Przeskocz do głównej zawartości
      
    
   
Wyszukaj
 

Biuletyn: Areszt Śledczy Białystok

Historia wersjiHistoria wersji

Jednostka

Areszt Śledczy Białystok

Adres

Areszt Śledczy Białystok
 Kopernika 21
 15-377  Białystok
 (85) 742 70 21 do 23 / (85) 742 70 24

Inspektorat

Nie

Jednostka nadrzędna

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej Białystok

Status

Areszt Śledczy w Białymstoku działa na podstawie Ustawy z dnia 26 kwietnia 1996 roku o Służbie Więziennej (Dz.U. Nr 207 poz.1761 z późn. zm.  Jednostka organizacyjnie podległa Ministrowi Sprawiedliwości.
  

Kierownictwo

płk mgr  Wojciech Prażmowski
 Dyrektor Aresztu Śledczego
 
 
 ppłk mgr Marek Nowacki
 Z-ca Dyrektora Aresztu Śledczego
 
 
 mjr. mgr Edward Butwiłowski
 Z-ca Dyrektora Aresztu Śledczego
 
  mjr mgr  Wojciech Januszewski
 Oficer prasowy
 
 (85) 742 70 21  wew. 450

Struktura Organizacyjna

STRUKTURA ORGANIZACYJNA ARESZTU ŚLEDCZEGO W BIAŁYMSTOKU
I. KIEROWNICTWO I SAMODZIELNE STANOWISKA 
1 Dyrektor 
2 Zastępca dyrektora 
3 Radca prawny 
4 Młodszy inspektor –  starszy inspektor ds. kadr 
5 Młodszy inspektor – starszy inspektor ds. skarg 
6 Młodszy inspektor – starszy inspektor ds. BHP i archiwum 
7 Młodszy inspektor –  starszy inspektor ds. próśb osadzonych i kancelarii tajnej 
8 Młodszy referent – starszy instruktor ds. zatrudnienia osadzonych 
9 Młodszy referent – starszy inspektor 
10 Kapelan 
II. ODDZIAŁ PENITENCJARNY NR 1 
 Zadania oddziału penitencjarnego Nr 1 wykonywane są przez wskazanych funkcjonariuszy i pracowników cywilnych z następujących działów i służb:Kierownictwo i sam. stanowiska, Dz.Penitencjarnego, Dz.Ochrony, Dz.Kwatermistrzowskiego, Ośrodek Diagnostyczny 
  
III. ODDZIAŁ PENITENCJARNY NR 2 
 Zadania oddziału penitencjarnego Nr 2 wykonywane są przez wskazanych funkcjonariuszy i pracowników cywilnych z następujących działów i służb:Kierownictwo i samodzielne stanowiska, Dz.Penitencjarnego, Dz.Ochrony, Dz.Kwatermistrzowskiego,  Program Kapitał Ludzki  
  
IV. DZIAŁ PENITENCJARNY 
1 Kierownik  
2 Zastępca kierownika 
3 Młodszy wychowawca – starszy wychowawca 
4 Młodszy psycholog – starszy psycholog 
V. DZIAŁ OCHRONY 
1 Kierownik 
2 Zastępca kierownika 
3 Młodszy referent – starszy inspektor 
4 Dowódca zmiany 
5 Zastępca dowódcy zmiany 
6 Strażnik – starszy strażnik, oddziałowy – starszy oddziałowy 
7 Etatowa Grupa Interwencyjna 
VI. DZIAŁ EWIDENCJI 
1 Kierownik 
2 Młodszy inspektor – starszy inspektor 
3 Młodszy referent – starszy referent - technik 
VII. DZIAŁ FINANSOWY 
1 Główny księgowy 
2 Młodszy inspektor – starszy inspektor 
3 Młodszy referent – starszy instruktor, technik 
VIII. DZIAŁ KWATERMISTRZOWSKI 
1 Kierownik 
2 Zastępca kierownika 
3 Młodszy inspektor – starszy inspektor 
4 technik 
5 Instruktor – starszy instruktor 
6 Szef kuchni 
7 Kierowca – starszy kierowca 
  
