Przeskocz do głównej zawartości
      
    
   
Wyszukaj
 

Biuletyn: Zakład Karny Nysa

Jednostka

Zakład Karny Nysa

Adres

Zakład Karny Nysa
 Kościuszki 4a
 48-300 Nysa
 77 433 24 71


Inspektorat

Nie

Jednostka nadrzędna

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej Opole

Status

Zakład Karny w Nysie jest jednostką organizacyjną Służby Więziennej. Zakład Karny typu zamkniętego dla odbywających karę po raz pierwszy. W ramach ZK w Nysie funkcjonują następujące oddziały:
- typu zamkniętego dla odbywających karę po raz pierwszy (P1/z, P1/p),
- typu zamkniętego dla młodocianych (M1/p),
- typu półotwartego dla odbywających karę po raz pierwszy (P2/z, P2/p),
- typu półotwartego dla młodocianych (M2/p).
Ponadto w tutejszym ZK mogą przebywać skazani chorzy na cukrzycę insulinozależną.

Kierownictwo

dyrektor
płk Mirosław Ligęza Tel. 77 443 24 71 w. 230

zastępca dyrektora
ppłk Jan Pietrzyk Tel. 77 443 24 71 w. 230

zastępca dyrektora
por. Sebastian Jankowicz Tel. 77 443 24 71 w. 230

Struktura Organizacyjna

Zakład przeszedł wdrożenie reformy oddziałów penitencjarnych i posiada 3 oddziały penitencjarne.
W strukturze organizacyjnej występują działy:
- dział ochrony – kierownik kpt. Arkadiusz Komar
- dział penitencjarny - kpt. Radosław Maczuga
- dział ewidencji – kierownik mjr Bogusław Pędzik
- dział finansowy – kierownik mjr Renata Lakner
- dział kwatermistrzowski – mjr Andrzej Moszczyński
- Zespolony Zakład Opieki Zdrowotnej – lek. med. Rafał Piątek

Podmioty Współpracujące

Starostwo Nysa, Urząd Miejski miasta Nysa, NOR - Nyski Ośrodek Rekreacji

Przedmiot działalności

Plan działalności ZK Nysa 2017
Oświadczenie o kontroli zarządczej ZK Nysa 2016
Sprawozdanie z wykonania planu ZK Nysa 2016

Plan działalności ZK Nysa na rok 2018
Aneks do Planu działalności ZK Nysa na rok 2018

Oświadczenie o kontroli zarządczej ZK Nysa 2017
Sprawozdanie z wykonania planu ZK Nysa 2017

Oświadczenie majątkowe

Brak

Majątek Służby Więziennej

Zakład Karny w Nysie zajmuje nieruchomość gruntową  położoną w Nysie przy ulicy Kościuszki 4a, stanowiącą własność Skarbu Państwa.

Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne realizuje Dział Kwatermistrzowski. tel. 77 433 24 71 w. 264

Współpraca międzynarodowa

Współpraca z ZK Hameln w Niemczech oraz ZK Příbram w Czechach.

Fundusze unijne

Program Operacyjny Kapitał Ludzki - 4 projekty

Akty prawne

Sposób załatwiania spraw

Dyrektor ZK i jego zastępcy przyjmują interesantów w:
- poniedziałek w godz. 9:00-15:00
- od wtorku do piątku w godz. 8:00-15:00.

Wnioski, skargi i prośby mogą być wnoszone pisemnie, za pomocą telefaksu lub poczty elektronicznej.


ZASADY ODPŁATNEGO UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTÓW ORAZ DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

Udostępnienie dokumentów określa zarządzenie nr 4/2018 Dyrektora Zakładu Karnego w Nysie wraz z załącznikami. Udostępnianie dokumentacji medycznej określa Zarządzenie nr 5/2018 Dyrektora Zakładu Karnego w Nysie wraz z załącznikami
 
    tutaj.

Rejestry, ewidencje, archiwa

Zakład Karny w Nysie gromadzi i przechowuje, zgodnie z obowiązującymi przepisami, dane dotyczące zakresu swojej działalności. Dostęp do danych gromadzonych i przechowywanych przez Zakład Karny, podmiot może uzyskać po złożeniu stosownego wniosku, w którym określi interes prawny. Informacja publiczna niepublikowana na podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej Zakładu Karnego w Nysie, może być udostępniona na wniosek, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112.1198) – art. 10 pkt 1.

Dokumenty urzędowe

Brak

Wzory druków

Brak

Ważne ogłoszenia

Wszystkie aktywne ogłoszenia znajdują się
na oficjalnej stronie Zakładu Karnego w Nysie w zakładce Ogłoszenia.

