Centralny Zarząd Służby Więziennej

Centralny Zarząd Służby Więziennej

Warszawa, dnia 23 lipca 2019 r.

 

 

Informacja

O zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego

 

 

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 roku w sprawie sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. z 2017 r, poz. 729), Centralny Zarząd Służby Więziennej w Warszawie informuje, iż posiada do zagospodarowania składniki rzeczowe majątku ruchomego (załączniki 1-6).

 

 1. Zagospodarowanie zbędnych lub zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego Centralnego Zarządu Służby Więziennej odbędzie się przez nieodpłatne przekazanie innej jednostce, sprzedaż lub darowiznę.
 2. Stosownie do §8 ust. 3 rozporządzenia, przy gospodarowaniu zbędnymi składnikami rzeczowymi majątku ruchomego uwzględnia się w pierwszej kolejności, potrzeby innych jednostek.
 3. Nieodpłatne przekazanie składników majątku ruchomego może nastąpić na pisemny wniosek podmiotów określonych w §38 ust. 1 i 2 rozporządzenia.
 4. Darowizna składników majątku ruchomego może być dokonana na rzecz podmiotów określonych w §39 ust. 1 i 2 rozporządzenia.
 5. Zainteresowani zbędnymi lub zużytymi składnikami rzeczowymi majątku ruchomego mogą składać pisemne wnioski, które odpowiadać będą zasadom określonym w rozporządzeniu.
 6. Wnioski należy składać do 9 sierpnia 2019 roku do Dyrektora Biura Kwatermistrzowski-Inwestycyjnego na adres: Centralny Zarząd Służby Więziennej, Biuro Kwatermistrzowski-Inwestycyjne, ul. Rakowiecka 37A, 02-521 Warszawa.
 7. Szczegółowych informacji na temat składników majątku udziela pan Mirosław Ciecierski tel.:(22) 640 85 22, Piotr Grupiński (22) 640 84 02, Robert Olejniczak (22) 640 85 24​Informacja

 

o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego

 

         Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 roku w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. z 2017 r., poz. 729), Centralny Zarząd Służby Więziennej w Warszawie informuje, iż posiada do zagospodarowania składniki rzeczowe majątku ruchomego (załączniki 1 ÷ 4).

 

 

 1. Zagospodarowanie zbędnych lub zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego Centralnego Zarządu Służby Więziennej odbędzie się przez nieodpłatne przekazanie innej jednostce, sprzedaż lub darowiznę.
 2. Stosownie do § 8 ust. 3 rozporządzenia, przy gospodarowaniu zbędnymi składnikami rzeczowymi majątku ruchomego uwzględnia się, w pierwszej kolejności, potrzeby innych jednostek.
 3. Nieodpłatne przekazanie składników majątku ruchomego może nastąpić na pisemny wniosek podmiotów określonych w § 38 ust. 1 i 2 rozporządzenia.
 4. Darowizna składników majątku ruchomego może być dokonana na rzecz podmiotów określonych w § 39 ust. 1 i 2 rozporządzenia.
 5. Zainteresowani zbędnymi lub zużytymi składnikami rzeczowymi majątku ruchomego mogą składać pisemne wnioski, które odpowiadać będą zasadom określonym
  w rozporządzeniu.
 6. Wnioski należy przesyłać do dnia 6 marca 2018 r. do Dyrektora Biura Kwatermistrzowsko-Inwestycyjnego  na adres: Centralny Zarząd Służby Więziennej, Biuro Kwatermistrzowsko-Inwestycyjne, ul. Rakowiecka 37A, 02-521 Warszawa.
 7. Szczegółowych informacji na temat składników majątku udziela Pan Robert Olejniczak, tel.: (22) 640 85 24.

Załącznik

 


Wytwarzający/Odpowiadający: Magdalena Brodzińska-Patalas
Utworzony przez: Utworzony przez SWNET\001293pwoz o 2011-07-25 12:55 o 25.02.2011 10:33:04
Zmodyfikowany przez: Magdalena Brodzińska-Patalas o 26.05.2020 10:28:49