Przeskocz do głównej zawartości
      
    
   
Wyszukaj
 

Biuletyn: Zakład Karny Brzeg

Historia wersjiHistoria wersji

Jednostka

Zakład Karny Brzeg

Adres

Zakład Karny Brzeg
 Bolesława Chrobrego 29
 49-300
 Brzeg
 774162011

Inspektorat

Nie

Jednostka nadrzędna

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej Opole

Status

Służba Więzienna działa na podstawie ustawy z dnia 09 kwietnia 2010 roku o Służbie Więziennej (Dz.U.10.79.523).
Zakład Karny w Brzegu jest jednostką organizacyjną więziennictwa polskiego podlega terytorialnie Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Opolu. Od dnia 01 stycznia 2014 roku w skład jednostki wchodzi Oddział Zewnętrzny w Grodkowie.

Kierownictwo

Dyrektor Zakładu Karnego
ppłk Henryk Knera
Tel./Fax: 77-416-20-11 w. 255
 
z-ca Dyrektora Zakładu Karnego
mjr mgr Roman Lejczak
Tel./Fax: 77-416-20-11 w. 256
 
Rzecznik prasowy
mjr mgr Sławomir Kolczyk
Tel./Fax: 77-416-20-11 w. 260
 

Struktura Organizacyjna

Zakład Karny w Brzegu przeszedł wdrożenie reformy więziennictwa na skutek, której powołano 1 oddział penitencjarny. W jednostce organizacyjnej są umiejscowione działy: penitencjarny - kierownik mjr Sławomir Kolczyk, ochrony - kierownik kpt. Ryszard Rzońca, ewidencji - kierownik mjr Gustaw Banach, kwatermistrzowski -  kierownik ppor. Andrzej Bróźdiak, finansów - kierownik mjr Agnieszka Skibińska-Kałamuniak, ZOZ - lek. med. Jacek Matloch
 samodzielne stanowisko - insp. ds. informatyki, zatrudnienia.

Podmioty Współpracujące

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu Starostwo Powiatowe w Brzegu Urząd Miasta w Brzegu Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu Brzeskie Centrum Medyczne w Brzegu

Przedmiot działalności

Przedmiotem działalności Zakładu Karnego w Brzegu jest wykonywanie kary pozbawienia wolności, wykonywanie tymczasowego - aresztowania oraz praca resocjalizacyjna na podstawie - przepisów zawartych w Kodeksie Karnym Wykonawczym (ustawa z dnia 06 czerwca 1997 r. Dz. U. z 1997, Nr 90,poz. 557 ze zm.), Ustawie o Służbie Więziennej z dnia 09 kwietnia 2010 r. (Dz. U. 2010, Nr 79, poz. 523) - Regulaminu Organizacyjno-Porządkowego Wykonywania Kary Pozbawienia Wolności, Regulaminu Organizacyjno-Porządkowego Wykonywania Tymczasowego Aresztowania oraz innych uregulowań wydanych na podstawie przytoczonych powyżej przepisów.
 
 
 
 
 

Oświadczenie majątkowe

 

Majątek Służby Więziennej

 

Zamówienia publiczne

test

Współpraca międzynarodowa

Zakład Karny w Brzegu nie prowadzi współpracy międzynarodowej.

Fundusze unijne

Zakład Karny w Brzegu realizuje projekty systemowe w ramach Programów Operacyjnych Kapitał Ludzki 2007-2013, współfinansowane przez Unię Europejską, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Akty prawne

test

Sposób załatwiania spraw

Dyrektor Zakładu Karnego w Brzegu przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

Rejestry, ewidencje, archiwa

Zakad Karny w Brzegu gromadzi i przechowuje, zgodnie z obowiązującymi przepisami, dane dotyczące zakresu swojej działalności. Dostęp do gromadzonych i przechowywanych danych przez Zakład Karny, podmiot może uzyskać po złożeniu stosownego wniosku, w którym określi interes prawny.

Dokumenty urzędowe

test

Wzory druków

test

Ważne ogłoszenia

 

Brzeg, dn. 25 listopada 2014 r.


