Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Centralny Zarząd Służby Więziennej uruchomił pod adresem https://esp.sw.gov.pl Elektroniczną Skrzynkę Podawczą. Umożliwia ona przyjmowanie i obsługę dokumentów elektronicznych podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Doręczanie dokumentów

Dokument można złożyć za pomocą elektronicznego formularza dostępnego na stronie https://esp.sw.gov.pl. Poświadczenie odbioru zostanie przesłane na adres e-mail nadawcy korespondencji.

Uwaga