IX. OŚRODEK DIAGNOSTYCZNY 
1 Kierownik 
2 Młodszy psycholog – starszy psycholog 
  
X. AMBULATORIUM – służba zdrowia 
1 Kierownik 
2 Kierownik apteki 
3 Młodszy asystent – starszy asystent 
4 Technik 
5 Pielęgniarka – starsza pielęgniarka 
6 Pomoc stomatologiczna 
  
XI. PROGRAM KAPITAŁ LUDZKI 
1 Młodszy referent – starszy inspektor ds. penitencjarnych 
XII. ZESPÓŁ D/S INFORMATYKI I ŁĄCZNOŚCI 
1 Młodszy inspektor – starszy inspektor 
2 Technik 

Podmioty Współpracujące

 

Przedmiot działalności

Oświadczenie majątkowe

 

Majątek Służby Więziennej

 

Zamówienia publiczne

 

Współpraca międzynarodowa

 

Fundusze unijne

 

Akty prawne

1

Sposób załatwiania spraw

 

Rejestry, ewidencje, archiwa

 

Dokumenty urzędowe

 

Wzory druków

 

Ważne ogłoszenia

Identyfikator Jednostki

1

StatusCreated

 

StatusModified

Zmodyfikowany przez Cezary Łabicniec o 2016-03-07 10:36

Struktura OrganizacyjnaCreated

Utworzony przez Administrator BIP o 2011-02-28 23:43

Struktura OrganizacyjnaModified

Zmodyfikowany przez Cezary Łabicniec o 2016-03-07 10:36

Podmioty WspółpracująceCreated

Utworzony przez Administrator BIP o 2011-02-28 23:43

Podmioty WspółpracująceModified

Zmodyfikowany przez Cezary Łabicniec o 2016-03-07 10:36

Przedmiot działalnościCreated

Utworzony przez Administrator BIP o 2011-02-28 23:43

Przedmiot działalnościModified

Zmodyfikowany przez Cezary Łabicniec o 2016-03-07 10:36

Oświadczenie majątkoweCreated

Utworzony przez Administrator BIP o 2011-02-28 23:43

Oświadczenie majątkoweModified

Zmodyfikowany przez Cezary Łabicniec o 2016-03-07 10:36

Majątek Służby WięziennejCreated

Utworzony przez Administrator BIP o 2011-02-28 23:43

Majątek Służby WięziennejModified

Zmodyfikowany przez Cezary Łabicniec o 2016-03-07 10:36

Zamówienia publiczneCreated

Utworzony przez Marcin Woldan o 2010-12-23 08:19

Zamówienia publiczneModified

Zmodyfikowany przez Cezary Łabicniec o 2016-03-07 10:36

Współpraca międzynarodowaCreated

 

