Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej Warszawa


 
Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Warszawie
 ul. Wiśniowa 50
 02-520 Warszawa
 oisw_warszawa@sw.gov.pl
 (22) 640 82 51 / (22) 848 62 68


Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości znajduje się w zakłądce Ochrona Danych Osobowych 

Wytwarzający/Odpowiadający: por. Zbigniew Śpiewak
Utworzony przez: Zbigniew Śpiewak o 25.02.2011 10:33:04
Zmodyfikowany przez: 3366;#Marek Pikulski o 28.02.2023 08:03:04