
  
Zestawienie zmian w funduszy za 2018.pdf