Przeskocz do głównej zawartości
      
    
   
Wyszukaj
 

Biuletyn: Zakład Karny Brzeg

Historia wersjiHistoria wersji

Jednostka

Zakład Karny Brzeg

Adres

Zakład Karny Brzeg
 Bolesława Chrobrego 29
 49-300
 Brzeg
 774162011

Inspektorat

Nie

Jednostka nadrzędna

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej Opole

Status

Służba Więzienna działa na podstawie ustawy z dnia 09 kwietnia 2010 roku o Służbie Więziennej (Dz.U.10.79.523).
Zakład Karny w Brzegu jest jednostką organizacyjną więziennictwa polskiego podlega terytorialnie Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Opolu. Od dnia 01 stycznia 2014 roku w skład jednostki wchodzi Oddział Zewnętrzny w Grodkowie.

Kierownictwo

Dyrektor Zakładu Karnego
ppłk Piotr Kuźma
Tel./Fax: 77-416-20-11 w. 255/ 77-416-22-87
 
z-ca Dyrektora Zakładu Karnego
mjr mgr Roman Lejczak
Tel.: 77-416-20-11 w. 256
 
kier. Oddziału Zewnętrznego w Grodkowie
kpt. Jarosław Hołomejko
tel./fax: 77-415-52-21 w. 20/ 77-415-57-77
 
Rzecznik prasowy
mjr mgr Sławomir Kolczyk
Tel.: 77-416-20-11 w. 260
 

Struktura Organizacyjna

W jednostce organizacyjnej są umiejscowione działy: penitencjarny - kierownik mjr Sławomir Kolczyk, ochrony - kierownik kpt. Daniel Ganczarski, ewidencji - p.o. kierownika ppor. Łukasz Pacyna, kwatermistrzowski -  p.o.kierownika kpt. Andrzej Derzypolski, finansów - kierownik mjr Agnieszka Skibińska-Kałamuniak, ZOZ - lek. med. Jacek Matloch
 samodzielne stanowisko - insp. ds. informatyki.

Podmioty Współpracujące

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu, Starostwo Powiatowe w Brzegu, Urząd Miasta w Brzegu, Urząd Gminy w Lubszy, Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu, Brzeskie Centrum Medyczne w Brzegu, Urząd Gminy w Grodkowie.

Przedmiot działalności

Przedmiotem działalności Zakładu Karnego w Brzegu jest wykonywanie kary pozbawienia wolności, wykonywanie tymczasowego - aresztowania oraz praca resocjalizacyjna na podstawie - przepisów zawartych w Kodeksie Karnym Wykonawczym (ustawa z dnia 06 czerwca 1997 r. Dz. U. z 1997, Nr 90,poz. 557 ze zm.), Ustawie o Służbie Więziennej z dnia 09 kwietnia 2010 r. (Dz. U. 2010, Nr 79, poz. 523) - Regulaminu Organizacyjno-Porządkowego Wykonywania Kary Pozbawienia Wolności, Regulaminu Organizacyjno-Porządkowego Wykonywania Tymczasowego Aresztowania oraz innych uregulowań wydanych na podstawie przytoczonych powyżej przepisów.
 
 
 
 
 
 
 

Oświadczenie majątkowe

 

Majątek Służby Więziennej

 

Zamówienia publiczne

test

Współpraca międzynarodowa

Zakład Karny w Brzegu nie prowadzi współpracy międzynarodowej.

Fundusze unijne

 

Akty prawne

Sposób załatwiania spraw

Dyrektor Zakładu Karnego w Brzegu przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

Rejestry, ewidencje, archiwa

Zakad Karny w Brzegu gromadzi i przechowuje, zgodnie z obowiązującymi przepisami, dane dotyczące zakresu swojej działalności. Dostęp do gromadzonych i przechowywanych danych przez Zakład Karny, podmiot może uzyskać po złożeniu stosownego wniosku, w którym określi interes prawny.

Dokumenty urzędowe

test

Wzory druków

test

Ważne ogłoszenia

 


Brzeg, dn. 8 września 2016 r.I N F O R M A C J A

o zbędnych składnikach majątku ruchomegoNa podstawie § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe ( Dz. U. z 2010r. Nr 114, poz. 761; zm. Dz.U. z 2016r. poz.300), Zakład Karny w Brzegu informuje, że posiada zbędne składniki majątku ruchomego.Poz.

