Przeskocz do głównej zawartości
      
    
   
Wyszukaj
 

Biuletyn: Zakład Karny Kluczbork

Jednostka

Zakład Karny Kluczbork

Adres

Zakład Karny Kluczbork
 Katowicka 4
 46-200
 Kluczbork
 77 4472070

Inspektorat

Nie

Jednostka nadrzędna

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej Opole

Status

   Służba Więzienna działa na podstawie ustawy z dnia 09 kwietnia 2010 r o Służbie Więziennej (Dz.U.10.79.523).
    Służba Więzienna jest umundurowaną i uzbrojoną formacją apolityczną podległą Ministrowi Sprawiedliwości, posiadającą własną strukturę organizacyjną. Służba Więzienna realizuje, na zasadach określonych w kodeksie karnym wykonawczym, zadania w zakresie wykonywania kar pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania.
     Zakład Karny w Kluczborku jest jednostką organizacyjną więziennictwa polskiego podległą terytorialnie Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Opolu.
  
  
  
  
 

Kierownictwo

Dyrektor Zakładu Karnego w Kluczborku
mjr Kajetan Zbączyniak
Tel./Fax: 077 4472070 
 
Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Kluczborku
kpt. Damian Zamoski
Tel./Fax: 077 4472070 E-mail:
zk_kluczbork@sw.gov.pl
 
Rzecznik prasowy Zakładu Karnego w Kluczborku
ppor. Zbigniew Piekielny
 Tel./Fax: 077 4472070 wewn. 23
 

Struktura Organizacyjna

Zakładem Karnym w Kluczborku kieruje Dyrektor.             
 W skład struktury organizacyjnej ZK w Kluczborku wchodzą następujące działy, służby oraz stanowiska samodzielne:
 - dział penitencjarny;
 - dział ochrony;
 - dział ewidencji;
 - dział finansowy ;
 - dział kwatermistrzowski;
 - służba zdrowia;
 - inspektor d/s skarg, próśb i wniosków osadzonych,
 - inspektorzy d/s kadr;  
 - inspektor ds. zatrudnienia osadzonych i bhp;
 - sekretariat;
- informatycy;                                                               
                                               
 
  

Podmioty Współpracujące

- Urząd Miejski w Kluczborku
- Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku
- Ośrodek Opieki Społecznej w Kluczborku
- Parafia Rzymskokatolicka pw Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kluczborku
- Kościół Zielonoświątkowy Zbór w Kluczborku
- Zbór Świadków Jehowy w Kluczborku

Przedmiot działalności

Jednostka penitencjarna w Kluczborku to zakład karny typu zamkniętego dla recydywistów penitencjarnych z oddziałami:
aresztu śledczego i zakładu karnego typu półotwartego dla recydywistów penitencjarnych.
Aktualnie zakład dysponuje 426 miejscami. Przez kolejne lata w zakładzie przeprowadzono szereg prac remontowych, które zasadniczo wpłynęły na poprawę stanu technicznego wewnątrz budynku. W 2004 roku zmodernizowana została kotłownia zakładowa opalana paliwem stałym, na nowoczesną kotłownię zasilaną gazem i przeprowadzono remont kompleksu kuchennego.
 W grudniu 2010 r. został oddany do użytku nowy pawilon zakwaterowania osadzonych na 258 miejsc wraz z infrastrukturą.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2012 r.
 
 

Oświadczenie majątkowe

Brak danych oświadczeń majątkowych.

Majątek Służby Więziennej

Zamówienia publiczne

 

Współpraca międzynarodowa

Jednostka nie prowadzi współpracy międzynarodowej.

Fundusze unijne

  W Zakładzie Karnym w Kluczborku realizowany jest projekt systemowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego:
  
 - Cykl szkoleniowo - aktywizacyjny służący podniesieniu kwalifikacji zawodowych osób pozbawionych wolności oraz przygotowaniu na rynek pracy, po zakończeniu odbywania kary pozbawinia wolności.
 

Akty prawne

Sposób załatwiania spraw

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:
 Poniedziałek: 7.30-15.30
 Wtorek: 7.30-15.30
 Środa: 7.30-15.30
 Czwartek: 7.30-15.30
 Piątek: 7.30-15.30

Rejestry, ewidencje, archiwa

  Szczegółowe zasady rejestracji, gromadzenia i obiegu dokumentów, a także organizację i zakres działania archiwów zakładowych i składnic akt jednostek organizacynych Służby Więzinenej określa Zarządzenie nr 13/2002 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 19.12.2002 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji o organizacji i zakresie działania archiwów zakładowych i składnic akt w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej. Dostęp do zasobów archiwalnych można uzyskać po złożeniu stosownego wniosku, w którym wnioskodawca określi interes prawny oraz uzasadni potrzebę uzyskania informacji.
 Archiwum gromadzi dokumenty wytworzone przez Zakład Karny w Kluczborku.
  
  
  
  
  
  
  
 

Dokumenty urzędowe

Nie przedstawia się dokumentów urzędowych.

Wzory druków

 Wzory druków:
 Programy potrzebne do obsługi poniższych załączników:
 - Adobe Acrobat Reader
  
  
 Ankieta personalna kandydata do służby:
 

Ważne ogłoszenia

 
 
 
 
 
 

Na podstawie § 39 ust. 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa informujemy, że Zakład Karny w Kluczborku dokonał darowizny zbędnego składnika majątku Skarbu Państwa w postaci samochodu osobowego marki Citroen Berlingo na rzecz Hospicjum Ziemi Kluczborskiej Św. Ojca Pio" Darowizny dokonano zgodnie z §39 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa.

