Przeskocz do głównej zawartości
      
    
   
Wyszukaj
 

Struktura organizacyjna

 

Centralny Zarząd Służby Więziennej

Dyrektor Generalny Służby Więziennej jest przełożonym wszystkich funkcjonariuszy Służby Więziennej. Jest on powoływany i odwoływany przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek Ministra Sprawiedliwości. Dyrektor Generalny kieruje pracą Centralnego Zarządu Służby Więziennej. W strukturze więziennictwa funkcjonuje 15 Okręgowych Inspektoratów Służby Więziennej (OISW), Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu, Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kulach, Ośrodek Szkolenia Słuzby Więziennej w Kulach-Oddział Zamiejscowy w Sulejowie,  Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Popowie oraz Ośrodek Doskonalenia Kadr Służby Więziennej w Suchej, Ośrodek Doskonalenia Kadr Służby Więziennej w Suchej-Oddział Zamiejscowy w Zwartowie. Na czele każdego OISW stoi Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej powoływany przez Ministra Sprawiedliwości na wniosek Dyrektora Generalnego SW. W skład Okręgowych Inspektoratów SW wchodzą zakłady karne (87), areszty śledcze (67), łącznie 154 jednostki penitencjarne.
 Strukturę organizacyjną Centralnego Zarządu Służby Więziennej, tworzą:
 1) Kierownictwo:
 a) Dyrektor Generalny Służby Więziennej;
 b) zastępcy Dyrektora Generalnego Służby Więziennej;
 2) Biuro Dyrektora Generalnego Służby Więziennej;
 3) Biuro Dozoru Elektronicznego, w skład którego wchodzi Zespół Obsługi Centrali Monitorowania;
4) Biuro Edukacji Historycznej-Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL;
 5) Biuro Kadr i Szkolenia;
 6) Biuro Penitencjarne, w skład którego wchodzi Zespół   Funduszy Europejskich;
 7) Biuro Spraw Wewnetrznych, w skład którego wchodzi Zespół ds. Skarg Osób Pozbawionych Wolności;
 8) Biuro Ochrony i Spraw Obronnych;
 9) Biuro Prawne, w skład którego wchodzi:Zespół  Legislacyjny;
 10) Biuro Kwatermistrzowsko-Inwestycyjne, w skład którego  wchodzi Inspekcja Gospodarki Energetycznej Służby Więziennej;
 11) Biuro Budżetu, w skład którego wchodzą:
 a) Zespół Kontroli Zarządczej;
 b) Zespół Rozliczeń Projektów Realizowanych z Funduszy Europejskich;
 12) Biuro Informacji i Statystyki, w skład którego wchodzą:
 a) Zespół Informacji;
 b) Zespół Operatorów Bazy Danych;
 13) Biuro Służby Zdrowia;
 14) Biuro Informatyki i Łączności;
 15) Zespół Komunikacji Medialnej i Promocji;
 16) Zespół Ochrony Informacji Niejawnych;
 17) Audytor Wewnętrzny;
 W skład Centralnego Zarządu wchodzi Rada Duszpasterstwa Więziennego.
 Przy Centralnym Zarządzie działa Biuro Emerytalne Służby  Więziennej. Obsługę kadrową, finansową i kwatermistrzowską oraz realizację uprawnień funkcjonariuszy i pracowników Biura Emerytalnego sprawują właściwe merytorycznie komórki Centralnego Zarządu.
***
 

Wytwarzający/Odpowiadający: Magdalena Brodzińska-Patalas
Zmodyfikowany przez: Zmodyfikowany przez Marcin Woldan o 2018-10-08 10:46 o 2018-10-08 10:46:31
                                                                          Copyright © 2010 SLUZBA WIEZIENNA. Wszystkie prawa zastrzezone.