Zakład Karny Jasło

Zakład Karny Jasło
 Warzyce 467
 38-200
 Jasło
 zk_jaslo@sw.gov.pl
 13 44 35 860 Fax: 13 44 350 861

Komunikat dotyczący ograniczenia widzeń

W związku z trudną sytuacją epidemiczną, od dnia 27.11.2021 widzenia w Zakładzie Karnym w Jaśle realizowane będą z zachowaniem zwiększonego reżimu sanitarnego.

W oparciu o artykuł 247 Kodeksu karnego wykonawczego dodatkowo obowiązywały będą miedzy innymi poniższe uregulowania:

 1. w widzeniu uczestniczyć będzie mogła maksymalnie jedna osoba pełnoletnia i jedno niepełnoletnie dziecko,

 2. widzenie odbywało się będzie wyłącznie w ustalonych wcześniej godzinach,

 3. czas widzenia nie będzie mógł przekroczyć jednej godziny,

 4. osoby udające się na widzenie zobowiązane są posiadać maseczkę do zakrywania ust i nosa,

Ustalenie dnia i godziny widzenia możliwe jest telefonicznie pod numerami telefonów : 13 44 35 862, 13 44 35 880, 13 44 35 883 lub za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: widzenia_zkjaslo@sw.gov.pl w dni robocze w godzinach od 9:00 do 13:00, najpóźniej jeden dzień przed planowanym widzeniem.


Wideo rozmowy SKYPE

Skazani mają możliwość kontaktu z osobami bliskimi za pomocą komunikatora internetowego SKYPE. Składają wniosek do wychowawcy w tej sprawie, w którym podają dane personalne osoby, z którą zamierzają nawiązać kontakt w tej formie. Korzystanie z komunikatora internetowego możliwe jest po uzyskaniu zezwolenia Dyrektora.


Rachunek bankowy:

NBP o/o Rzeszów
3-go Maja 12
Rzeszów

07 1010 1528 0031 3113 9120 0000

Ważne telefony

 • Sekretariat: Telefon: 13 443 58 60, Fax: 13 443 58 61​
 • Dowódca Zmiany: Telefon: 13 443 58 70, Fax 13 443 58 71
 • Dział Kadr: 13 443 58 64
 • Dział Penitencjarny: 13 443 58 78, 13 443 58 80, 13 443 58 77, 13 443 58 83
 • Dział Ochrony: 13 443 58 73, 13 443 58 72, 13 443 58 74
 • Dział Ewidencji: 13 443 58 90, 13 443 58 91
 • Dział Kwatermistrzowski: 13 443 58 85, 13 443 58 86, 13 443 58 88, 13 443 58 84
 • Dział Zatrudnienia Osadzonych: 13 443 58 62
 • Dział Łączności i Informatyki: 13 443 58 97
 • Dział Finansowy: 13 443 58 65, 13 443 58 66, 13 443 58 67
 • Służba Zdrowia: 13 443 58 95
 • Oddział terapeutyczny: 13 443 58 81, 13 443 58 82

Paczki:

Przy zamówieniu epaczki należy dokonać wpłaty na konto firmy prowadzącej punkt sprzedaży przy Zakładzie Karnym w Jaśle:

Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej MAZOVIA
Ul. Kocjana 3, 01-473 Warszawa

Nr rachunku:
58 1130 1017 0020 1458 9320 0094
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO


W tytule przelewu/przekazu należy wpisać:
nazwisko, imię oraz imię ojca adresata paczkiWytwarzający/Odpowiadający: mjr Ryszard Dziura
Utworzony przez: Ryszard Dziura o 25.02.2011 10:33:03
Zmodyfikowany przez: Ryszard Dziura o 29.11.2021 08:29:35