Przeskocz do głównej zawartości
      
    
   
Wyszukaj
 

Biuletyn: Zakład Karny w Koziegłowach

Jednostka

Zakład Karny w Koziegłowach

Adres

Zakład Karny w Koziegłowach
ul. Piaskowa 7
62-028 Koziegłowy
tel.: (61) 8 111 450/ fax: (61) 8 111 455
NIP: 777-14-21-855
 

Inspektorat

Nie

Jednostka nadrzędna

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej Poznań

Status

Zakład Karny w Koziegłowach jest jednostką typu półotwartego, przeznaczoną dla skazanych recydywistów penitencjarnych, o pojemości 462 skazanych.

Kierownictwo

Dyrektorem zakładu karnego jest ppłk Paweł Waściński
Zastępcą dyrektora zakładu karnego jest kpt. Przemysław Banaszak

Struktura Organizacyjna

W skład zakładu wchodzą :

            1) Kierownictwo:

                        a) Dyrektor

                        b) Zastępca dyrektora

            2) Oddziały Penitencjarne:

                        a) Odział Penitencjarny I, w skład którego wchodzą pawilony A i B

                        b) Odział Penitencjarny II, w skład którego wchodzą pawilony C i D

3) działy:

                  a)     dział penitencjarny,

b)     dział ochrony,

c)      dział ewidencji,

d)     dział finansowy,

e)     dział kwatermistrzowski,

f)        dział służby zdrowia- podmiot leczniczy,

g)     dział zatrudnienia,

h)      dział kadr i płac,

4) samodzielne stanowiska:

a)     radca prawny,

b)    inspektor ds. informatyki

c) inspektor ds. organizacyjno-prawnych,

d) instruktor ds. BHP,

e) technik ds. łączności,

 f) referent ds. prowadzenia sekretariatu.

5) pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych.

Podmioty Współpracujące

Zakład Karny w Koziegłowach współpracuje z jednostkami policji, straży gminnej oraz straży pożarnej mającymi swoją siedzibę na terenie gminy Czerwonak.
W zakresie zatrudnienia osadzonych jednostka współpracuje z podmiotami mającymi siedzibę na terenie powiatu poznańskiego oraz powiatów ościennych.

Przedmiot działalności

Oświadczenie majątkowe

Brak

Majątek Służby Więziennej

Zakład Karny w Koziegłowach zarządza przekazanym mu w trwały zarząd obszarem o powierzchni 55327m2, zabudowanym budynkami o powierzchni 5760,33 m2.

Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne realizowane są na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

Współpraca międzynarodowa

Zakład Karny w Koziegłowach nie prowadzi współpracy międzynarodowej.

Fundusze unijne

POKL
 
W latach 2008-2013 w Zakładzie Karnym w Koziegłowach realizowany był Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Dzięki środkom pozyskanym w ramach tego projektu zorganizowano szereg kursów zawodowych dla osadzonych, którzy zdobyli cenne na rynku pracy umiejętności zawodowe oraz uzyskali zaświadczenia potwierdzające zdobyte kwalifikacje.
 
POWER
 
 Zakład Karny w Koziegłowach uczestniczy w realizacji projektu "Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności" finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020". Celem głównym projektu jest udzielenie wsparcia osobom odbywającym karę pozbawienia wolności w celu przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu poprzez przekazanie umiejętności zawodowych i prospołecznych ukierunkowanych na ułatwienie powrotu do społeczeństwa po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności. W ramach tych działań zaplanowano, w tutejszej jednostce, przeprowadzenie w 2017 r. 8 kursów zawodowych.

Akty prawne

Zakład Karny w Koziegłowach powołano Zarządzeniem Nr 02 Dzrektora Centralnego Zarządu Zakładów Karnych z dnia 28 lutego 1977 roku.
 

Sposób załatwiania spraw

Dyrektor Zakładu Karnego w  Koziegłowach, przyjmuje interesantów w sprawie skarg, próśb i wniosków w poniedziałki w godzi. 7.00 - 17.00 a w pozostałe dni powszednie od 7.00 - 15.00.
Prośby skargi i wnioski, można składac osobiście, listownie, faksem nr: 61 - 8111455, lub drogą elektroniczną zk_kozieglowy@sw.gov.pl
 
Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych:
szer. Łukasz Mierzwicki, e-mail: iod_zk_kozieglowy@sw.gov.pl, tel: 61 8111 463

Rejestry, ewidencje, archiwa

brak

Dokumenty urzędowe

brak

Wzory druków

brak

Ważne ogłoszenia

                                              Koziegłowy, dnia 6 grudnia 2017 r.

