Przeskocz do głównej zawartości
      
    
   
Wyszukaj
 

Ważne ogłoszenia Służby Więziennej

 

Centralny Zarząd Służby Więziennej

Informacja

 

o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego

 

         Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz.U. z 2010 r., Nr 114, poz. 761), Centralny Zarząd Służby Więziennej w Warszawie informuje, iż posiada do zagospodarowania składniki rzeczowe majątku ruchomego (załączniki 1 ÷ 8).

 

 

  1. Zagospodarowanie zbędnych lub zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego Centralnego Zarządu Służby Więziennej odbędzie się przez nieodpłatne przekazanie innej jednostce, sprzedaż lub darowiznę.
  2. Stosownie do § 7 ust. 3 rozporządzenia, przy gospodarowaniu zbędnymi składnikami rzeczowymi majątku ruchomego uwzględnia się, w pierwszej kolejności, potrzeby innych jednostek.
  3. Nieodpłatne przekazanie składników majątku ruchomego może nastąpić na pisemny wniosek podmiotów określonych w § 38 ust. 1 i 2 rozporządzenia.
  4. Darowizna składników majątku ruchomego może być dokonana na rzecz podmiotów określonych w § 39 ust. 1 rozporządzenia.
  5. Zainteresowani zbędnymi lub zużytymi składnikami rzeczowymi majątku ruchomego mogą składać pisemne wnioski, które odpowiadać będą zasadom określonym
    w rozporządzeniu.
  6. Wnioski należy przesyłać do dnia 2 listopada 2016 r. do Dyrektora Biura Kwatermistrzowsko-Inwestycyjnego  na adres: Centralny Zarząd Służby Więziennej, Biuro Kwatermistrzowsko-Inwestycyjne, ul. Rakowiecka 37A, 02-521 Warszawa.
  7. Szczegółowych informacji na temat składników majątku udziela:

-          składniki wymienione w załączniku nr 1 i 2: Pan Kuba Gładkowski, tel. (22) 640 85 36;

-          składniki wymienione w załączniku nr 3 i 4: Pan Piotr Mądry,
tel.: (22) 640 86 35;

-          składniki wymienione w załączniku nr 5 i 7: Pan Robert Olejniczak, tel.: (22) 640 85 24;

-          składniki wymienione w załączniku nr 6: Pan Piotr Grupiński, tel.: (22) 640 84 02;

-          składniki wymienione w załączniku nr 8: Pan Paweł Pietras, tel.: (22) 640 85 85.

 

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

Załącznik 6

Załącznik 7

Załącznik 8

 

 

 

W dniu 21 czerwca 2016 r. w siedzibie Centralnego Zarządu Służby Więziennej przy ul. Rakowieckiej 37a w Warszawie odbyło się spotkanie Dyrektora Biura Prawnego Centralnego Zarządu Służby Więziennej (CZSW) z zawodowym lobbystą panem Tomaszem Obarą.Spotkanie odbyło się w trybie przewidzianym ustawą z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz.1414 z późn. zm.). Do kontaktów z zawodowymi lobbystami Dyrektor Biura Prawnego CZSW został upoważniony przez Dyrektora Generalnego Służby Więziennej. W trakcie spotkania poruszano tematy związane z realizacją przepisów o działalności lobbingowej na terenie jednostek penitencjarnych, zasadami zatrudniania osób pozbawionych wolności, jak również zagadnienia dotyczące współpracy jednostek organizacyjnych Służby Więziennej z placówkami naukowymi

 

 

W dniu 29 kwietnia 2015 r. w siedzibie Centralnego Zarządu Służby Więziennej przy ul. Rakowieckiej 37a w Warszawie odbyło się spotkanie Dyrektora Biura Prawnego CZSW z zawodowymi lobbystami panami Tomaszem Obarą, Konradem Rycerzem, Mikołajem Wojciechowskim i Patrykiem Pańkowskim. W załączeniu skan dokumentów przekazanych podczas spotkania, które zdaniem zawodowych lobbystów przedstawiają oczekiwany przez nich sposób rozstrzygnięcia interesujących ich zagadnień prawnych. Spotkanie odbyło się w trybie przewidzianym ustawą z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.). Do kontaktów z zawodowymi lobbystami Dyrektor Biura Prawnego CZSW został upoważniony przez Dyrektora Generalnego Służby Więziennej.

Załącznik

 

W dniu 18 stycznia 2016 r. w siedzibie Centralnego Zarządu Służby Więziennej przy ul. Rakowieckiej 37a w Warszawie odbyło się spotkanie Dyrektora Biura Prawnego Centralnego Zarządu Służby Więziennej (CZSW) z zawodowymi lobbystami, panami Pawłem Kamilem Dolewskim oraz Jędrzejem Markiem Sadowskim. Spotkanie odbyło się w trybie przewidzianym ustawą z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz.U. Nr 169, poz.1414 z późn. zm.). Do kontaktów z zawodowymi lobbystami Dyrektor Biura Prawnego CZSW został upoważniony przez Dyrektora Generalnego Służby Więziennej.


Wytwarzający/Odpowiadający: Magdalena Brodzińska-Patalas
Utworzony przez: Utworzony przez SWNET\001293pwoz o 2011-07-25 12:55 o 2011-02-25 10:33:04
Zmodyfikowany przez: Zmodyfikowany przez Marcin Woldan o 2017-07-25 13:46 o 2017-07-25 13:46:17
                                                                          Copyright © 2010 SLUZBA WIEZIENNA. Wszystkie prawa zastrzezone.