Centralny Zarząd Służby Więziennej

W dniu 3 czerwca 2020 r. weszło w życie Zarządzenie nr 37/20 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie udostępniania osobom pozbawionym wolności Biuletynu Informacji Publicznej (Link do Zarządzenia​) określające warunki i tryb udostępniania osobom pozbawionym wolności Biuletynów Informacji Publicznej.  

W dniu 3 czerwca 2020r. weszło Zarządzenie nr 42/20 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej zmieniające Zarządzenie nr 37/20 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie udostępniania osobom pozbawionym wolności Biuletynu Informacji Publicznej (Link do Zarządzenia​) ​


 


 


Utworzony przez: Kamil Warowny 2019-05-14 17:30 o 25.02.2011 10:33:04
Zmodyfikowany przez: 3434;#Kacper Suwiński o 04.01.2023 14:26:51