Przeskocz do głównej zawartości
      
    
   
Wyszukaj
 

Biuletyn: Zakład Karny Brzeg

Historia wersjiHistoria wersji

Jednostka

Zakład Karny Brzeg

Adres

Zakład Karny Brzeg
 Bolesława Chrobrego 29
 49-300
 Brzeg
 774162011

Inspektorat

Nie

Jednostka nadrzędna

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej Opole

Status

Służba Więzienna działa na podstawie ustawy z dnia 09 kwietnia 2010 roku o Służbie Więziennej (Dz.U.10.79.523).
Zakład Karny w Brzegu jest jednostką organizacyjną więziennictwa polskiego podlega terytorialnie Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Opolu. Od dnia 01 stycznia 2014 roku w skład jednostki wchodzi Oddział Zewnętrzny w Grodkowie.

Kierownictwo

Dyrektor Zakładu Karnego
ppłk Henryk Knera
Tel./Fax: 77-416-20-11 w. 255/ 77-416-22-87
 
z-ca Dyrektora Zakładu Karnego
mjr mgr Roman Lejczak
Tel.: 77-416-20-11 w. 256
 
kier. Oddziału Zewnętrznego w Grodkowie
kpt. Jarosław Hołomejko
tel./fax: 77-415-52-21 w. 20/ 77-415-57-77
 
Rzecznik prasowy
mjr mgr Sławomir Kolczyk
Tel.: 77-416-20-11 w. 260
 

Struktura Organizacyjna

W jednostce organizacyjnej są umiejscowione działy: penitencjarny - kierownik mjr Sławomir Kolczyk, ochrony - kierownik kpt. Daniel Ganczarski, ewidencji - kierownik mjr Gustaw Banach, kwatermistrzowski -  kierownik ppor. Andrzej Bróźdiak, finansów - kierownik mjr Agnieszka Skibińska-Kałamuniak, ZOZ - lek. med. Jacek Matloch
 samodzielne stanowisko - insp. ds. informatyki.

Podmioty Współpracujące

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu, Starostwo Powiatowe w Brzegu, Urząd Miasta w Brzegu, Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu, Brzeskie Centrum Medyczne w Brzegu, Urząd Gminy w Grodkowie.

Przedmiot działalności

Przedmiotem działalności Zakładu Karnego w Brzegu jest wykonywanie kary pozbawienia wolności, wykonywanie tymczasowego - aresztowania oraz praca resocjalizacyjna na podstawie - przepisów zawartych w Kodeksie Karnym Wykonawczym (ustawa z dnia 06 czerwca 1997 r. Dz. U. z 1997, Nr 90,poz. 557 ze zm.), Ustawie o Służbie Więziennej z dnia 09 kwietnia 2010 r. (Dz. U. 2010, Nr 79, poz. 523) - Regulaminu Organizacyjno-Porządkowego Wykonywania Kary Pozbawienia Wolności, Regulaminu Organizacyjno-Porządkowego Wykonywania Tymczasowego Aresztowania oraz innych uregulowań wydanych na podstawie przytoczonych powyżej przepisów.
 
 
 
 
 
 
 

Oświadczenie majątkowe

 

Majątek Służby Więziennej

 

Zamówienia publiczne

test

Współpraca międzynarodowa

Zakład Karny w Brzegu nie prowadzi współpracy międzynarodowej.

Fundusze unijne

 

Akty prawne

test

Sposób załatwiania spraw

Dyrektor Zakładu Karnego w Brzegu przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

Rejestry, ewidencje, archiwa

Zakad Karny w Brzegu gromadzi i przechowuje, zgodnie z obowiązującymi przepisami, dane dotyczące zakresu swojej działalności. Dostęp do gromadzonych i przechowywanych danych przez Zakład Karny, podmiot może uzyskać po złożeniu stosownego wniosku, w którym określi interes prawny.

Dokumenty urzędowe

test

Wzory druków

test

Ważne ogłoszenia

 

 

Brzeg, dnia 27 kwietnia 2016 r.


Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego


Działając zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe ( Dz. U. z 2010 r. Nr 114, poz. 761), Zakład Karny w Brzegu informuje, że posiada zakwalifikowany do kategorii zbędnych składników majątku ruchomego samochód ciężarowy marki Citroen Berlingo, z przeznaczeniem do:


  1. nieodpłatnego przekazania państwowej jednostce budżetowej lub jednostce samorządu terytorialnego,

  2. przekazania w formie darowizny jednostkom, o których mowa § 39 w/w rozporządzenia.


Dane pojazdu:


 1. rodzaj pojazdu: samochód ciężarowy do 3,5 t,

 2. nr VIN: VF7GCWJYB93248882,

 3. Nr rejestracyjny: OB 29545,

 4. Rok produkcji 2005

 5. Silnik wysokoprężny o pojemności 1868 cm3 i mocy 51 KW;

 6. Przebieg 136875 km (stan na dzień 27.04.2016 r.)

 7. Badania techniczne ważne do 01.06.2016 r.

 8. Stopień zużycia 50%


Państwowe jednostki budżetowe i jednostki samorządu terytorialnego zainteresowane przejęciem składników majątku proszone są o złożenie wniosku o treści zgodnej z postanowieniami § 38 ust. 4 w/w rozporządzenia. Wnioski będą rozpatrywane według kolejności ich wpływu do Zakładu Karnego w Brzegu .


Jednostki organizacyjne zainteresowane darowizną składników majątku proszone są o złożenie wniosków zawierających dane teleadresowe i kontaktowe jednostki oraz elementy i dokumenty wymienione w § 39 ust. 4 w/w rozporządzenia.


Wnioski należy złożyć w terminie do 13 maja 2016 r. na adres: Zakład Karny w Brzegu ul. B. Chrobrego 29, 49-300 Brzeg.


W pierwszej kolejności uwzględnione będą potrzeby innych jednostek organizacyjnych Służby Więziennej.


Pojazd można obejrzeć w siedzibie Zakładu Karnego w Brzegu pod adresem ul. Bolesława Chrobrego 29 49-300 Brzeg. Termin oględzin oraz bliższe informacje o samochodzie można uzyskać pod numerami telefonu: 77 444 32 00 do 04 wewn. 302 lub e-mail: dkw_brzeg@sw.gov.pl, andrzej.derzypolski@sw.gov.pl


Niniejsze ogłoszenie zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń Zakładu Karnego w Brzegu oraz na stronie internetowej www.bip.sw.gov.pl

 