Nazwa składnika

Rok

prod.

Wartość

jednostkowa

Stan techniczny

składnika

1

2

3

4

5

1

Gazowa wytwornica pary technologicznej IVAR BLP 465 wraz z niezbędnym osprzętem. Producentem urządzenia jest firma włoska IVAR, typ BLP, moc 465 kW, nr fabr. 12452.

1999

35 000,00 zł

Sprawny

2

Gazowa wytwornica pary technologicznej IVAR BLP 93 wraz z niezbędnym osprzętem. Producentem urządzenia jest firma włoska IVAR, typ BLP, moc 93 kW, nr fabr. 12454.

1999

7 800,00 zł

Sprawny

3

Wymiennik ciepła WP6, pojemność 1560 l. Producentem urządzenia jest firma TECHMET z Bydgoszczy, pojemność przestrzeni płaszcza wody wynosi 1560 l, nr fabr. G112.

2005

5 000,00 zł

Sprawny

4

Wymiennik ciepła WP6, pojemność 630 l. Producentem urządzenia jest firma TECHMET z Bydgoszczy, pojemność przestrzeni płaszcza wody wynosi 630 l, nr fabr. 1268/04

2004

2 900,00 zł

SprawnyUWAGA:

 1. Nieodpłatne przekazanie składników majątku ruchomego może nastąpić na pisemny wniosek podmiotów określonych w §38 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21.05.2010r. ( Dz. U. Nr 114 poz. 761).

 2. Darowizna składników majątku ruchomego może zostać dokonana dla podmiotów określonych w §39 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21.05.2010r. ( Dz. U. Nr 114 poz. 761). Darowizna zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego o znacznej wartosci (przekraczającej równowartość w złotych kwoty 6000 euro) mogą być przedmiotem darowizny, jeżeli ich sprzedaż nie dojdzie do skutku.

 3. Wniosek o nieodpłatne przekazanie lub darowiznę, kierowany do Dyrektora Zakładu Karnego w Brzegu powinien zawierać elementy i dokumenty wymienione w § 38 ust.4 i 39 ust.4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21.05.2010r. ( Dz. U. Nr 114 poz. 761). Wnioski należy składać w następujacy sposób:

  a) osobiście w siedzibie Zakładu Karnego w Brzegu

  b) za pośrednictwem operatora pocztowego na adres:

  Zakład Karny w Brzegu ul. Chrobrego 29, 49-300 Brzeg

  c) drogą elektroniczną na adres: zk_brzeg@sw.gov.pl

  d) faksem na nr 77 416 22 87

 4. Szczegółowe informacje dotyczące zbędnego majątku można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 do 15:30 pod numerem telefonu 77 444 32 00-04 w. 300 lub 302,303

  Wnioski o nieodpłatne przekazanie wymienionych wyżej składników majątku ruchomego należy składać do dnia 26.09.2016 r.

