Przeskocz do głównej zawartości
      
    
   
Wyszukaj
 

Biuletyn: Zakład Karny w Koziegłowach

Jednostka

Zakład Karny w Koziegłowach

Adres

Zakład Karny w Koziegłowach
Ul. Piaskowa 7
62-028 Koziegłowy

Inspektorat

Nie

Jednostka nadrzędna

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej Poznań

Status

Zakład Karny w Koziegłowach jest jednostką typu półotwartego, przeznaczoną dla skazanych recydywistów penitencjarnych, o pojemości 462 skazanych.

Kierownictwo

Dyrektorem zakładu karnego jest ppłk Paweł Waściński
Zastępcą dyrektora zakładu karnego jest kpt. Przemysław Banaszak

Struktura Organizacyjna

W skład zakładu wchodzą :

            1) Kierownictwo:

                        a) Dyrektor

                        b) Zastępca dyrektora

            2) Oddziały Penitencjarne:

                        a) Odział Penitencjarny I, w skład którego wchodzą pawilony A i B

                        b) Odział Penitencjarny II, w skład którego wchodzą pawilony C i D

3) działy:

                  a)     dział penitencjarny,

b)     dział ochrony,

c)      dział ewidencji,

d)     dział finansowy,

e)     dział kwatermistrzowski,

f)        dział służby zdrowia- podmiot leczniczy,

g)     dział zatrudnienia,

h)      dział kadr i płac,

4) samodzielne stanowiska:

a)     radca prawny,

b)    inspektor ds. informatyki

c) inspektor ds. organizacyjno-prawnych,

d) instruktor ds. BHP,

e) technik ds. łączności,

 f) referent ds. prowadzenia sekretariatu.

5) pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych.

Podmioty Współpracujące

Zakład Karny w Koziegłowach współpracuje z jednostkami policji, straży gminnej oraz straży pożarnej mającymi swoją siedzibę na terenie gminy Czerwonak.
W zakresie zatrudnienia osadzonych jednostka współpracuje z podmiotami mającymi siedzibę na terenie powiatu poznańskiego oraz powiatów ościennych.

Przedmiot działalności

Oświadczenie majątkowe

Brak

Majątek Służby Więziennej

Zakład Karny w Koziegłowach zarządza przekazanym mu w trwały zarząd obszarem o powierzchni 55327m2, zabudowanym budynkami o powierzchni 5760,33 m2.

Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne realizowane są na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

Współpraca międzynarodowa

Zakład Karny w Koziegłowach nie prowadzi współpracy międzynarodowej.

Fundusze unijne

Zakład Karny w Koziegłowach uczestniczy w Programie Opreracyjnym "Kapitał Ludzki" współfinansowanym ze środków unijnych.

Akty prawne

Zakład Karny w Koziegłowach powołano Zarządzeniem Nr 02 Dzrektora Centralnego Zarządu Zakładów Karnych z dnia 28 lutego 1977 roku.
 

Sposób załatwiania spraw

Dyrektor Zakładu Karnego w  Koziegłowach, przyjmuje interesantów w sprawie skarg, próśb i wniosków w poniedziałki w godzi. 7.00 - 17.00 a w pozostałe dni powszednie od 7.00 - 15.00.
Prośby skargi i wnioski, można składac osobiście, listownie, faksem nr: 61 - 8111455, lub drogą elektroniczną zk_kozieglowy@sw.gov.pl

Rejestry, ewidencje, archiwa

brak

Dokumenty urzędowe

brak

Wzory druków

brak

Ważne ogłoszenia

 