 

Informacja dot. wykazu adresów URL dostępnych dla skazanych w sieci

 

Wykaz adresów internetowych

Identyfikator Jednostki

106

StatusCreated

Utworzony przez Marcin Woldan o 2011-06-09 14:17

StatusModified

Zmodyfikowany przez Krzysztof Morawiec o 2019-01-17 12:55

Struktura OrganizacyjnaCreated

Utworzony przez Marcin Woldan o 2011-06-02 20:08

Struktura OrganizacyjnaModified

Zmodyfikowany przez Krzysztof Morawiec o 2019-01-17 12:55

Podmioty WspółpracująceCreated

Utworzony przez Katarzyna Rzepka o 2011-06-14 11:12

Podmioty WspółpracująceModified

Zmodyfikowany przez Krzysztof Morawiec o 2019-01-17 12:55

Przedmiot działalnościCreated

Utworzony przez Marcin Woldan o 2011-06-09 14:20

Przedmiot działalnościModified

Zmodyfikowany przez Krzysztof Morawiec o 2019-01-17 12:55

Oświadczenie majątkoweCreated

Utworzony przez Marcin Woldan o 2011-06-01 17:56

Oświadczenie majątkoweModified

Zmodyfikowany przez Krzysztof Morawiec o 2019-01-17 12:55

Majątek Służby WięziennejCreated

 

Majątek Służby WięziennejModified

Zmodyfikowany przez Krzysztof Morawiec o 2019-01-17 12:55

Zamówienia publiczneCreated

 

Zamówienia publiczneModified

Zmodyfikowany przez Krzysztof Morawiec o 2019-01-17 12:55

Współpraca międzynarodowaCreated

Utworzony przez Marcin Woldan o 2011-06-02 20:06

Współpraca międzynarodowaModified

Zmodyfikowany przez Krzysztof Morawiec o 2019-01-17 12:55

Fundusze unijneCreated

Utworzony przez Marcin Woldan o 2011-06-09 14:27

Fundusze unijneModified

Zmodyfikowany przez Krzysztof Morawiec o 2019-01-17 12:55

Akty prawneCreated

 

Akty prawneModified

Zmodyfikowany przez Krzysztof Morawiec o 2019-01-17 12:55

Sposób załatwiania sprawCreated

Utworzony przez Marcin Woldan o 2011-06-09 14:28

Sposób załatwiania sprawModified

Zmodyfikowany przez Krzysztof Morawiec o 2019-01-17 12:55

Rejestry, ewidencje, archiwaCreated

Utworzony przez Marcin Woldan o 2011-06-09 14:40

Rejestry, ewidencje, archiwaModified

Zmodyfikowany przez Krzysztof Morawiec o 2019-01-17 12:55

Dokumenty urzędoweCreated

Utworzony przez Marcin Woldan o 2011-06-09 14:42

Dokumenty urzędoweModified

Zmodyfikowany przez Krzysztof Morawiec o 2019-01-17 12:55

Wzory drukówCreated

Utworzony przez Marcin Woldan o 2011-06-09 14:43

Wzory drukówModified

Zmodyfikowany przez Krzysztof Morawiec o 2019-01-17 12:55

Ważne ogłoszeniaCreated

 

Ważne ogłoszeniaModified

Zmodyfikowany przez Krzysztof Morawiec o 2019-01-17 12:55

Docelowi odbiorcy

Bez docelowych odbiorców

CopyID

 

AdresCreated

 

AdresModified

Zmodyfikowany przez Krzysztof Morawiec o 2019-01-17 12:55

KierownictwoCreated

Utworzony przez Marcin Woldan o 2011-06-01 17:58

KierownictwoModified

Zmodyfikowany przez Krzysztof Morawiec o 2019-01-17 12:55

Data wytworzenia

 

Nabór

Projektowane akty prawne

AdresWytwarzajacy

ppor. Zbigniew Piekielny

Akty prawneWytwarzajacy

ppor. Zbigniew Piekielny

Dokumenty urzędoweWytwarzajacy

ppor. Zbigniew Piekielny

Fundusze unijneWytwarzajacy

ppor. Zbigniew Piekielny

Majątek Służby WięziennejWytwarzajacy

ppor. Zbigniew Piekielny

NabórWytwarzajacy

ppor. Zbigniew Piekielny

NabórCreated

 

NabórModified

 

Projektowane akty prawneWytwarzajacy

ppor. Zbigniew Piekielny

Projektowane akty prawneCreated

 

Projektowane akty prawneModified

 

Oświadczenie majątkoweWytwarzajacy

ppor. Zbigniew Piekielny

Podmioty WspółpracująceWytwarzajacy

ppor. Zbigniew Piekielny

Przedmiot działalnościWytwarzajacy

ppor. Zbigniew Piekielny

Rejestry, ewidencje, archiwaWytwarzajacy

ppor. Zbigniew Piekielny

Sposób załatwiania sprawWytwarzajacy

ppor. Zbigniew Piekielny

StatusWytwarzajacy

ppor. Zbigniew Piekielny

Struktura OrganizacyjnaWytwarzajacy

ppor. Zbigniew Piekielny

Ważne ogłoszeniaWytwarzajacy

ppor. Zbigniew Piekielny

Współpraca międzynarodowaWytwarzajacy

ppor. Zbigniew Piekielny

Wzory drukówWytwarzajacy

ppor. Zbigniew Piekielny

Zamówienia publiczneWytwarzajacy

mł. chor. Katarzyna Rzepka

KierownictwoWytwarzajacy

ppor. Zbigniew Piekielny

Załączniki

Utworzony o 2011-02-09 12:47 przez Administrator BIP
Data ostatniej modyfikacji: 2011-02-17 17:23, autor ostatniej modyfikacji: Administrator BIP
                                                                          Copyright © 2010 SLUZBA WIEZIENNA. Wszystkie prawa zastrzezone.