Z upoważnienia

Dyrektora Zakładu Karnego w Brzegu

Kierownik

Działu Ochrony

kpt. Daniel Ganczarski

Identyfikator Jednostki

103

StatusCreated

Utworzony przez Marcin Woldan o 2011-01-24 10:52

StatusModified

Zmodyfikowany przez Tomasz Borowski o 2016-04-28 10:09

Struktura OrganizacyjnaCreated

Utworzony przez Marcin Woldan o 2011-06-02 20:08

Struktura OrganizacyjnaModified

Zmodyfikowany przez Tomasz Borowski o 2016-04-28 10:09

Podmioty WspółpracująceCreated

Utworzony przez Marcin Woldan o 2011-01-24 10:52

Podmioty WspółpracująceModified

Zmodyfikowany przez Tomasz Borowski o 2016-04-28 10:09

Przedmiot działalnościCreated

Utworzony przez Marcin Woldan o 2011-01-24 10:52

Przedmiot działalnościModified

Zmodyfikowany przez Tomasz Borowski o 2016-04-28 10:09

Oświadczenie majątkoweCreated

Utworzony przez Marcin Woldan o 2011-01-24 10:52

Oświadczenie majątkoweModified

Zmodyfikowany przez Tomasz Borowski o 2016-04-28 10:09

Majątek Służby WięziennejCreated

Utworzony przez Marcin Woldan o 2011-01-24 10:52

Majątek Służby WięziennejModified

Zmodyfikowany przez Tomasz Borowski o 2016-04-28 10:09

Zamówienia publiczneCreated

Utworzony przez Marcin Woldan o 2011-01-24 10:52

Zamówienia publiczneModified

Zmodyfikowany przez Tomasz Borowski o 2016-04-28 10:09

Współpraca międzynarodowaCreated

Utworzony przez Marcin Woldan o 2011-01-24 10:52

Współpraca międzynarodowaModified

Zmodyfikowany przez Tomasz Borowski o 2016-04-28 10:09

Fundusze unijneCreated

Utworzony przez Marcin Woldan o 2011-01-24 10:52

Fundusze unijneModified

Zmodyfikowany przez Tomasz Borowski o 2016-04-28 10:09

Akty prawneCreated

Utworzony przez Marcin Woldan o 2011-01-24 10:52

Akty prawneModified

Zmodyfikowany przez Tomasz Borowski o 2016-04-28 10:09

Sposób załatwiania sprawCreated

Utworzony przez Marcin Woldan o 2011-01-24 10:52

Sposób załatwiania sprawModified

Zmodyfikowany przez Tomasz Borowski o 2016-04-28 10:09

Rejestry, ewidencje, archiwaCreated

Utworzony przez Marcin Woldan o 2011-01-24 10:52

Rejestry, ewidencje, archiwaModified

Zmodyfikowany przez Tomasz Borowski o 2016-04-28 10:09

Dokumenty urzędoweCreated

Utworzony przez Marcin Woldan o 2011-01-24 10:52

Dokumenty urzędoweModified

Zmodyfikowany przez Tomasz Borowski o 2016-04-28 10:09

Wzory drukówCreated

Utworzony przez Marcin Woldan o 2011-01-24 10:52

Wzory drukówModified

Zmodyfikowany przez Tomasz Borowski o 2016-04-28 10:09

Ważne ogłoszeniaCreated

Utworzony przez Marcin Woldan o 2011-01-24 10:52

Ważne ogłoszeniaModified

Zmodyfikowany przez Tomasz Borowski o 2016-04-28 10:09

Docelowi odbiorcy

Bez docelowych odbiorców

CopyID

 

AdresCreated

 

AdresModified

Zmodyfikowany przez Tomasz Borowski o 2016-04-28 10:09

KierownictwoCreated

 

KierownictwoModified

Zmodyfikowany przez Tomasz Borowski o 2016-04-28 10:09

Data wytworzenia

 

Nabór

Projektowane akty prawne

AdresWytwarzajacy

.

Akty prawneWytwarzajacy

.

Dokumenty urzędoweWytwarzajacy

.

Fundusze unijneWytwarzajacy

.

Majątek Służby WięziennejWytwarzajacy

Tomasz Borowski

NabórWytwarzajacy

.

NabórCreated

 

NabórModified

 

Projektowane akty prawneWytwarzajacy

.

Projektowane akty prawneCreated

 

Projektowane akty prawneModified

 

Oświadczenie majątkoweWytwarzajacy

.

Podmioty WspółpracująceWytwarzajacy

.

Przedmiot działalnościWytwarzajacy

.

Rejestry, ewidencje, archiwaWytwarzajacy

.

Sposób załatwiania sprawWytwarzajacy

.

StatusWytwarzajacy

.

Struktura OrganizacyjnaWytwarzajacy

.

Ważne ogłoszeniaWytwarzajacy

.

Współpraca międzynarodowaWytwarzajacy

.

Wzory drukówWytwarzajacy

.

Zamówienia publiczneWytwarzajacy

 

KierownictwoWytwarzajacy

.

Załączniki

Wersja: 1.0
Utworzony o 2011-02-09 12:47 przez Administrator BIP
Data ostatniej modyfikacji: 2011-02-17 17:23, autor ostatniej modyfikacji: Administrator BIP
                                                                          Copyright © 2010 SLUZBA WIEZIENNA. Wszystkie prawa zastrzezone.