D Y R E K T O R

Zakładu Karnego w Brzegu

ppłk Piotr Kuźma


Identyfikator Jednostki

103

StatusCreated

Utworzony przez Marcin Woldan o 2011-01-24 10:52

StatusModified

Zmodyfikowany przez Sławomir Kolczyk o 2016-09-23 12:11

Struktura OrganizacyjnaCreated

Utworzony przez Marcin Woldan o 2011-06-02 20:08

Struktura OrganizacyjnaModified

Zmodyfikowany przez Sławomir Kolczyk o 2016-09-23 12:11

Podmioty WspółpracująceCreated

Utworzony przez Marcin Woldan o 2011-01-24 10:52

Podmioty WspółpracująceModified

Zmodyfikowany przez Sławomir Kolczyk o 2016-09-23 12:11

Przedmiot działalnościCreated

Utworzony przez Marcin Woldan o 2011-01-24 10:52

Przedmiot działalnościModified

Zmodyfikowany przez Sławomir Kolczyk o 2016-09-23 12:11

Oświadczenie majątkoweCreated

Utworzony przez Marcin Woldan o 2011-01-24 10:52

Oświadczenie majątkoweModified

Zmodyfikowany przez Sławomir Kolczyk o 2016-09-23 12:11

Majątek Służby WięziennejCreated

Utworzony przez Marcin Woldan o 2011-01-24 10:52

Majątek Służby WięziennejModified

Zmodyfikowany przez Sławomir Kolczyk o 2016-09-23 12:11

Zamówienia publiczneCreated

Utworzony przez Marcin Woldan o 2011-01-24 10:52

Zamówienia publiczneModified

Zmodyfikowany przez Sławomir Kolczyk o 2016-09-23 12:11

Współpraca międzynarodowaCreated

Utworzony przez Marcin Woldan o 2011-01-24 10:52

Współpraca międzynarodowaModified

Zmodyfikowany przez Sławomir Kolczyk o 2016-09-23 12:11

Fundusze unijneCreated

Utworzony przez Marcin Woldan o 2011-01-24 10:52

Fundusze unijneModified

Zmodyfikowany przez Sławomir Kolczyk o 2016-09-23 12:11

Akty prawneCreated

Utworzony przez Marcin Woldan o 2011-01-24 10:52

Akty prawneModified

Zmodyfikowany przez Sławomir Kolczyk o 2016-09-23 12:11

Sposób załatwiania sprawCreated

Utworzony przez Marcin Woldan o 2011-01-24 10:52

Sposób załatwiania sprawModified

Zmodyfikowany przez Sławomir Kolczyk o 2016-09-23 12:11

Rejestry, ewidencje, archiwaCreated

Utworzony przez Marcin Woldan o 2011-01-24 10:52

Rejestry, ewidencje, archiwaModified

Zmodyfikowany przez Sławomir Kolczyk o 2016-09-23 12:11

Dokumenty urzędoweCreated

Utworzony przez Marcin Woldan o 2011-01-24 10:52

Dokumenty urzędoweModified

Zmodyfikowany przez Sławomir Kolczyk o 2016-09-23 12:11

Wzory drukówCreated

Utworzony przez Marcin Woldan o 2011-01-24 10:52

Wzory drukówModified

Zmodyfikowany przez Sławomir Kolczyk o 2016-09-23 12:11

Ważne ogłoszeniaCreated

Utworzony przez Marcin Woldan o 2011-01-24 10:52

Ważne ogłoszeniaModified

Zmodyfikowany przez Sławomir Kolczyk o 2016-09-23 12:11

Docelowi odbiorcy

Bez docelowych odbiorców

CopyID

 

AdresCreated

 

AdresModified

Zmodyfikowany przez Sławomir Kolczyk o 2016-09-23 12:11

KierownictwoCreated

 

KierownictwoModified

Zmodyfikowany przez Sławomir Kolczyk o 2016-09-23 12:11

Data wytworzenia

 

Nabór

Projektowane akty prawne

AdresWytwarzajacy

.

Akty prawneWytwarzajacy

.

Dokumenty urzędoweWytwarzajacy

.

Fundusze unijneWytwarzajacy

.

Majątek Służby WięziennejWytwarzajacy

Tomasz Borowski

NabórWytwarzajacy

.

NabórCreated

 

NabórModified

 

Projektowane akty prawneWytwarzajacy

.

Projektowane akty prawneCreated

 

Projektowane akty prawneModified

 

Oświadczenie majątkoweWytwarzajacy

.

Podmioty WspółpracująceWytwarzajacy

.

Przedmiot działalnościWytwarzajacy

.

Rejestry, ewidencje, archiwaWytwarzajacy

.

Sposób załatwiania sprawWytwarzajacy

.

StatusWytwarzajacy

.

Struktura OrganizacyjnaWytwarzajacy

.

Ważne ogłoszeniaWytwarzajacy

.

Współpraca międzynarodowaWytwarzajacy

.

Wzory drukówWytwarzajacy

.

Zamówienia publiczneWytwarzajacy

 

KierownictwoWytwarzajacy

.

Załączniki

Wersja: 1.0
Utworzony o 2011-02-09 12:47 przez Administrator BIP
Data ostatniej modyfikacji: 2011-02-17 17:23, autor ostatniej modyfikacji: Administrator BIP
                                                                          Copyright © 2010 SLUZBA WIEZIENNA. Wszystkie prawa zastrzezone.