Edytor zawartości

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Centralny Zarząd Służby Więziennej uruchomił pod adresem https://esp.sw.gov.pl Elektroniczną Skrzynkę Podawczą. Umożliwia ona przyjmowanie i obsługę dokumentów elektronicznych podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Doręczanie dokumentów

Dokument można złożyć za pomocą elektronicznego formularza dostępnego na stronie https://esp.sw.gov.pl. Poświadczenie odbioru zostanie przesłane na adres e-mail nadawcy korespondencji.

Uwaga

  • Maksymalna wielkość pojedynczego załącznika nie może przekroczyć 1 MB.
  • Akceptowane formaty dokumentów to: DOC, PDF, TXT, TIF, TIFF, RTF, DOCX, ODF, JPG, JPEG, GIF, PNG, BMP. 
  • Dokumenty zawierające złośliwe oprogramowanie będą automatycznie odrzucane i pozostaną nie rozpatrzone.