Przeskocz do głównej zawartości
      
    
   
Wyszukaj
 

Majątek Służby Więziennej w Polsce

 

Centralny Zarząd Służby Więziennej

Struktura aktywów trwałych Służby Więziennej wg wartości netto:

Stan na 31.12.2017 r.

L.p.

Wyszczególnienie

Wartość

1

Grunty

371 999 523,47

2

Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej
i wodnej

1 368 403 219,65

3

Urządzenia techniczne i maszyny

136 314 218,86

4

Środki transportu

59 578 413,90

5

Inne środki trwałe

21 018 136,56

6

Środki trwałe w budowie (inwestycje)

95 381 038,09

 

Rzeczowe aktywa trwałe razem:

2 052 694 550,53

7

Wartości niematerialne i prawne

4 359 620,72

 


Wytwarzający/Odpowiadający: Magdalena Brodzińska-Patalas
Zmodyfikowany przez: Zmodyfikowany przez Marcin Woldan o 2019-03-26 09:34 o 2019-03-26 09:34:23
                                                                          Copyright © 2010 SLUZBA WIEZIENNA. Wszystkie prawa zastrzezone.