Edytor zawartości

Areszt Śledczy Białystok

Dyrektor Aresztu Śledczego w Białymstoku

jako administrator Państwa danych osobowych, mając na względzie dostosowanie się do nowych obowiązków w zakresie przetwarzania danych osobowych związanych w szczególności z:

  • przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO)

 

  • ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r. ustawy o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości z dnia 14 grudnia 2018r.

przedstawia informacje dotyczące przetwarzania przez Areszt Śledczy w Białymstoku Państwa danych osobowych.

Dane kontaktowe Administratora Państwa danych osobowych w Areszcie Śledczym w Białymstoku

Dyrektor Aresztu Śledczego w Białymstoku
ul. Kopernika 21
15-377 Białystok
e-mail: as_bialystok@sw.gov.pl
tel: 85 742 70 21 do 23
fax: 85 742 70 24

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Areszcie Śledczym w Białymstoku

kpt. Jarosław Małaszewski
ul. Kopernika 21
15-377 Białystok
e-mail: iod_as_bialystok@sw.gov.pl
tel: 85 742 70 21 wew. 352
fax: 85 742 70 24

Informacje o ograniczeniach w stosowaniu RODO

Utworzony przez: Gertruda Kiluk o 25.02.2011 10:33:00
Zmodyfikowany przez: Gertruda Kiluk o 08.06.2021 10:24:36