Przeskocz do głównej zawartości
      
    
   
Wyszukaj
 

Ważne ogłoszenia Służby Więziennej

 

Centralny Zarząd Służby Więziennej

Informacja

 

o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego

 

         Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 roku w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. z 2017 r., poz. 729), Centralny Zarząd Służby Więziennej w Warszawie informuje, iż posiada do zagospodarowania składniki rzeczowe majątku ruchomego (załączniki 1 ÷ 4).

 

 

  1. Zagospodarowanie zbędnych lub zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego Centralnego Zarządu Służby Więziennej odbędzie się przez nieodpłatne przekazanie innej jednostce, sprzedaż lub darowiznę.
  2. Stosownie do § 8 ust. 3 rozporządzenia, przy gospodarowaniu zbędnymi składnikami rzeczowymi majątku ruchomego uwzględnia się, w pierwszej kolejności, potrzeby innych jednostek.
  3. Nieodpłatne przekazanie składników majątku ruchomego może nastąpić na pisemny wniosek podmiotów określonych w § 38 ust. 1 i 2 rozporządzenia.
  4. Darowizna składników majątku ruchomego może być dokonana na rzecz podmiotów określonych w § 39 ust. 1 i 2 rozporządzenia.
  5. Zainteresowani zbędnymi lub zużytymi składnikami rzeczowymi majątku ruchomego mogą składać pisemne wnioski, które odpowiadać będą zasadom określonym
    w rozporządzeniu.
  6. Wnioski należy przesyłać do dnia 6 marca 2018 r. do Dyrektora Biura Kwatermistrzowsko-Inwestycyjnego  na adres: Centralny Zarząd Służby Więziennej, Biuro Kwatermistrzowsko-Inwestycyjne, ul. Rakowiecka 37A, 02-521 Warszawa.
  7. Szczegółowych informacji na temat składników majątku udziela Pan Robert Olejniczak, tel.: (22) 640 85 24.

Załącznik

 


Wytwarzający/Odpowiadający: Magdalena Brodzińska-Patalas
Utworzony przez: Utworzony przez SWNET\001293pwoz o 2011-07-25 12:55 o 2011-02-25 10:33:04
Zmodyfikowany przez: Zmodyfikowany przez Marcin Woldan o 2019-03-26 09:34 o 2019-03-26 09:34:23
                                                                          Copyright © 2010 SLUZBA WIEZIENNA. Wszystkie prawa zastrzezone.