Przeskocz do głównej zawartości
      
    
   
Wyszukaj
 

Struktura organizacyjna

 

Areszt Śledczy Gdańsk

Areszt Śledczy w Gdańsku jest jednostką organizacyjną Służby Więziennej podległą Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej w Gdańsku. Jednostką kieruje Dyrektor Aresztu Śledczego w Gdańsku, mający dwóch zastępców. Podlegają mu funkcjonariusze i pracownicy Aresztu Śledczego w Gdańsku następujących działów:
 - działu ochrony
 - działu penitencjarnego
 - ośrodka diagnostycznego
 - działu ewidencji
 - działu kwatermistrzowskiego
 - działu łączności i informatyki
 - działu finansowego
 - działu kadr
 - działu organizacyjno – prawnego
 - służby zdrowia
 Ponadto funkcjonariusze i pracownicy na samodzielnych stanowiskach, tj. inspektor ds. obronności oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.
        Na terenie Aresztu Śledczego w Gdańsku znajduje się również funkcjonujące całodobowo ambulatorium, a także szpital z oddziałami: internistycznym, neurologicznym oraz gruźlicy i chorób płuc.      
        Od dnia 6 października 2010 r. w ramach nowych rozwiązań organizacyjnych w Areszcie Śledczym w Gdańsku utworzone zostały trzy odrębne oddziały penitencjarne.
 I Oddziałem Penitencjarnym kieruje – p.o. Zastępca Dyrektora, mjr Ewa Baranowska
 II Oddziałem Penitencjarnym kieruje – Zastępca Dyrektora, mjr Dariusz Urbański.
 III Oddziałem Penitencjarnym kieruje – Zastępca Dyrektora, ppłk Leszek Urbanowicz.

Wytwarzający/Odpowiadający: Ireneusz Łepkowski
Zmodyfikowany przez: Zmodyfikowany przez Adam Laskowski o 2014-12-17 12:20 o 2014-12-17 12:20:15
                                                                          Copyright © 2010 SŁUŻBA WIĘZIENNA. Wszystkie prawa zastrzeżone.