Przeskocz do głównej zawartości
      
    
   
Wyszukaj
 

Akty prawne dotyczące Służby Więziennej

 

Centralny Zarząd Służby Więziennej

Po kliknięciu na poniższy link użytkownik zostanie skierowany do skorowidza Rządowego Centrum Legislacji. Akty prawne dotyczące Służby Więziennej należy odnaleźć pod literą S (Służba Więzienna) lub/i pod literą W (więziennictwo).

http://skorowidz.rcl.gov.pl/

 

ZARZĄDZENIA MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

ZARZĄDZENIA DYREKTORA GENERALNEGO SŁUŻBY WIĘZIENNEJ

Zarządzenie Nr 27/2010 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 13 sierpnia 2010r. w sprawie gospodarowania składnikami majątkowymi w zakresie obsługi osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczym

Zarządzenie nr 66/2010 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 06-09-2010 w sprawie gospodarki żywnościowej w jendnostkach organizacyjnych SW

ZARZĄDZENIE Nr 28/2011 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 16 maja 2011 r. w sprawie określenia zasad udostępniania informacji publicznej w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej oraz sprawowania nadzoru nad udostępnianiem informacji publicznej w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej

Zarządzenia w sprawie ustalenia pojemności jednostek penitencjarnych_2015_12_22

Zarządzenie Nr 4/2013 Dyrektora Generalnego Słuzby Więziennej z dnia 6 lutego 2013r. w sprawie realizacji uprawnień do wyzywienia osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach sledczych

Zarządzenie Nr 6/2013 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 18 lutego 2013r. zmieniające zarządzenie w sprawie gospodarki żywnościowej w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej

Regulamin Nr 1/2013 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 4 czerwca 2013 r.w sprawie ceremoniału Służby Więziennej oraz musztry ceremonialnej

Zarządzenie Nr 32/2013 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 18 lipca 2013r. w sprawie zapobiegania i przeciwdziałania zjawiskom mobbingu, dyskryminacji i molestowania w Służbie Więziennej

Zarządzenie Nr 43/2013 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 23 października 2013r. zamieniające zarządzenie w sprawie gospodarowania składnikami majątkowymi, w zakresie obsługi osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych

Zarządzenie Nr 1/2014 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 22 stycznia 2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia metod gospodarowania paliwami i energią w jednostkach Służby Więziennej

Zarządzenie Nr 19/2015 Dyrektora Generalnego SW z dnia 12 czerwca 2015 w sprawie określenia dopuszczalnej ilości i wymiarów rzeczy, w tym żywności, znajdujących się w posiadaniu skazanego w zakładzie karnym

Zarządzenie nr 27/2015 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 30 czerwca 2015r w sprawie wzorów dokumentów i druków ewidencyjnych

Zarządzenie nr 28/2015 Dyrektora Generalnego Słuzby Więziennej z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie prowadzenia akt ewidencyjnych

Zarządzenie nr 29/2015 Dyrektora Generalnego SW z dnia 1 lipca 2015 w sprawie transportowania skazanych

Zarządzenie Nr 31/15 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 1 lipca 2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie realizacji uprawnień do wyżywienia osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych

Zarządzenie Nr 32/15 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 2 lipca 2015r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Centralnemu Zarządowi Służby Więziennej

Zarządzenie Nr 13/2016 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 1 marca 2016r zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Centralnemu Zarządowi Służby Więziennej

Zarządzenie nr 19/16 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 14 kwietnia 2016r w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia i organizacji pracy penitencjarnej oraz zakresów czynności funkcjonariuszy i pracowników penitencjarnych i terapeutycznych oraz oddziałów penitencjarnych

Zarządzenie nr 32/16 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 14 lipca 2016r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia dopuszczalnej ilości i wymiarów rzezcy, w tym żywności, znajdujących się w posiadaniu skazanego w zakładzie karnym oraz sposobu postępowania z przedmiotami i żywnością, którą wymiary lub ilość naruszają obowiązujący porządek lub utrudniają konwojowanie

Zarządzenie Nr 35/2016 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 15 lipca 2016 w sprawie instrukcji kancelaryjnej

Zarządzenie Nr 30 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 22 maja 2017

Zarządzenie Nr 31 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 22 maja 2017r

Zarządzenie nr 42 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 5 lipca 2017 roku w sprawie wprowadzenia do stosowania w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej Księgi Identyfikacji Wizualnej Służby Więziennej

Zarządzenie nr 23 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 18 kwietnia 2018 roku

Zarządzenie Nr 15/2018 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 8 maja 2018 w sprawie określenia przeznaczenia Zakładów Karnych i Aresztów Śledczych

 

Zarządzenie Nr 38/2018 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 28 sierpnia 2018 w sprawie Kompanii Reprezentacyjnej Służby Więziennej

Zarządzenie Nr 55/18 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 30 listopada 2018r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Centralnemu Zarządowi Służby Więziennej

INSTRUKCJE DYREKTORA GENERALNEGO SŁUŻBY WIĘZIENNEJ

Instrukcja nr 16 /2010 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 13 sierpnia 2010 r. w sprawie zapobiegania samobójstwom osób pozbawionych wolności

Instrukcja Nr 1/2012 Dyrektora Generalnego SW z dn. 18.01.2012 w spr. sposobu postępowania z korespondencją kierowaną Do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu i innych organów międzynarodowej ochrony praw człowieka.

Instrukcja Nr 2/2012 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 29 luty 2012r. w sprawie tworzenia i organizacji oddziałów penitencjarnych w zakładach karnych i aresztach śledczych

Instrukcja Nr 3 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 13 grudnia 2016 roku

Instrukcja nr 2/2013 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 13 sierpnia 2013r w sprawie szczegółowego trybu organizowania nauczania w szkołach oraz szkolenia kursowego w zakładach karnych i aresztach śledczych

Instrukcja Nr 2 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 29 sierpnia 2016 roku

Instrukcja Nr 3/2016 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 13 grudnia 2016 w sprawie sposobu postępowania z korespondencją kierowaną przez osadzonych do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu

Instrukcja Nr 2 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 29 sierpnia 2016 roku

Instrukcja nr 2 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 4 lipca 2017 roku

Instrukcja Nr 3 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 26 lipca 2017 roku

Instrukcja nr 6 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 30 listopada 2017 roku

instrukcja nr 2 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 21 listopada 2018 roku

 

WYTYCZNE DYREKTORA GENERALNEGO SŁUŻBY WIĘZIENNEJ

Wytyczne nr 3/2011 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 4-10-2011r. w sprawie wymagań technicznych i ochronnych dla pawilonów zakwaterowania osadzonych

 

Zarządzenia, Decyzje, Instrukcje Dyrektora Generalnego Służby Więziennej od 2000 roku - Archiwum


Wytwarzający/Odpowiadający: Magdalena Brodzińska-Patalas
Utworzony przez: Utworzony przez SWNET\001293pwoz o 2011-07-25 12:55 o 2011-02-25 10:33:04
Zmodyfikowany przez: Zmodyfikowany przez Marcin Woldan o 2019-03-26 09:34 o 2019-03-26 09:34:23

 Łącza do podsumowań

                                                                          Copyright © 2010 SLUZBA WIEZIENNA. Wszystkie prawa zastrzezone.