 

Informacja o zużytych i zbędnych składnikach majątku ruchomego Zakładu Karnego w Koziegłowach

 

 

Na podstawie § 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 roku w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. z dn. 06.04.2017r. poz. 729), Zakład Karny w Koziegłowach informuje, że posiada zużyte składniki majątku ruchomego do zagospodarowania.

 

Szczegółowe informacje o stanie technicznym majątku można uzyskać do dnia 14.12.2017 pod nr telefonu 61 81 11 466 w godz. od 8:00 do 14:00 – st. chor. Grzegorz Musielak.

 

Nieodpłatne przekazanie składników majątku ruchomego może nastąpić na pisemny wniosek podmiotów określonych w § 38 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 04.04.2017r. (Dz. U. z dn. 06.04.2017r. Poz. 729), po uzyskaniu przez Zakład Karny w Koziegłowach zgody, o której mowa w § 54 ust. 1 Zarządzenia Nr 31/2017 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 22 maja 2017 r.  w sprawie gospodarowania środkami transportu jednostek organizacyjnych Służby Więziennej.

 

Darowizna składników majątku ruchomego może zostać dokonana dla podmiotów określonych w § 39 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 04.04.2017r. (Dz. U. z dn. 06.04.2017r. Poz. 729), po uzyskaniu przez Zakład Karny w Koziegłowach zgody, o której mowa w § 54 ust. 1 Zarządzenia Nr 31/2017 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 22 maja 2017 r.  w sprawie gospodarowania środkami transportu jednostek organizacyjnych Służby Więziennej.

 

Wniosek o nieodpłatne przekazanie lub darowiznę, kierowany do Dyrektora Zakładu Karnego w Koziegłowach powinien zawierać elementy i dokumenty wymienione w § 38 ust. 3, 4 i 39 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 04.04.2017r. (Dz. U. z dn. 06.04.2017r. poz. 729).

 

Wniosek o nieodpłatne przekazanie wymienionych niżej składników majątku ruchomego należy składać do dnia 14.12.2017 r.

 

W pierwszej kolejności uwzględnione będą potrzeby innych jednostek penitencjarnych.

 

Wykaz zużytych i zbędnych składników majątku ruchomego

 

Lp.

Nazwa przedmiotu

j.m.

ilość

Cena jedn. brutto

Stopień zużycia

1.

Samochód operacyjno-konwojowy Ford Transit Van 300S, rok prod. 2006, przebieg: 206537 km, poj. silnika: 2198 cm3 /81 kW (110 KM), VIN: WF0XXXBDFX6R54063, silnik z zapłonem samoczynnym, OC do 31.12.2017, ważność badania technicznego: 7.04.2018

szt.

1

11 400,00 zł

Składnik zużyty

                                                                                                                      