I N F O R M A C J A

o zbędnych składnikach majątku ruchomego


Na podstawie § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe ( Dz. U. Z 2010r. Nr 114, poz. 761), Zakład Karny w Brzegu informuje, że posiada zbędne składniki majątku ruchomego.


Poz.

Nazwa składnika

Rok

prod.

Wartość

jednostkowa

Stan techniczny

składnika

1

3

4

6

7

1

Gazowa wytwornica pary technologicznej IVAR BLP 465 wraz z niezbędnym osprzętem. Producentem urządzenia jest firma włoska IVAR, typ BLP, moc 465 kW, nr fabr. 12452.

1999

13 308,89 zł

Sprawny

2

Gazowa wytwornica pary technologicznej IVAR BLP 93 wraz z niezbędnym osprzętem. Producentem urządzenia jest firma włoska IVAR, typ BLP, moc 93 kW, nr fabr. 12454.

1999

2 192,96 zł

Sprawny

3

Wymiennik ciepła WP6, pojemność 1560 l. Producentem urządzenia jest firma TECHMET z Bydgoszczy, pojemność przestrzeni płaszcza wody wynosi 1560 l, nr fabr. G112.

2005

2 746,37 zł

Sprawny

4

Wymiennik ciepła WP6, pojemność 630 l. Producentem urządzenia jest firma TECHMET z Bydgoszczy, pojemność przestrzeni płaszcza wody wynosi 630 l, nr fabr. 1268/04

2004

2 700,00 zł

Sprawny


UWAGA:

  1. Nieodpłatne przekazanie składników majątku ruchomego może nastąpić na pisemny wniosek podmiotów określonych w §38 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21.05.2010r. ( Dz. U. Nr 114 poz. 761).

  2. Darowizna składników majątku ruchomego może zostać dokonana dla podmiotów określonych w §39 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21.05.2010r. ( Dz. U. Nr 114 poz. 761).

  3. Wniosek o nieodpłatne przekazanie lub darowiznę, kierowany do Dyrektora Zakładu Karnego w Szczecinku powinien zawierać elementy i dokumenty wymienione w § 38 ust.4 i 39 ust.4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21.05.2010r. ( Dz. U. Nr 114 poz. 761).

  4. Szczegółowe informacje dotyczące zbędnego majątku można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 do 15:30 pod numerem telefonu 77 444 32 00-04 w. 300 lub 302

    Wnioski o nieodpłatne przekazanie wymienionych wyżej składników majątku ruchomego należy składać do dnia 09.12.2014 r.


