Przeskocz do głównej zawartości
      
    
   
Wyszukaj
 

Efektywność energetyczna

 

Centralny Zarząd Służby Więziennej

Efektywność energetyczna  

Zakładka EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA na stronach BIP Służby Więziennej powstała w celu realizacji ustawowego obowiązku o którym mowa w art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o efektywności energetycznej (Dz. U. Nr 94, poz. 551), w myśl którego jednostki więziennictwa zobowiązane są do informowania o zastosowanych środkach poprawy efektywności energetycznej na swojej stronie internetowej.

Zgodnie z art. 10 ust. 2 ww. ustawy środkiem poprawy efektywności energetycznej jest:

·         umowa, której przedmiotem jest realizacja i finansowanie przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej; 

·         nabycie nowego urządzenia, instalacji lub pojazdu, charakteryzujących się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji; 

·         wymiana eksploatowanego urządzenia, instalacji lub pojazdu na urządzenie, instalację lub pojazd, o których mowa w pkt 2, albo ich modernizacja; 

·         nabycie lub wynajęcie efektywnych energetycznie budynków lub ich części albo przebudowa lub remont użytkowanych budynków, w tym realizacja przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. Nr 223, poz. 1459, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 76, poz. 493); 

·         sporządzenie audytu energetycznego w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów eksploatowanych budynków
w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 oraz z 2011 r. Nr 32, poz. 159 i Nr 45, poz. 235), o powierzchni użytkowej powyżej 500 m2, których jednostka sektora publicznego jest właścicielem lub zarządcą. 

W ramach działalności nadzorczej Centralny Zarząd  Służby Więziennej w celu zainicjowania oraz ukierunkowania działań zmierzających do poprawy efektywności energetycznej w jednostkach penitencjarnych wprowadził w życie Wytyczne Nr 1/2013 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia  18  marca  2013 r. w sprawie wymagań, jakim powinno odpowiadać oświetlenie miejsc pracy na zewnątrz  oraz metod poprawy efektywności energetycznej instalacji oświetlenia zewnętrznego 
w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej.

Ponadto CZSW opracował w 2012 roczne sprawozdanie z realizacji II  Krajowego Planu Działań dotyczącego efektywności energetycznej przez jednostki organizacyjne SW, który zostało włączone do resortowego sprawozdania, sporządzanego na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy o efektywności energetycznej przez Ministra Sprawiedliwości oraz przekazanego  ministrowi właściwemu do spraw gospodarki

 

Centralny Zarząd Służby Więziennej, jako jednostka organizacyjna Służby Więziennej zastosowała następujące środki poprawy efektywności energetycznej w odniesieniu do użytkowanej nieruchomości oraz wyposażenia:

1.         Rok 2011

- zakup trzech samochodów osobowych Skoda SuperB 1,8 TSI – norma spalania Euro 5A.

2.         Rok 2012

- zakup samochodu osobowego Skoda Octavia 2 1,8 TSI – norma spalania Euro 5F,

- wymiana wyeksploatowanego urządzenia klimatyzacyjnego GREE KFR 120 DW
na inverterowe urządzenie klimatyzacyjne Mitsubishi Electric typ PCA-RP140-KAQ/PUHZ-P140YHA.

       3.    Rok 2013

              - zakup samochodu osobowego Skoda SuperB  II Ambition2.0 TDI 125 kW

        4. Rok 2014

            - zakup dwóch samochodów osobowych Skoda Octavia III Elegance 1.4 TSI

         5. Rok 2015

             - zakup samochodu Voklswagen T5 Multivan Comfortline 3400, 2.0 Tdi  132kW DSG 7-G

 

 


Wytwarzający/Odpowiadający: Magdalena Brodzińska-Patalas
Utworzony przez: Utworzony przez SWNET\001293pwoz o 2011-07-25 12:55 o 2011-02-25 10:33:04
Zmodyfikowany przez: Zmodyfikowany przez Magdalena Brodzińska-Patalas o 2019-01-16 14:35 o 2019-01-16 14:35:22
                                                                          Copyright © 2010 SLUZBA WIEZIENNA. Wszystkie prawa zastrzezone.