Przeskocz do głównej zawartości
      
    
   
Wyszukaj
 

Majątek Służby Więziennej w Polsce

 

Centralny Zarząd Służby Więziennej

Struktura aktywów trwałych Służby Więziennej wg wartości netto:

Stan na 31.12.2016 r.

L.p.

Wyszczególnienie

Wartość

1

Grunty

362 826 598,89

2

Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej
i wodnej

1 363 894 578,49

3

Urządzenia techniczne i maszyny

109 480 418,40

4

Środki transportu

39 286 512,22

5

Inne środki trwałe

14 880 496,89

6

Środki trwałe w budowie (inwestycje)

18 799 347,43

 

Rzeczowe aktywa trwałe razem:

1 909 167 952,32

7

Wartości niematerialne i prawne

2 278 077,09

 

Struktura aktywów trwałych Służby Więziennej wg  wartości netto :

Struktura aktywów trwałych Służby Więziennej wg wartości netto:

 

Stan na 31.12.2015 r.

 

Lp.

Wyszczególnienie

Wartość

1.

Grunty

358 996 097,80

2.

Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

1 235 643 241,16

3.

Urządzenia techniczne i maszyny

85 365 687,72

4.

Środki transportu

30 920 769,70

5.

Inne środki trwałe

8 317 883,05

5.

Środki trwałe w budowie (inwestycje)

147 045 082,48

 

Rzeczowe aktywa trwałe razem:

1 866 288 761,91

7.

Wartości niematerialne i prawne

3 463 927,60

 

stan na 31.12.2014 r.

 

Lp.

Wyszczególnienie

Wartość

1.

Grunty

354.473.683,58

2.

Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

1.177.694.130,01

3.

Urządzenia techniczne i maszyny

78.632.594,64

4.

Środki transportu

15.307.973,43

5.

Inne środki trwałe

7.783.106,79

6.

Środki trwałe w budowie (inwestycje)

165.797.853,04

 

Rzeczowe aktywa trwałe razem:

1.799.689.341,49

7.

Wartości niematerialne i prawne

3.997.783,65

----------------------------------------------------------------------------------------
stan na 31.12.2012 r.

Lp.

Wyszczególnienie

Wartość

1.

Grunty

323.220.622,35

2.

Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

1.164.526.419,60

3.

Urządzenia techniczne i maszyny

85.154.954,70

4.

Środki transportu

16.402.209,89

5.

Inne środki trwałe

11.950.891,04

6.

Środki trwałe w budowie (inwestycje)

73.019.136,76

 

Rzeczowe aktywa trwałe razem:

1.674.274.234,34

7.

Wartości niematerialne i prawne

3.558.172,46


Wytwarzający/Odpowiadający: Magdalena Brodzińska-Patalas
Zmodyfikowany przez: Zmodyfikowany przez Marcin Woldan o 2017-07-25 13:46 o 2017-07-25 13:46:17
                                                                          Copyright © 2010 SLUZBA WIEZIENNA. Wszystkie prawa zastrzezone.