  1. Biuletyn Informacji Publicznej Służby Więziennej – umieszczono na stronie BIP'u ZK Brzeg

  2. Jednostki Organizacyjne Służby Więziennej – przesłano pocztą elektroniczną

D Y R E K T O R

Zakładu Karnego w Brzegu

ppłk Henryk Knera

Identyfikator Jednostki

103

StatusCreated

Utworzony przez Marcin Woldan o 2011-01-24 10:52

StatusModified

Zmodyfikowany przez Tomasz Borowski o 2014-11-25 14:22

Struktura OrganizacyjnaCreated

Utworzony przez Marcin Woldan o 2011-06-02 20:08

Struktura OrganizacyjnaModified

Zmodyfikowany przez Tomasz Borowski o 2014-11-25 14:22

Podmioty WspółpracująceCreated

Utworzony przez Marcin Woldan o 2011-01-24 10:52

Podmioty WspółpracująceModified

Zmodyfikowany przez Tomasz Borowski o 2014-11-25 14:22

Przedmiot działalnościCreated

Utworzony przez Marcin Woldan o 2011-01-24 10:52

Przedmiot działalnościModified

Zmodyfikowany przez Tomasz Borowski o 2014-11-25 14:22

Oświadczenie majątkoweCreated

Utworzony przez Marcin Woldan o 2011-01-24 10:52

Oświadczenie majątkoweModified

Zmodyfikowany przez Tomasz Borowski o 2014-11-25 14:22

Majątek Służby WięziennejCreated

Utworzony przez Marcin Woldan o 2011-01-24 10:52

Majątek Służby WięziennejModified

Zmodyfikowany przez Tomasz Borowski o 2014-11-25 14:22

Zamówienia publiczneCreated

Utworzony przez Marcin Woldan o 2011-01-24 10:52

Zamówienia publiczneModified

Zmodyfikowany przez Tomasz Borowski o 2014-11-25 14:22

Współpraca międzynarodowaCreated

Utworzony przez Marcin Woldan o 2011-01-24 10:52

Współpraca międzynarodowaModified

Zmodyfikowany przez Tomasz Borowski o 2014-11-25 14:22

Fundusze unijneCreated

Utworzony przez Marcin Woldan o 2011-01-24 10:52

Fundusze unijneModified

Zmodyfikowany przez Tomasz Borowski o 2014-11-25 14:22

Akty prawneCreated

Utworzony przez Marcin Woldan o 2011-01-24 10:52

Akty prawneModified

Zmodyfikowany przez Tomasz Borowski o 2014-11-25 14:22

Sposób załatwiania sprawCreated

Utworzony przez Marcin Woldan o 2011-01-24 10:52

Sposób załatwiania sprawModified

Zmodyfikowany przez Tomasz Borowski o 2014-11-25 14:22

Rejestry, ewidencje, archiwaCreated

Utworzony przez Marcin Woldan o 2011-01-24 10:52

Rejestry, ewidencje, archiwaModified

Zmodyfikowany przez Tomasz Borowski o 2014-11-25 14:22

Dokumenty urzędoweCreated

Utworzony przez Marcin Woldan o 2011-01-24 10:52

Dokumenty urzędoweModified

Zmodyfikowany przez Tomasz Borowski o 2014-11-25 14:22

Wzory drukówCreated

Utworzony przez Marcin Woldan o 2011-01-24 10:52

Wzory drukówModified

Zmodyfikowany przez Tomasz Borowski o 2014-11-25 14:22

Ważne ogłoszeniaCreated

Utworzony przez Marcin Woldan o 2011-01-24 10:52

Ważne ogłoszeniaModified

Zmodyfikowany przez Tomasz Borowski o 2014-11-25 14:22

Docelowi odbiorcy

Bez docelowych odbiorców

CopyID

 

AdresCreated

 

AdresModified

Zmodyfikowany przez Tomasz Borowski o 2014-11-25 14:22

KierownictwoCreated

 

KierownictwoModified

Zmodyfikowany przez Tomasz Borowski o 2014-11-25 14:22

Data wytworzenia

 

Nabór

Projektowane akty prawne

AdresWytwarzajacy

.

Akty prawneWytwarzajacy

.

Dokumenty urzędoweWytwarzajacy

.

Fundusze unijneWytwarzajacy

.

Majątek Służby WięziennejWytwarzajacy

Tomasz Borowski

NabórWytwarzajacy

.

NabórCreated

 

NabórModified

 

Projektowane akty prawneWytwarzajacy

.

Projektowane akty prawneCreated

 

Projektowane akty prawneModified

 

Oświadczenie majątkoweWytwarzajacy

.

Podmioty WspółpracująceWytwarzajacy

.

Przedmiot działalnościWytwarzajacy

.

Rejestry, ewidencje, archiwaWytwarzajacy

.

Sposób załatwiania sprawWytwarzajacy

.

StatusWytwarzajacy

.

Struktura OrganizacyjnaWytwarzajacy

.

Ważne ogłoszeniaWytwarzajacy

.

Współpraca międzynarodowaWytwarzajacy

.

Wzory drukówWytwarzajacy

.

Zamówienia publiczneWytwarzajacy

 

KierownictwoWytwarzajacy

.

Załączniki

Wersja: 1.0
Utworzony o 2011-02-09 12:47 przez Administrator BIP
Data ostatniej modyfikacji: 2011-02-17 17:23, autor ostatniej modyfikacji: Administrator BIP
                                                                          Copyright © 2010 SŁUŻBA WIĘZIENNA. Wszystkie prawa zastrzeżone.