Przeskocz do głównej zawartości
      
    
   
Wyszukaj
 

Biuletyn: Zakład Karny Nysa

Jednostka

Zakład Karny Nysa

Adres

Zakład Karny Nysa
 Kościuszki 4a
 48-300 Nysa
 77 433 24 71


Inspektorat

Nie

Jednostka nadrzędna

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej Opole

Status

Zakład Karny w Nysie jest jednostką organizacyjną Służby Więziennej. Zakład Karny typu zamkniętego dla odbywających karę po raz pierwszy. W ramach ZK w Nysie funkcjonują następujące oddziały:
- typu zamkniętego dla odbywających karę po raz pierwszy (P1/z, P1/p),
- typu zamkniętego dla młodocianych (M1/p),
- typu półotwartego dla odbywających karę po raz pierwszy (P2/z, P2/p),
- typu półotwartego dla młodocianych (M2/p).
Ponadto w tutejszym ZK mogą przebywać skazani chorzy na cukrzycę insulinozależną.

Kierownictwo

dyrektor
ppłk Mirosław Ligęza Tel. 77 443 24 71 w. 230

zastępca dyrektora
ppłk Jan Pietrzyk Tel. 77 443 24 71 w. 230

zastępca dyrektora
por. Sebastian Jankowicz Tel. 77 443 24 71 w. 230

Struktura Organizacyjna

Zakład przeszedł wdrożenie reformy oddziałów penitencjarnych i posiada 3 oddziały penitencjarne.
W strukturze organizacyjnej występują działy:
- dział ochrony – kierownik por. Leszek Gryzło
- dział penitencjarny - por. Radosław Maczuga
- dział ewidencji – kierownik mjr Bogusław Pędzik
- dział finansowy – kierownik mjr Renata Lakner
- dział kwatermistrzowski – kpt. Andrzej Moszczyński
- Zespolony Zakład Opieki Zdrowotnej – lek. med. Rafał Piątek

Podmioty Współpracujące

Starostwo Nysa, Urząd Miejski miasta Nysa, NOR - Nyski Ośrodek Rekreacji

Przedmiot działalności

Przedmiotem działalności ZK w Nysie jest wykonywanie kary pozbawienia wolności oraz praca resocjalizacyjna na podstawie:
- przepisów zawartych w Kodeksie karnym wykonawczym (Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Dz. U z 1997 r. nr 90, poz. 557, z późn. zm.),
- Ustawie o Służbie Więziennej z dnia 09 kwietnia 2010 r. (Dz. U. 2010, Nr 79, poz. 523),
- regulaminu organizacyjno-porządkowym wykonywania kary pozbawienia wolności (Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 2003 r.),
- zarządzeń Dyrektora Generalnego Służby Więziennej oraz innych właściwych przepisów.Plan działalności ZK Nysa 2011
Sprawozdanie z wykonania planu działalności ZK Nysa w 2011
Plan działalności ZK Nysa 2012
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w ZK Nysa w 2011
Plan działalności ZK Nysa 2013
Sprawozdanie z wykonania planu działalności ZK Nysa w 2012
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w ZK Nysa w 2012
Plan działalności ZK Nysa 2014
Sprawozdanie z wykonania planu działalności ZK Nysa w 2013
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w ZK Nysa w 2013
Plan działalności ZK Nysa 2015
Sprawozdanie z wykonania planu działalności ZK Nysa w 2014
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w ZK Nysa w 2014
Inne cele przyjęte do realizacji w 2015
Plan działalności ZK Nysa 2016
Inne cele przyjęte do realizacji w 2015
Plan działalności ZK Nysa 2016
Sprawozdanie z wykonania planu działalności ZK Nysa w 2015
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w ZK Nysa w 2015
Plan działalności ZK Nysa 2017
Oświadczenie o kontroli zarządczej ZK Nysa 2016
Sprawozdanie z wykonania planu ZK Nysa 2016

Oświadczenie majątkowe

Brak

Majątek Służby Więziennej

Zakład Karny w Nysie zajmuje nieruchomość gruntową  położoną w Nysie przy ulicy Kościuszki 4a, stanowiącą własność Skarbu Państwa.

Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne realizuje Dział Kwatermistrzowski. tel. 77 433 24 71 w. 264

Współpraca międzynarodowa

Współpraca z ZK Hameln w Niemczech oraz ZK Příbram w Czechach.

Fundusze unijne

Program Operacyjny Kapitał Ludzki - 4 projekty

Akty prawne

Brak

Sposób załatwiania spraw

Dyrektor ZK i jego zastępcy przyjmują interesantów w:
- poniedziałek w godz. 9:00-15:00
- od wtorku do piątku w godz. 8:00-15:00.

Wnioski, skargi i prośby mogą być wnoszone pisemnie, za pomocą telefaksu lub poczty elektronicznej.