Identyfikator Jednostki

128

StatusCreated

Utworzony przez Szymon Stasiak o 2010-12-27 13:03

StatusModified

Zmodyfikowany przez Szymon Stasiak o 2017-03-16 10:47

Struktura OrganizacyjnaCreated

Utworzony przez Szymon Stasiak o 2010-12-27 13:03

Struktura OrganizacyjnaModified

Zmodyfikowany przez Szymon Stasiak o 2017-03-16 10:47

Podmioty WspółpracująceCreated

Utworzony przez Szymon Stasiak o 2010-12-27 13:03

Podmioty WspółpracująceModified

Zmodyfikowany przez Szymon Stasiak o 2017-03-16 10:47

Przedmiot działalnościCreated

Utworzony przez Szymon Stasiak o 2010-12-28 10:33

Przedmiot działalnościModified

Zmodyfikowany przez Szymon Stasiak o 2017-03-16 10:47

Oświadczenie majątkoweCreated

Utworzony przez Szymon Stasiak o 2011-01-03 13:17

Oświadczenie majątkoweModified

Zmodyfikowany przez Szymon Stasiak o 2017-03-16 10:47

Majątek Służby WięziennejCreated

Utworzony przez Szymon Stasiak o 2011-01-03 13:44

Majątek Służby WięziennejModified

Zmodyfikowany przez Szymon Stasiak o 2017-03-16 10:47

Zamówienia publiczneCreated

Utworzony przez Szymon Stasiak o 2010-12-27 13:21

Zamówienia publiczneModified

Zmodyfikowany przez Szymon Stasiak o 2017-03-16 10:47

Współpraca międzynarodowaCreated

Utworzony przez Szymon Stasiak o 2010-12-28 10:33

Współpraca międzynarodowaModified

Zmodyfikowany przez Szymon Stasiak o 2017-03-16 10:47

Fundusze unijneCreated

Utworzony przez Szymon Stasiak o 2010-12-27 13:03

Fundusze unijneModified

Zmodyfikowany przez Szymon Stasiak o 2017-03-16 10:47

Akty prawneCreated

Utworzony przez Szymon Stasiak o 2010-12-28 10:33

Akty prawneModified

Zmodyfikowany przez Szymon Stasiak o 2017-03-16 10:47

Sposób załatwiania sprawCreated

Utworzony przez Szymon Stasiak o 2010-12-28 10:33

Sposób załatwiania sprawModified

Zmodyfikowany przez Szymon Stasiak o 2017-03-16 10:47

Rejestry, ewidencje, archiwaCreated

Utworzony przez Szymon Stasiak o 2010-12-28 10:33

Rejestry, ewidencje, archiwaModified

Zmodyfikowany przez Szymon Stasiak o 2017-03-16 10:47

Dokumenty urzędoweCreated

Utworzony przez Szymon Stasiak o 2010-12-28 10:33

Dokumenty urzędoweModified

Zmodyfikowany przez Szymon Stasiak o 2017-03-16 10:47

Wzory drukówCreated

Utworzony przez Szymon Stasiak o 2010-12-28 10:33

Wzory drukówModified

Zmodyfikowany przez Szymon Stasiak o 2017-03-16 10:47

Ważne ogłoszeniaCreated

Utworzony przez Szymon Stasiak o 2011-01-03 13:17

Ważne ogłoszeniaModified

Zmodyfikowany przez Szymon Stasiak o 2017-03-16 10:47

Docelowi odbiorcy

Bez docelowych odbiorców

CopyID

 

AdresCreated

Utworzony przez Szymon Stasiak o 2012-01-11 11:11

AdresModified

Zmodyfikowany przez Szymon Stasiak o 2017-03-16 10:47

KierownictwoCreated

Utworzony przez Szymon Stasiak o 2012-01-11 11:11

KierownictwoModified

Zmodyfikowany przez Szymon Stasiak o 2017-03-16 10:47

Data wytworzenia

 

Nabór

Projektowane akty prawne

AdresWytwarzajacy

Szymon Stasiak

Akty prawneWytwarzajacy

Szymon Stasiak

Dokumenty urzędoweWytwarzajacy

Szymon Stasiak

Fundusze unijneWytwarzajacy

Szymon Stasiak

Majątek Służby WięziennejWytwarzajacy

Szymon Stasiak

NabórWytwarzajacy

Szymon Stasiak

NabórCreated

 

NabórModified

 

Projektowane akty prawneWytwarzajacy

Szymon Stasiak

Projektowane akty prawneCreated

 

Projektowane akty prawneModified

 

Oświadczenie majątkoweWytwarzajacy

Szymon Stasiak

Podmioty WspółpracująceWytwarzajacy

Szymon Stasiak

Przedmiot działalnościWytwarzajacy

Szymon Stasiak

Rejestry, ewidencje, archiwaWytwarzajacy

Szymon Stasiak

Sposób załatwiania sprawWytwarzajacy

Szymon Stasiak

StatusWytwarzajacy

Szymon Stasiak

Struktura OrganizacyjnaWytwarzajacy

Szymon Stasiak

Ważne ogłoszeniaWytwarzajacy

Szymon Stasiak

Współpraca międzynarodowaWytwarzajacy

Szymon Stasiak

Wzory drukówWytwarzajacy

Szymon Stasiak

Zamówienia publiczneWytwarzajacy

 

KierownictwoWytwarzajacy

Szymon Stasiak

Załączniki

Utworzony o 2011-02-09 12:47 przez Administrator BIP
Data ostatniej modyfikacji: 2017-01-24 11:28, autor ostatniej modyfikacji: Marcin Woldan
                                                                          Copyright © 2010 SLUZBA WIEZIENNA. Wszystkie prawa zastrzezone.