Przeskocz do głównej zawartości
      
    
   
Wyszukaj
 

 

Areszt Śledczy Kielce

  Areszt Śledczy w Kielcach ogłasza nabór kandydatów do służby w charakterze funkcjonariusza SW, na stanowisko strażnika w dziale ochrony ( 2 osoby ).
  Kandydaci muszą być osobami niekaranymi, posiadać obywatelstwo polskie, korzystać z pełni praw publicznych, legitymować się co najmniej wykształceniem średnim i posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.
  Osoby zgłaszające się powinny posiadać ze sobą: list motywacyjny, CV oraz wypełnioną ankietę personalną kandydata do Służby Więziennej (druk ankiety dostępny jest na stronie internetowej: www.sw.gov.pl, zakładka: "Praca - Zasady przyjęcia do Służby Więziennej").
   Szczegółowe wymagania stawiane kandydatom oraz przebieg postępowania kwalifikacyjnego do SW znajduje się w art. 38 i 39 Ustawy z dnia 09.04.2010r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2010r. Nr 79 poz. 523) oraz w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 września 2010r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej (Dz. U. 2010 r. Nr 186 poz. 1247).
   Wszelkich informacji na temat ogłoszonej rekrutacji uzyskać można w Kadrach Aresztu Śledczego w Kielcach od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16.
tel: 041/331-40-91 wew. 305
Przyjmowanie ofert do dnia 15.11.2013r.
 
 
Areszt Śledczy w Kielcach poszukuje kandydata na stanowisko: Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej w ZOZ AŚ Kielce - zatrudnienie w charakterze funkcjonariusza SW od 01.11.2013r. Przewidywane wynagrodzenie 3500 zł netto. Kandydaci muszą być osobami niekaranymi, posiadać: ukończone studia medyczne i aktualne prawo wykonywania zawodu lekarza. Osoby zgłaszające się powinny posiadać ze sobą: list motywacyjny, CV oraz wypełnioną ankietę personalną kandydata do Służby Więziennej (druk ankiety dostępny jest na stronie internetowej: www.sw.gov.pl, zakładka: "Praca - Zasady przyjęcia do Służby Więziennej"). Szczegółowe wymagania stawiane kandydatom oraz przebieg postępowania kwalifikacyjnego do SW znajduje się w art. 38 i 39 Ustawy z dnia 09.04.2010r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2010r. Nr 79 poz. 523) oraz w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 września 2010r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej (Dz. U. 2010 r. Nr 186 poz. 1247). Wszelkie informacje uzyskać można w Kadrach Aresztu Śledczego w Kielcach od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16. tel: 041/331-40-91 Zbieranie ofert prowadzone będzie do dnia 25.10.2013r.

Wytwarzający/Odpowiadający: Adam Rębiś
Zmodyfikowany przez: Zmodyfikowany przez Krystian Sitkowski o 2018-03-19 11:44 o 2018-03-19 11:44:13
                                                                          Copyright © 2010 SLUZBA WIEZIENNA. Wszystkie prawa zastrzezone.