Przeskocz do głównej zawartości
      
    
   
Wyszukaj
 

Majątek Służby Więziennej w Polsce

 

Centralny Zarząd Służby Więziennej

Struktura aktywów trwałych Służby Więziennej wg wartości netto:

Stan na 31.12.2016 r.

L.p.

Wyszczególnienie

Wartość

1

Grunty

362 826 598,89

2

Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej
i wodnej

1 363 894 578,49

3

Urządzenia techniczne i maszyny

109 480 418,40

4

Środki transportu

39 286 512,22

5

Inne środki trwałe

14 880 496,89

6

Środki trwałe w budowie (inwestycje)

18 799 347,43

 

Rzeczowe aktywa trwałe razem:

1 909 167 952,32

7

Wartości niematerialne i prawne

2 278 077,09

 


Wytwarzający/Odpowiadający: Magdalena Brodzińska-Patalas
Zmodyfikowany przez: Zmodyfikowany przez Marcin Woldan o 2018-04-09 09:45 o 2018-04-09 09:45:13
                                                                          Copyright © 2010 SLUZBA WIEZIENNA. Wszystkie prawa zastrzezone.