              DYREKTOR

Zakładu Karnego w Koziegłowach          

        /-/ ppłk mgr Paweł Waściński

Identyfikator Jednostki

128

StatusCreated

Utworzony przez Szymon Stasiak o 2010-12-27 13:03

StatusModified

Zmodyfikowany przez Szymon Stasiak o 2018-05-25 11:57

Struktura OrganizacyjnaCreated

Utworzony przez Szymon Stasiak o 2010-12-27 13:03

Struktura OrganizacyjnaModified

Zmodyfikowany przez Szymon Stasiak o 2018-05-25 11:57

Podmioty WspółpracująceCreated

Utworzony przez Szymon Stasiak o 2010-12-27 13:03

Podmioty WspółpracująceModified

Zmodyfikowany przez Szymon Stasiak o 2018-05-25 11:57

Przedmiot działalnościCreated

Utworzony przez Szymon Stasiak o 2010-12-28 10:33

Przedmiot działalnościModified

Zmodyfikowany przez Szymon Stasiak o 2018-05-25 11:57

Oświadczenie majątkoweCreated

Utworzony przez Szymon Stasiak o 2011-01-03 13:17

Oświadczenie majątkoweModified

Zmodyfikowany przez Szymon Stasiak o 2018-05-25 11:57

Majątek Służby WięziennejCreated

Utworzony przez Szymon Stasiak o 2011-01-03 13:44

Majątek Służby WięziennejModified

Zmodyfikowany przez Szymon Stasiak o 2018-05-25 11:57

Zamówienia publiczneCreated

Utworzony przez Szymon Stasiak o 2010-12-27 13:21

Zamówienia publiczneModified

Zmodyfikowany przez Szymon Stasiak o 2018-05-25 11:57

Współpraca międzynarodowaCreated

Utworzony przez Szymon Stasiak o 2010-12-28 10:33

Współpraca międzynarodowaModified

Zmodyfikowany przez Szymon Stasiak o 2018-05-25 11:57

Fundusze unijneCreated

Utworzony przez Szymon Stasiak o 2010-12-27 13:03

Fundusze unijneModified

Zmodyfikowany przez Szymon Stasiak o 2018-05-25 11:57

Akty prawneCreated

Utworzony przez Szymon Stasiak o 2010-12-28 10:33

Akty prawneModified

Zmodyfikowany przez Szymon Stasiak o 2018-05-25 11:57

Sposób załatwiania sprawCreated

Utworzony przez Szymon Stasiak o 2010-12-28 10:33

Sposób załatwiania sprawModified

Zmodyfikowany przez Szymon Stasiak o 2018-05-25 11:57

Rejestry, ewidencje, archiwaCreated

Utworzony przez Szymon Stasiak o 2010-12-28 10:33

Rejestry, ewidencje, archiwaModified

Zmodyfikowany przez Szymon Stasiak o 2018-05-25 11:57

Dokumenty urzędoweCreated

Utworzony przez Szymon Stasiak o 2010-12-28 10:33

Dokumenty urzędoweModified

Zmodyfikowany przez Szymon Stasiak o 2018-05-25 11:57

Wzory drukówCreated

Utworzony przez Szymon Stasiak o 2010-12-28 10:33

Wzory drukówModified

Zmodyfikowany przez Szymon Stasiak o 2018-05-25 11:57

Ważne ogłoszeniaCreated

Utworzony przez Szymon Stasiak o 2011-01-03 13:17

Ważne ogłoszeniaModified

Zmodyfikowany przez Szymon Stasiak o 2018-05-25 11:57

Docelowi odbiorcy

Bez docelowych odbiorców

CopyID

 

AdresCreated

Utworzony przez Szymon Stasiak o 2012-01-11 11:11

AdresModified

Zmodyfikowany przez Szymon Stasiak o 2018-05-25 11:57

KierownictwoCreated

Utworzony przez Szymon Stasiak o 2012-01-11 11:11

KierownictwoModified

Zmodyfikowany przez Szymon Stasiak o 2018-05-25 11:57

Data wytworzenia

 

Nabór

Projektowane akty prawne

AdresWytwarzajacy

Szymon Stasiak

Akty prawneWytwarzajacy

Szymon Stasiak

Dokumenty urzędoweWytwarzajacy

Szymon Stasiak

Fundusze unijneWytwarzajacy

Szymon Stasiak

Majątek Służby WięziennejWytwarzajacy

Szymon Stasiak

NabórWytwarzajacy

Szymon Stasiak

NabórCreated

 

NabórModified

 

Projektowane akty prawneWytwarzajacy

Szymon Stasiak

Projektowane akty prawneCreated

 

Projektowane akty prawneModified

 

Oświadczenie majątkoweWytwarzajacy

Szymon Stasiak

Podmioty WspółpracująceWytwarzajacy

Szymon Stasiak

Przedmiot działalnościWytwarzajacy

Szymon Stasiak

Rejestry, ewidencje, archiwaWytwarzajacy

Szymon Stasiak

Sposób załatwiania sprawWytwarzajacy

Szymon Stasiak

StatusWytwarzajacy

Szymon Stasiak

Struktura OrganizacyjnaWytwarzajacy

Szymon Stasiak

Ważne ogłoszeniaWytwarzajacy

Szymon Stasiak

Współpraca międzynarodowaWytwarzajacy

Szymon Stasiak

Wzory drukówWytwarzajacy

Szymon Stasiak

Zamówienia publiczneWytwarzajacy

 

KierownictwoWytwarzajacy

Szymon Stasiak

Załączniki

Utworzony o 2011-02-09 12:47 przez Administrator BIP
Data ostatniej modyfikacji: 2017-01-24 11:28, autor ostatniej modyfikacji: Marcin Woldan
                                                                          Copyright © 2010 SLUZBA WIEZIENNA. Wszystkie prawa zastrzezone.