Rejestry, ewidencje, archiwa

Zakład Karny w Nysie gromadzi i przechowuje, zgodnie z obowiązującymi przepisami, dane dotyczące zakresu swojej działalności. Dostęp do danych gromadzonych i przechowywanych przez Zakład Karny, podmiot może uzyskać po złożeniu stosownego wniosku, w którym określi interes prawny. Informacja publiczna niepublikowana na podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej Zakładu Karnego w Nysie, może być udostępniona na wniosek, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112.1198) – art. 10 pkt 1.

Dokumenty urzędowe

Brak

Wzory druków

Brak

Ważne ogłoszenia

Identyfikator Jednostki

107

StatusCreated

 

StatusModified

Zmodyfikowany przez Paweł Zaranek o 2016-09-05 08:26

Struktura OrganizacyjnaCreated

 

Struktura OrganizacyjnaModified

Zmodyfikowany przez Paweł Zaranek o 2017-02-13 13:44

Podmioty WspółpracująceCreated

 

Podmioty WspółpracująceModified

Zmodyfikowany przez Paweł Zaranek o 2016-09-05 08:26

Przedmiot działalnościCreated

 

Przedmiot działalnościModified

Zmodyfikowany przez Paweł Zaranek o 2017-03-07 07:55

Oświadczenie majątkoweCreated

 

Oświadczenie majątkoweModified

Zmodyfikowany przez Paweł Zaranek o 2016-09-05 08:26

Majątek Służby WięziennejCreated

 

Majątek Służby WięziennejModified

Zmodyfikowany przez Paweł Zaranek o 2017-03-07 07:55

Zamówienia publiczneCreated

 

Zamówienia publiczneModified

Zmodyfikowany przez Paweł Zaranek o 2017-03-07 07:55

Współpraca międzynarodowaCreated

 

Współpraca międzynarodowaModified

Zmodyfikowany przez Paweł Zaranek o 2016-09-05 08:26

Fundusze unijneCreated

 

Fundusze unijneModified

Zmodyfikowany przez Paweł Zaranek o 2016-09-05 08:26

Akty prawneCreated

 

Akty prawneModified

Zmodyfikowany przez Paweł Zaranek o 2016-09-05 08:26

Sposób załatwiania sprawCreated

 

Sposób załatwiania sprawModified

Zmodyfikowany przez Paweł Zaranek o 2016-09-05 08:26

Rejestry, ewidencje, archiwaCreated

 

Rejestry, ewidencje, archiwaModified

Zmodyfikowany przez Paweł Zaranek o 2016-09-05 08:26

Dokumenty urzędoweCreated

 

Dokumenty urzędoweModified

Zmodyfikowany przez Paweł Zaranek o 2016-09-05 08:26

Wzory drukówCreated

 

Wzory drukówModified

Zmodyfikowany przez Paweł Zaranek o 2016-09-05 08:26

Ważne ogłoszeniaCreated

 

Ważne ogłoszeniaModified

Zmodyfikowany przez Paweł Zaranek o 2017-03-07 07:55

Docelowi odbiorcy

Bez docelowych odbiorców

CopyID

 

AdresCreated

 

AdresModified

Zmodyfikowany przez Paweł Zaranek o 2016-09-05 08:26

KierownictwoCreated

 

KierownictwoModified

Zmodyfikowany przez Paweł Zaranek o 2017-02-13 13:46

Data wytworzenia

 

Nabór

Wszystkie ogłoszenia o naborze ogłaszane są na oficjalnej
stronie Zakładu Karnego w Nysie w zakładce Praca.

Projektowane akty prawne

Brak

AdresWytwarzajacy

ZK Nysa

Akty prawneWytwarzajacy

ZK Nysa

Dokumenty urzędoweWytwarzajacy

ZK Nysa

Fundusze unijneWytwarzajacy

ZK Nysa

Majątek Służby WięziennejWytwarzajacy

ZK Nysa

NabórWytwarzajacy

ZK Nysa

NabórCreated

 

NabórModified

 

Projektowane akty prawneWytwarzajacy

ZK Nysa

Projektowane akty prawneCreated

 

Projektowane akty prawneModified

 

Oświadczenie majątkoweWytwarzajacy

ZK Nysa

Podmioty WspółpracująceWytwarzajacy

ZK Nysa

Przedmiot działalnościWytwarzajacy

ZK Nysa

Rejestry, ewidencje, archiwaWytwarzajacy

Zk Nysa

Sposób załatwiania sprawWytwarzajacy

ZK Nysa

StatusWytwarzajacy

ZK Nysa

Struktura OrganizacyjnaWytwarzajacy

ZK Nysa

Ważne ogłoszeniaWytwarzajacy

ZK Nysa

Współpraca międzynarodowaWytwarzajacy

ZK Nysa

Wzory drukówWytwarzajacy

ZK Nysa

Zamówienia publiczneWytwarzajacy

ZK Nysa

KierownictwoWytwarzajacy

ZK Nysa

Załączniki

Utworzony o 2011-02-09 12:47 przez Administrator BIP
Data ostatniej modyfikacji: 2011-02-17 17:23, autor ostatniej modyfikacji: Administrator BIP
                                                                          Copyright © 2010 SLUZBA WIEZIENNA. Wszystkie prawa zastrzezone.