Centralny Zarząd Służby WięziennejWytwarzający/Odpowiadający: ppłk Beata Adamczewska
Utworzony przez: Utworzony przez SWNET\001293pwoz o 2011-07-25 12:55 o 25.02.2011 10:33:04
Zmodyfikowany przez: Marcin Woldan o 29.09.2020 12:19:09