Centralny Zarząd Służby Więziennej

Centralny Zarząd Służby Więziennej

02-521 Warszawa 

Rakowiecka 37a 

(22) 640 83 21 / (22) 640 83 22

 

Wytwarzający/Odpowiadający: Magdalena Brodzińska-Patalas
Utworzony przez: Utworzony przez: Administrator BIP 2011-02-10 15:00 o 25.02.2011 10:33:04
Zmodyfikowany przez: Magdalena Brodzińska-Patalas o 26.05.2020 10:28:49