Identyfikator Jednostki

107

StatusCreated

 

StatusModified

Zmodyfikowany przez Łukasz Sekuła o 2018-05-10 13:52

Struktura OrganizacyjnaCreated

 

Struktura OrganizacyjnaModified

Zmodyfikowany przez Łukasz Sekuła o 2018-05-10 13:52

Podmioty WspółpracująceCreated

 

Podmioty WspółpracująceModified

Zmodyfikowany przez Łukasz Sekuła o 2018-05-10 13:52

Przedmiot działalnościCreated

 

Przedmiot działalnościModified

Zmodyfikowany przez Łukasz Sekuła o 2018-05-10 13:52

Oświadczenie majątkoweCreated

 

Oświadczenie majątkoweModified

Zmodyfikowany przez Łukasz Sekuła o 2018-05-10 13:52

Majątek Służby WięziennejCreated

 

Majątek Służby WięziennejModified

Zmodyfikowany przez Łukasz Sekuła o 2018-05-10 13:52

Zamówienia publiczneCreated

 

Zamówienia publiczneModified

Zmodyfikowany przez Łukasz Sekuła o 2018-05-10 13:52

Współpraca międzynarodowaCreated

 

Współpraca międzynarodowaModified

Zmodyfikowany przez Łukasz Sekuła o 2018-05-10 13:52

Fundusze unijneCreated

 

Fundusze unijneModified

Zmodyfikowany przez Łukasz Sekuła o 2018-05-10 13:52

Akty prawneCreated

 

Akty prawneModified

Zmodyfikowany przez Łukasz Sekuła o 2018-05-10 13:52

Sposób załatwiania sprawCreated

 

Sposób załatwiania sprawModified

Zmodyfikowany przez Łukasz Sekuła o 2018-05-10 13:52

Rejestry, ewidencje, archiwaCreated

 

Rejestry, ewidencje, archiwaModified

Zmodyfikowany przez Łukasz Sekuła o 2018-05-10 13:52

Dokumenty urzędoweCreated

 

Dokumenty urzędoweModified

Zmodyfikowany przez Łukasz Sekuła o 2018-05-10 13:52

Wzory drukówCreated

 

Wzory drukówModified

Zmodyfikowany przez Łukasz Sekuła o 2018-05-10 13:52

Ważne ogłoszeniaCreated

 

Ważne ogłoszeniaModified

Zmodyfikowany przez Łukasz Sekuła o 2018-05-10 13:52

Docelowi odbiorcy

Bez docelowych odbiorców

CopyID

 

AdresCreated

 

AdresModified

Zmodyfikowany przez Łukasz Sekuła o 2018-05-10 13:52

KierownictwoCreated

 

KierownictwoModified

Zmodyfikowany przez Łukasz Sekuła o 2018-05-10 13:52

Data wytworzenia

 

Nabór

Wszystkie ogłoszenia o naborze ogłaszane są na oficjalnej
stronie Zakładu Karnego w Nysie w zakładce Praca.

Projektowane akty prawne

Brak

AdresWytwarzajacy

ZK Nysa

Akty prawneWytwarzajacy

ZK Nysa

Dokumenty urzędoweWytwarzajacy

ZK Nysa

Fundusze unijneWytwarzajacy

ZK Nysa

Majątek Służby WięziennejWytwarzajacy

ZK Nysa

NabórWytwarzajacy

ZK Nysa

NabórCreated

 

NabórModified

 

Projektowane akty prawneWytwarzajacy

ZK Nysa

Projektowane akty prawneCreated

 

Projektowane akty prawneModified

 

Oświadczenie majątkoweWytwarzajacy

ZK Nysa

Podmioty WspółpracująceWytwarzajacy

ZK Nysa

Przedmiot działalnościWytwarzajacy

ZK Nysa

Rejestry, ewidencje, archiwaWytwarzajacy

Zk Nysa

Sposób załatwiania sprawWytwarzajacy

ZK Nysa

StatusWytwarzajacy

ZK Nysa

Struktura OrganizacyjnaWytwarzajacy

ZK Nysa

Ważne ogłoszeniaWytwarzajacy

ZK Nysa

Współpraca międzynarodowaWytwarzajacy

ZK Nysa

Wzory drukówWytwarzajacy

ZK Nysa

Zamówienia publiczneWytwarzajacy

ZK Nysa

KierownictwoWytwarzajacy

ZK Nysa

Załączniki

Utworzony o 2011-02-09 12:47 przez Administrator BIP
Data ostatniej modyfikacji: 2011-02-17 17:23, autor ostatniej modyfikacji: Administrator BIP
                                                                          Copyright © 2010 SLUZBA WIEZIENNA. Wszystkie prawa zastrzezone.