Współpraca międzynarodowaModified

Zmodyfikowany przez Cezary Łabicniec o 2016-03-07 10:36

Fundusze unijneCreated

Utworzony przez Marcin Woldan o 2010-12-23 08:19

Fundusze unijneModified

Zmodyfikowany przez Cezary Łabicniec o 2016-03-07 10:36

Akty prawneCreated

Utworzony przez Administrator BIP o 2011-02-28 23:43

Akty prawneModified

Zmodyfikowany przez Cezary Łabicniec o 2016-03-07 10:36

Sposób załatwiania sprawCreated

Utworzony przez Administrator BIP o 2011-02-28 23:43

Sposób załatwiania sprawModified

Zmodyfikowany przez Cezary Łabicniec o 2016-03-07 10:36

Rejestry, ewidencje, archiwaCreated

Utworzony przez Administrator BIP o 2011-02-28 23:43

Rejestry, ewidencje, archiwaModified

Zmodyfikowany przez Cezary Łabicniec o 2016-03-07 10:36

Dokumenty urzędoweCreated

Utworzony przez Administrator BIP o 2011-02-28 23:43

Dokumenty urzędoweModified

Zmodyfikowany przez Cezary Łabicniec o 2016-03-07 10:36

Wzory drukówCreated

Utworzony przez Administrator BIP o 2011-02-28 23:43

Wzory drukówModified

Zmodyfikowany przez Cezary Łabicniec o 2016-03-07 10:36

Ważne ogłoszeniaCreated

Utworzony przez Administrator BIP o 2011-02-28 23:43

Ważne ogłoszeniaModified

Zmodyfikowany przez Cezary Łabicniec o 2016-03-07 10:36

Docelowi odbiorcy

Bez docelowych odbiorców

CopyID

1

AdresCreated

Utworzony przez: Administrator BIP   2011-02-10 15:00

AdresModified

Zmodyfikowany przez Cezary Łabicniec o 2016-03-07 10:36

KierownictwoCreated

Utworzony przez: Administrator BIP   2011-02-10 15:00

KierownictwoModified

Zmodyfikowany przez Cezary Łabicniec o 2016-03-07 10:36

Data wytworzenia

2011-02-28 16:00

Nabór

Młodszy wychowawca działu penitencjarnego- pracownik cywilny
 
 
MŁODSZY INSTRUKTOR DZIAŁU PENITENCJARNEGO- ETAT MUNDUROWY
 
 
 
KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH KONTRAKT STOMATOLOGICZNY
 
 
 
 
Rekrutacja na stanowisko referenta dziau finansowego  pracownik cywilny - praca na cay etat. Więcej informacji:
 
 
KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH KONTRAKT STOMATOLOGICZNY
 
 
Dyrektor Aresztu Śledczego w Białymstoku zatrudni do pracy w Areszcie Śledczym w Białymstoku lekarza ogólnego – pierwszego kontaktu pracownik cywilny - ilość miejsc -1 /0,4 etatu/
 
 
 
Areszt Sledczy w Białymstoku prowadzi obecnie nabór na stanowisko strażnika działu ochrony (etat funkcjonariusza) przewidywana liczba osób do przyjęcia – 5.
Szczegółowe informacje pod adresem:
 
 
Areszt Sledczy w Białymstoku prowadzi obecnie nabór na stanowisko: lekarz o specjalizacji endokrolog, diabetolog - pracownik cywilny - ilość miejsc -1 /wymiar etatu-0,3 http://www.sw.gov.pl/pl/praca/

Projektowane akty prawne

 

AdresWytwarzajacy

Administrator BIP

Akty prawneWytwarzajacy

AŚB Administrator BIP

Dokumenty urzędoweWytwarzajacy

AŚB Administrator BIP

Fundusze unijneWytwarzajacy

AŚB Administrator BIP

Majątek Służby WięziennejWytwarzajacy

AŚB Administrator BIP

NabórWytwarzajacy

AŚB Administrator BIP

NabórCreated

Administrator BIP

NabórModified

Administrator BIP

Projektowane akty prawneWytwarzajacy

Administrator BIP

Projektowane akty prawneCreated

Administrator BIP

Projektowane akty prawneModified

Administrator BIP

Oświadczenie majątkoweWytwarzajacy

AŚB Administrator BIP

Podmioty WspółpracująceWytwarzajacy

AŚB Administrator BIP

Przedmiot działalnościWytwarzajacy

AŚB Administrator BIP

Rejestry, ewidencje, archiwaWytwarzajacy

AŚB Administrator BIP

Sposób załatwiania sprawWytwarzajacy

AŚB Administrator BIP

StatusWytwarzajacy

AŚB Administrator BIP

Struktura OrganizacyjnaWytwarzajacy

SO AŚB Administrator BIP

Ważne ogłoszeniaWytwarzajacy

AŚB Administrator BIP

Współpraca międzynarodowaWytwarzajacy

AŚB Administrator BIP

Wzory drukówWytwarzajacy

AŚB Administrator BIP

Zamówienia publiczneWytwarzajacy

AŚB Administrator BIP

KierownictwoWytwarzajacy

AŚB Administrator BIP

Załączniki

plan_dzialalnosci.pdf    
Wersja: 1.0
Utworzony o 2011-02-09 12:47 przez Administrator BIP
Data ostatniej modyfikacji: 2011-08-23 10:22, autor ostatniej modyfikacji: Cezary Łabicniec
                                                                          Copyright © 2010 SLUZBA WIEZIENNA. Wszystkie prawa zastrzezone.